Real-time OSS – SDN/NFV Orchestration

Real-Time OSS – SDN/NFV Orchestration - system OSS do orkiestracji sieci SDN/NFV w czasie rzeczywistym dla firm telekomunikacyjnych

Jeśli świadczenie innowacyjnych usług i płynne działanie rozwiązań cyfrowych zapewnia Twojej firmie przewagę konkurencyjną, nie pozwól, aby rosnące koszty działalności czy ograniczenia sieci obniżały Twoją pozycję wśród dostawców usług telekomunikacyjnych i treści.

Po latach rozległych testów prototypów funkcjonalnych technologii SDN/NFV w sieciach telekomunikacyjnych, nadszedł czas na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb i osiągnięcie korzyści wynikających z sieci programowalnych (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Zastosowanie procesów inżynieryjnych do wsparcia kontrolerów domen sieciowych pozwala na dalszą automatyzację procesów dostarczania i zapewniania jakości usług, a tym samym na znaczne obniżenie kosztów operacji sieciowych.

Możliwość zarządzania wirtualnymi i fizycznymi funkcjami sieciowymi oraz ich orkiestracji w jednym systemie OSS zmniejsza złożoność procesu wdrażania nowych technologii i umożliwia wprowadzanie i wsparcie innowacyjnych ofert telekomunikacyjnych dla klientów.

Comarch OSS do orkiestracji sieci SDN/NFV działa w czasie rzeczywistym i stanowi spójną platformę, która może służyć do aktywacji usług sieciowych i zarządzania nimi –  w ramach sieci telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (virtualized network functions - VNF), fizyczne funkcję sieciową (physical network function - PNF) i w sieciach programowalnych (software defined network - SDN). Działając jako „kontroler kontrolerów”, system OSS w czasie rzeczywistym zapewnia wszechstronną orkiestrację złożonych topologii wielodomenowych.

  Notatka prasowa: Implementacja systemu OSS w LG U+:

  Koreański dostawca usług telekomunikacyjnych zdecydował się na wdrożenie Comarch OSS do monitoringu sieci w ramach przygotowań do zakrojonego na szeroką skalę wdrażania infrastruktury 5G, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Działania te miały przede wszystkim na celu...

  Przeczytaj więcej

  Rola AI i ML w automatycznych procesach samonaprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści z wdrożenia systemu do orkiestracji sieci SDN/NFV w czasie rzeczywistym - Real-time OSS – SDN/NFV Orchestration:

  Kompleksowe zarządzanie telekomunikacyjną siecią hybrydową 

  Używaj jednego zintegrowanego narzędzia do zarządzania zwirtualizowanymi i fizycznymi funkcjami sieciowymi (VNF / PNF) oraz ich orkiestracji, dzięki czemu łatwiej wdrożysz nowe technologie sieciowe i szybciej wprowadzisz innowacyjne usługi. Dzięki obsłudze zarówno funkcji fizycznych, jak i wirtualnych, Comarch OSS stanowi niezawodną platformę warstwowania sieci (network slicing).

  System OSS zgodny ze standardami branżowymi

  Dostosuj swoje środowisko IT do standardów branżowych, dzięki architekturze systemu opartej na modelu TM Forum SID (CFS-RFS-R). Uruchamianie funkcji wirtualnych sieci odbywa się poprzez deskryptory zgodne ze standardem branżowym ETSI.

  Usprawnienie zarządzania usługami sieciowymi z pomocą jednego narzędzia

  Wykorzystaj produkt Comarch OSS do zarządzania w czasie rzeczywistym siecią hybrydową do dekompozycji usług, ich swobodnego łączenia i orkiestracji, tworzenia dynamicznych łańcuchów oraz zarządzania cyklem ich życia.

  Stopniowe wdrożenie elementów sieci zwirtualizowanej (NFV)

  Korzystaj ze zintegrowanej obsługi zwirtualizowanych i fizycznych funkcji sieciowych, jaką oferują narzędzia Comarch do zarządzania zasobami sieciowymi w oparciu o modelowanie, a dzięki temu stopniowo przejdź na sieć w pełni zwirtualizowaną.

  Automatyzacja procesu uruchamiania usług i zarządzania ich jakością

  Zautomatyzuj procesy zapewnienia wysokiej jakości usług i ich dostarczania do klienta, dzięki integracji modułów do inwentaryzacji zasobów i usług sieciowych (Service Inventory ManagementReal-Time Network Inventory Management).

  Ułatwienie procesu konfiguracji sieci telekomunikacyjnej

  Z pomocą modułu do konfigutracji sieci (Configuration Management) w prosty sposób skonfigurujesz wszystkie składniki sieci niezależnie od ich dostawcy, zastosowanej technologii czy typu urządzeń.

  Szerokie spektrum integracji OSS z kontrolerami sieci

  Korzystaj z integracji Comarch OSS działającego w czasie rzeczywistym z kontrolerami OpenStack i Open Source SDN, a także kontrolerami domen konkretnych dostawców, by obsługiwać złożone sieci hybrydowe.

  Zapewnienie satysfakcji klienta w sieciach SDN/NFV

  Zagwarantuj najwyższą możliwą jakość usług po stronie klienta, także w okresach szczytowego ruchu w sieci, dzięki modułom Fault Management, Performance Management i Service Quality Management, które monitorują zwirtualizowane i fizyczne funkcje sieciowe, uruchamiając procesy naprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych, z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości usług.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!

  Obsługa SDN/NFV w systemie Comarch OSS

  Comarch OSS może służyć do wdrożenia zarządzania siecią hybrydową (złożoną z elementów fizycznych i zwirtualizowanych) w modelu "pętli zamkniętej":

  Łatwa orkiestracja usług nowej generacji

  Podnieś wydajność zarządzania dostarczaniem usług klientom, zarówno w zwirtualizowanej, jak i fizycznej sieci, dzięki prostej w obsłudze, opartej na katalogach produktów i zasobów sieciowych platformie orkiestracji.

   • Platforma oparta o model SID TM Forum (CFS-RFS-R)
   • Obsługuje dekompozycję usług, swobodne łączenie i orkiestrację
   • ETSI NFVO został rozszerzony o obsługę fizycznych funkcji sieciowych, wielodomenowej orkiestracji i zadań manualnych
   • Wspiera dynamiczne łańcuchy usług i zarządzania cyklem życia usługi

  Zintegrowane zarządzanie funkcją fizyczną i wirtualną sieci hybrydowej

  Skorzystaj z oferty opartej na modelu portfela zarządzania zasobami ze zintegrowaną obsługą funkcji fizycznych (PNF) i wirtualnych (VNF), które umożliwiają stopniową ewolucję w kierunku sieci w pełni wirtualnych.   

  • Zintegrowane repozytorium informacji o zasobach sieciowych, które może zarządzać zasobami wirtualnymi, fizycznymi i infrastrukturą NFV (NFVI) lub delegować części modelu do systemu niższego poziomu
  • Integracja środowisk pomiędzy usługami i zasobami umożliwia automatyzację procesów dostarczania i zapewniania jakości usług
  • Implementacja ogólnego menedżera VNF do obsługi cyklu życia wirtualnych funkcji sieciowych, w tym ich skalowania i naprawiania; możliwość integracji z menedżerami VNF konkretnych dostawców
  • Uruchomienie funkcji wirtualnej poprzez deskryptory zgodne ze standardem ETSI; dostosowanie VNF poprzez sieciowy graficzny interfejs użytkownika firmy Comarch.
  • Integracja z platformą OpenStack

  Zarządzanie sieciami programowalnymi (SDN)

  Zastosuj spójne zarządzanie sieciami programowalnymi (SDN) i tradycyjnymi (fizycznymi), dzięki elastycznemu procesowi planowania, który umożliwia szybkie dostosowanie procesu i przekazanie funkcji kontrolerowi SDN.

  • Głęboka integracja komponentów OSS z kontrolerami SDN typu open source; integracje z kontrolerami domeny konkretnych dostawców; obsługa protokołu OpenFlow i SDN w sieciach IP/MPLS (PCEP, BGP-LS i routing segmentów)
  • Technologia SDN działająca jako „kontroler kontrolerów”, umożliwiająca kompleksową orkiestrację i zarządzanie usługami
  • Moduł konfiguracji sieci do niezależnej od dostawców rekonfiguracji sieci opartej na modelowaniu, obsługującej szeroki asortyment technologii i urządzeń sieciowych
  • Jednoczesna obsługa funkcji fizycznych sieci (PNF) i funkcji wirtualnych (VNF) w jednym systemie (Comarch OSS) stanowi podstawę tworzenia warstwowania sieci (network slicing)

  Zarządzanie monitoringiem awarii sieciowych, wydajności oraz jakości usług w technologiach SDN i NFV

  Monitoruj wpływ fizycznych awarii sprzętu na maszyny wirtualne, wirtualne funkcje sieciowe, a wreszcie na klienta. Automatyzuj proces rozwiązywania problemów z jakością usług dzięki funkcjonalności Service Assurance.

  • Monitorowanie błędów i wskaźników KPI dla platform OpenStack i OpenDaylight; korelacja alarmów zasobów VNF i NFVI oraz wskaźników KPI (kluczowych wskaźników wydajności)
  • Moduły Fault Management, Performance Management oraz Service Quality Management monitorują zwirtualizowane i nie zwirtualizowane funkcje sieciowe, uruchamiając funkcje uzdrawiania i skalowania VNF, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę w okresach szczytowego obciążenia
  • Ścisła integracja z kontrolerami domenowymi, obsługa zdarzeń sieciowych i reakcji w czasie rzeczywistym oraz korelacja alarmów związanych z domeną z zarządzaniem zorientowanym na usługi

  Zobacz nasze materiały PDF związane z systemem OSS do orkiestracji sieci SDN/NFV w czasie rzeczywistym!

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Real-Time OSS – SDN/NFV Orchestration, poznaj także te produkty:

  Proszę czekać

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza