Strategiczne rozgrywki: Czy faktoring dokonuje otwarcia na szachownicy narzędzi finansowych?

Faktoring jest realną alternatywą dla kredytów bankowych, gdy walczysz o utrzymanie się na powierzchni w czasie pandemii. Zaczyna się wielka gra.

Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Faktoringowego za rok 2019 faktoring jest nadal niedostatecznie reprezentowanym narzędziem finansowania. W porównaniu z łączną liczbą ponad 3,2 mln przedsiębiorstw w Niemczech, niewiele ponad 90.000 z nich korzysta z usług faktoringowych. Całkowita liczba nadal wydaje się niewielka, ale w porównaniu z wynikami z 2018 roku widać wzrost bazy klientów o prawie 100%. Czy jednak rozwój faktoringu na rynku jest forsowany przez większe firmy, czy też mali również wskakują na pokład?

Gambit królowej

Gambit królowej to słynne otwarcie szachowe. Mówiąc najprościej, jest to sytuacja, w której białe próbują wywrzeć presję na czarne, aby kontrolować środek pola gry. To jest dokładnie to, co fintech próbuje zrobić na rynku faktoringowym. Dzięki łatwemu dostępowi i niskim barierom wejścia uderzą szybko i zaatakują uznanych graczy w samym środku. Jednak nie chodzi tylko o fintechy, ale także o małe firmy finansowe, które zaczynają oferować produkty faktoringowe.

Roszada

MŚP mają coraz większe trudności z zapewnieniem sobie finansowania poprzez pożyczki. Ze względu na trwającą pandemię instytucje kredytowe są bardziej niechętne do udzielania kredytów i nie mogą sobie pozwolić na wyższe ryzyko braku spłaty zobowiązań. Od 2008 roku do dnia dzisiejszego liczba użytkowników faktoringu wzrosła prawie czterokrotnie. Głównym powodem jest to, że średnie i małe firmy coraz bardziej odczuwają restrykcyjne wymogi kredytowe narzucane przez banki.

Jak król w szachach, firmy mogą przeskoczyć te ograniczenia i skupić się na innych sposobach finansowania, takich jak faktoring, który pomaga im w dalszym rozwoju biznesu.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania, wymagania dotyczące faktoringu są w Niemczech znacznie niższe, a wzrost płynności bardziej zrównoważony. Umożliwia to firmom przejście od standardowego finansowania za pośrednictwem banków macierzystych do finansowania za pośrednictwem faktorów. Również organy regulacyjne dostrzegły potrzebę nadrobienia zaległości w związku ze zmienionymi warunkami w czasie pandemii. Poprzez wprowadzoną regulację EBA/GL/2020/06 (Wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego chce zapewnić rynkowi stały dostęp do kredytów.

Czarne i białe

W każdej grze plansza wygląda inaczej z punktu widzenia każdego gracza. Mając do wyboru niezliczoną ilość opcji postępowania, czasami trudno jest uzyskać właściwą perspektywę. Podobnie jest z uczestnikami rynku w środowisku faktoringowym.

Załóżmy, że firma osiąga obrót w wysokości 12 milionów euro rocznie. Średni termin płatności dla klientów w branży wynosi 45 dni, natomiast dostawcom należy się zapłata po 30 dniach. Aby poprawić płynność finansową, największym odbiorcom, na których przypada 40% wolumenu sprzedaży, udzielono rabatu w wysokości 2%. Rabaty oferowane przez dostawców w przypadku wcześniejszej płatności nie mogą być jeszcze wykorzystane, ponieważ płynność jest związana z prefinansowaniem należności (rys. 1).

Jeśli firma handlowa korzysta z faktoringu, płynność poprawia się przy pierwszym zakupie z zaliczką 90% o 1,2 mln EUR.

Oznacza to, że faktury od dostawców mogą być również opłacane z rabatem. Jeśli przyjmiemy, że przy rocznych kosztach towarów na poziomie 8.500.000 EUR, 3% rabat może być zastosowany u 20% dostawców, to już samo to daje oszczędność 51.000 EUR.

Ponieważ korzystanie z faktoringu nie pozwala już na udzielanie rabatów po stronie klienta, firma oszczędza kolejne 96.000 EUR.

Dzięki zwiększeniu płynności finansowej możliwe jest również zmniejszenie wykorzystania kredytów bankowych o 500.000 EUR, a tym samym obniżenie kosztów odsetkowych o 27.500 EUR przy oprocentowaniu 5,5% rocznie.

Łączne oszczędności wynoszą zatem 174.500 EUR.

Przy założonej prowizji faktoringowej w wysokości 0,75% i stopie procentowej 3,75% rocznie, powstają koszty w wysokości 135 000 EUR. Oprócz poprawy rentowności o 39 500 EUR w naszym przykładzie, należy wziąć pod uwagę inne korzyści, takie jak poprawa wskaźnika kapitału własnego w bilansie.

faktoringrys. 1

Szach mat

Branża zmienia się w szybkim tempie. Nie tylko dzięki pojawieniu się nowych graczy, ale również dzięki wsparciu nowych technologii. W szczególności, dzięki rozwiązaniom chmurowym, istniejący i nowi dostawcy usług faktoringowych mogą pomóc swoim klientom otworzyć nowy rozdział finansowania, zapewniając im realną alternatywę dla kredytów bankowych. Jak za każdym razem, gdy gra się kończy, otwierają się możliwości dla następnej, która właśnie się rozpoczyna – zarówno w szachach, jak i w finansowaniu.

Felix Magdeburg autor

Felix Magdeburg

Business Development Manager w Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.