W dniach 25 - 29 października 2010 Comarch wziął udział w jednej z najbardziej cenionych międzynarodowych konferencji - Swift International Banking Operations Seminarium w Amsterdamie.

Wydarzenie zgromadziło ponad 8000 specjalistów z sektora finansowego, począwszy od instytucji finansowych, aż po dostawców, integratorów oraz konsultantów systemów IT, w tym również ekspertów Comarch.

Comarch aktywnie rozwija swoją działalność w regionie Beneluksu. Konferencja w Amsterdamie była szansą nawiązania licznych kontaktów oraz dyskusji, pozwalających na bieżąco śledzić najnowsze trendy branży finansowej. Dorota Tokarz, International Sales Director Comarch SA wyjaśnia: Dzięki naszemu dynamicznemu rozwojowi w krajach Beneluksu, uczestnicy SIBOS byli bardzo zainteresowani zdywersyfikowanym portfelem naszych rozwiązań IT.

Konferencja SIBOS, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich segmentów społeczności finansowej, pozwoliła Comarch promować sztandarowe produkty, w tym m.in.: Comarch Internet Banking, Comarch Credit Process Management, Comarch Custody, Comarch Factoring, Comarch Client Investment ReportingComarch Investment Advisor. Comarch jest obecny na rynku Europy Zachodniej od ponad 10 lat – w tym czasie rozwinął szeroką gamę unikalnych produktów, które okazały się atrakcyjne dla decydentów i instytucji uczestniczących w SIBOS 2010 – komentuje Wojciech Pawluś, Business Development Manager Comarch SA.

SIBOS to ważne wydarzenie, podczas którego światowi eksperci - przedstawiciele SWIFT i CSD oraz dostawcy IT omawiają tematy dotyczące szerokiego zakresu usług bankowych i technologii. Tegoroczna edycja skupiała się na zagadnieniach poprawy sytuacji pokryzysowej w sektorze bankowym, jak również regulacji rynkowych odnoszących się do pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Podkreślano, że popularyzacja nowego standardu ISO 20022 pozwoli na lepszą interoperacyjność oraz zwiększy współczynnik STP w branży, zmniejszając tym samym całkowity koszt oprogramowania bankowego i infrastruktury.

Z punktu widzenia producenta oprogramowania obecność na konferencji była bardzo cenna. Umożliwiła poznanie nowych inicjatyw oraz potrzeb sektora bankowego, na których będzie koncentrować się rynek w najbliższych latach.

Są to przede wszystkim:

  • Target2Securities - międzynarodowa platforma rozliczeń - Polska przystąpi do platformy w 2015 r.,
  • potrzeba uregulowania i zmniejszenia ryzyka na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (przez CCP i / lub dedykowane platformy tj. Regis-TR),
  • konieczność ograniczenia pracy ręcznej i papierowej (m.in. faksy) w komunikacji pomiędzy funduszami, zarządzającymi aktywami, brokerami i depozytariuszami,
  • standaryzacja i automatyzacja zadań korporacyjnych, w szczególności pomiędzy emitentami papierów wartościowych, CSD i depozytariuszami,
  • wprowadzenie ISO 20022 jako remedium na barierę interoperacyjności (wiele starych lub zastrzeżonych formatów wymiany danych zwiększa ryzyko i utrudnia płatności międzynarodowe, a także handel papierami wartościowymi).

SWIFT jest jednym z głównych kanałów komunikacji dla naszego rozwiązania Comarch Custody. Konferencja SIBOS była dla nas źródłem informacji z pierwszej ręki na temat partnerstwa SWIFT i oprogramowania (np. SDK i STaQS), które pozwoli instytucjom finansowym i dostawcom IT przygotować się do wprowadzenia ISO 20022. Była to również okazja do spotkania i rozmowy z innymi dostawcami oprogramowania, bankami oraz CSD. Obecność na SIBOS jest obowiązkowa dla każdego dostawcy IT, który jest poważnie zainteresowany działalnością na rynkach kapitałowych - komentuje Tomasz Słupek, Business Solution Manager Comarch SA.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.