Real-Time OSS – SDN/NFV Orchestration

Czym jest system OSS wspierający orkiestrację SDN/NFV?

Po latach rozległych testów skuteczności koncepcji SDN/NFV w sieciach telekomunikacyjnych nadszedł czas na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb i osiągnięcie korzyści wynikających z programowalnej sieci komputerowej (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Przyjęcie procesów inżynieryjnych obsługujących kontrolery domeny umożliwia dalszą automatyzację procesów realizacji i zapewniania jakości, a tym samym znaczne obniżenie kosztów operacji.

Możliwość zarządzania wirtualnymi i fizycznymi funkcjami sieciowymi oraz ich orkiestracji w jednym systemie zmniejsza złożoność procesu wdrażania nowych technologii i umożliwia wsparcie innowacyjnych ofert usług telekomunikacyjnych dla klientów.

Rozwiązanie Comarch OSS stanowi spójną platformę, która może służyć do świadczenia usług i zarządzania nimi w sieciach telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (ang. virtualized network functions, VNF), fizyczną funkcję sieciową (ang. physical network function, PNF) i SDN. Działając jako „kontroler kontrolerów”, system czasu rzeczywistego Comarch OSS zapewnia wszechstronną orkiestrację złożonych topologii wielodomenowych.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Oglądaj nasze video!


  Obsługa SDN/NFV w systemie Comarch OSS

  Comarch OSS jako rozwiązanie w pętli zamkniętej do zarządzania siecią hybrydową

   

  Rozpocznij orkiestracja usług następnej generacji
  Prosta w obsłudze, oparta na katalogach platformie orkiestracji, która umożliwia wydajne i kompleksowe dostarczanie usług klientom przez zarówno zwirtualizowane, jak i standardowe sieci.

  • Platforma oparta o model SID TM Forum (CFS-RFS-R).
  • Obsługuje dekompozycję usług, swobodne łączenie i orkiestrację.
  • ETSI NFVO został rozszerzony o obsługę PNF, wielodomenowej orkiestracji i zadań manualnych.
  • Wspiera dynamiczne łańcuchy usług i zarządzania cyklem życia usługi.

   

  Wdrażaj zintegrowane zarządzanie VNF i PNF
  Skorzystaj z oferty opartej na modelu portfela zarządzania zasobami ze zintegrowaną obsługą VNF i PNF, które umożliwiają stopniową ewolucję w kierunku NFV.  

  • Jeden zintegrowany katalog zasobów i wykaz, które mogą zarządzać zasobami VNF, PNF i infrastrukturą NFV (NFVI) lub delegować części modelu do systemu niższego poziomu.
  • Integracja środowisk pomiędzy usługami i zasobami umożliwia automatyzację procesów dostarczania i zapewniania jakości.
  • Implementacja ogólnego menedżera VNF do obsługi cyklu życia VNF, w tym skalowania i naprawiania VNF. Możliwość integracji z menedżerami VNF konkretnych dostawców
  • Uruchomienie VNF poprzez deskryptory zgodne z ETSI. Dostosowanie VNF poprzez sieciowy graficzny interfejs użytkownika firmy Comarch.
  • Integracja z platformą OpenStack.

   

  Zarządzaj sieciami SDN
  Wdróż środowisko projektowania, które umożliwia szybką adaptację procesów i przekazanie funkcji kontrolerowi SDN.

  • Głęboka integracja komponentów OSS z kontrolerami SDN typu open source. Integracje z kontrolerami domeny konkretnych dostawców. Obsługa protokołu OpenFlow i SDN w sieciach IP/MPLS (PCEP, BGP-LS i routing segmentów).
  • Technologia SDN działająca jako „kontroler kontrolerów”, umożliwiająca kompleksową orkiestrację i zarządzanie usługami.
  • Moduł Comarch Configuration Management do niezależnej od dostawców rekonfiguracji sieci opartej na modelu, obsługującej szeroki asortyment technologii i urządzeń sieciowych.
  • Jednoczesna obsługa PNF i VNF w jednym systemie (Comarch OSS) stanowi podstawę tworzenia warstwowania sieci.

   

  Zarządzaj monitoringiem awarii, wydajności oraz jakości usług dla technologii SDN i NFV
  Monitoruj wpływ fizycznych awarii sprzętu na maszyny wirtualne, VNF, a wreszcie na klienta, oraz automatyzuj proces rozwiązywania problemów dzięki usłudze Next Generation Service Assurance.

  • Monitorowanie błędów i wskaźników KPI dla platform OpenStack i OpenDaylight. Korelacja alarmów zasobów VNF i NFVI oraz wskaźników KPI.
  • Comarch Fault, Performance and Service Quality Management monitoruje zwirtualizowane i niezwirtualizowane funkcje sieciowe, uruchamiając funkcje uzdrawiania i skalowania VNF, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę w okresach szczytowego obciążenia.
  • Ścisła integracja z kontrolerami domeny, obsługa zdarzeń i reakcji w czasie rzeczywistym oraz korelacja alarmów związanych z domeną z zarządzaniem zorientowanym na usługi.


  Powiązane rozwiązania:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.