O sposobach zdobywania i retencji klientów za pomocą systemów IT na międzynarodowej konferencji CEE Insurance and Pension Funds, która odbędzie się 29 stycznia 2010 roku w Warszawie opowie Comarch.Ponad 50 czołowych ekspertów z sektora ubezpieczeniowego wygłosi przemówienia na tematy związane z branżą, dotyczące m.in. możliwości rozwoju rynków ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.•    kryzys finansowy - jak towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowują swoje działania do nowych warunków •    przegląd rynków ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności Polski, Rumunii i Węgier) - środki zapobiegające skutkom kryzysu dla firm ubezpieczeniowych •    produkty całkowitego zwrotu dla rynku ubezpieczeń na życie: rozwój i przegląd polis na życie - skutek i wpływ kryzysu finansowego na rynek reasekuracji •    jaka jest rola zarządzających aktywami w prowizji funduszu •    jak plany emerytalne używają i mogą używać ETF do alokacji aktywów •    korzyści pracowników: paneuropejskie plany emerytalne •    dyskusja panelowa z udziałem praktyków z rynków Polski, Niemiec, Węgier, Holandii i Rumunii dotycząca następujących problemów: kanały dystrybucji - jak zwiększyć sprzedaż •    bancassurance - udana współpraca pomiędzy bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi •    IT - aplikacje i programy dla towarzystw ubezpieczeniowych, rozwiązania dla ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji oraz funduszy emerytalnychZachęcamy do spotkania z naszymi ekspertami: Ewą Jasiecką - Business Solution Managerem oraz Mariuszem Janczewskim - Business Development Managerem.Na konferencji w roli prelegentów wystąpią również: •    CIG Central-European Insurance Ltd.- Prezes Rady Nadzorczej •    OXERA, Belgium – Konsultant Zarządzający •    Barclays Global Investors, United Kingdom – Dyrektor Zarządzający, Generalny Dyrektor ETFResearch oraz Strategii Implementacji •    Generali Employee Benefits, Austria – Dyrektor ds. Wynagrodzenia Pracowników •    Romanian Pension Funds'Association (APAPR), Romania - Prezes •    Chartered Financial Analysts (CFA), Romania – Członek Rady Zarządzającej •    ING, The Netherlands – Starszy Specjalista ds. Ryzyka Ubezpieczeniowego •    AVIVA Investors, United Kingdom - Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu na Europę •    PZU Life, Poland – Wiceprezes •    Generali Life, Poland - WiceprezesSłużymy pomocą przy analizie ubezpieczeniowych i emerytalnych projektów IT na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.