Real-Time OSS – SDN/NFV Orchestration

Czym jest system OSS wspierający orkiestrację SDN/NFV?

Po latach rozległych testów skuteczności koncepcji SDN/NFV w sieciach telekomunikacyjnych nadszedł czas na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb i osiągnięcie korzyści wynikających z programowalnej sieci komputerowej (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Przyjęcie procesów inżynieryjnych obsługujących kontrolery domeny umożliwia dalszą automatyzację procesów realizacji i zapewniania jakości, a tym samym znaczne obniżenie kosztów operacji.

Możliwość zarządzania wirtualnymi i fizycznymi funkcjami sieciowymi oraz ich orkiestracji w jednym systemie zmniejsza złożoność procesu wdrażania nowych technologii i umożliwia wsparcie innowacyjnych ofert usług telekomunikacyjnych dla klientów.

Produkt Comarch OSS stanowi spójną platformę, która może służyć do świadczenia usług i zarządzania nimi, w sieciach telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (ang. virtualized network functions, VNF), fizyczną funkcję sieciową (ang. physical network function, PNF) i w sieciach programowalnych (ang. software defined network, SDN). Działając jako „kontroler kontrolerów”, system czasu rzeczywistego Comarch OSS zapewnia wszechstronną orkiestrację złożonych topologii wielodomenowych.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Oglądaj nasze video!


  Korzyści z produktu Real-Time OSS – SDN/NFV Orchestration:

  Kompleksowo zarządzaj siecią hybrydową 
   
  Jedno zintegrowane narzędzie do zarządzania zwirtualizowanymi (ang. virtual network function - VNF) i fizycznymi (ang. physical network function - PNF) funkcjami sieciowymi oraz ich orkiestracji ułatwia wdrażanie nowych technologii i wprowadzanie innowacyjnych usług. Dzięki obsłudze zarówno funkcji fizycznych jak i wirtualnych, Comarch OSS stanowi niezawodną platformę warstwowania sieci (ang. network slicing).
  Bądź w zgodności ze standardami branżowymi

  Architektura systemu jest oparta na modelu TM Forum SID (CFS-RFS-R). Uruchamianie funkcji wirtualnych sieci odbywa się poprzez deskryptory zgodne ze standardem branżowym ETSI. 
   
  Usprawnij zarządzanie usługami z pomocą jednego narzędzia

  Produkt Comarch OSS do zarządzania w czasie rzeczywistym siecią hybrydową idealnie nadaje się też do dekompozycji usług, ich swobodnego łączenia i orkiestracji, tworzenia dynamicznych łańcuchów oraz zarządzania cyklem ich życia.
   
  Stopniowo wdrażaj elementy sieci zwirtualizowanej

  Oferta narzędzi Comarch do zarządzania zasobami sieciowymi w oparciu o modelowanie, zapewnia zintegrowaną obsługę zwirtualizowanych i fizycznych funkcji sieciowych, co pozwala na stopniowe przejście na sieć w pełni zwirtualizowaną. 
   
  Zautomatyzuj proces uruchamiania usług i zarządzania ich jakością
   
  Integracja frameworków modułów do inwentaryzacji zasobów i usług sieciowych (Service Inventory Management, Real-Time Network Inventory Management) umożliwia automatyzację procesów zapewnienia wysokiej jakości usług i ich dostarczania do klienta.
  Łatwo zmieniaj konfigurację sieci

  Moduł Configuration Management pozwala w prosty sposób konfigurować wszystkie składniki sieci niezależnie od ich dostawcy, zastosowanej technologii czy typu urządzeń. 
   
   
  Korzystaj z szerokiego spektrum integracji

  Comarch OSS działający w czasie rzeczywistym jest zintegrowany z kontrolerami OpenStack i Open Source SDN, a także kontrolerami domen konkretnych dostawców. 
   
   
  Zadbaj o satysfakcję klienta w sieciach hybrydowych
   
  Moduły Fault Management, Performance Management i Service Quality Management monitorują zwirtualizowane i fizyczne funkcje sieciowe, uruchamiając procesy naprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych, z myślą o najwyższej jakości usług dla klientów w okresach szczytowego ruchu w sieci.

  Obsługa SDN/NFV w systemie Comarch OSS

  Comarch OSS może służyć do wdrożenia zarządzania siecią hybrydową w modelu "pętli zamkniętej"

   

  Rozpocznij orkiestracja usług następnej generacji
  Prosta w obsłudze, oparta na katalogach platformie orkiestracji, która umożliwia wydajne i kompleksowe dostarczanie usług klientom przez zarówno zwirtualizowane, jak i standardowe sieci.

  • Platforma oparta o model SID TM Forum (CFS-RFS-R).
  • Obsługuje dekompozycję usług, swobodne łączenie i orkiestrację.
  • ETSI NFVO został rozszerzony o obsługę PNF, wielodomenowej orkiestracji i zadań manualnych.
  • Wspiera dynamiczne łańcuchy usług i zarządzania cyklem życia usługi.

   

  Wdrażaj zintegrowane zarządzanie VNF i PNF
  Skorzystaj z oferty opartej na modelu portfela zarządzania zasobami ze zintegrowaną obsługą VNF i PNF, które umożliwiają stopniową ewolucję w kierunku NFV.  

  • Jeden zintegrowany katalog zasobów i wykaz, które mogą zarządzać zasobami VNF, PNF i infrastrukturą NFV (NFVI) lub delegować części modelu do systemu niższego poziomu.
  • Integracja środowisk pomiędzy usługami i zasobami umożliwia automatyzację procesów dostarczania i zapewniania jakości.
  • Implementacja ogólnego menedżera VNF do obsługi cyklu życia VNF, w tym skalowania i naprawiania VNF. Możliwość integracji z menedżerami VNF konkretnych dostawców
  • Uruchomienie VNF poprzez deskryptory zgodne z ETSI. Dostosowanie VNF poprzez sieciowy graficzny interfejs użytkownika firmy Comarch.
  • Integracja z platformą OpenStack.

   

  Zarządzaj sieciami SDN
  Wdróż środowisko projektowania, które umożliwia szybką adaptację procesów i przekazanie funkcji kontrolerowi SDN.

  • Głęboka integracja komponentów OSS z kontrolerami SDN typu open source. Integracje z kontrolerami domeny konkretnych dostawców. Obsługa protokołu OpenFlow i SDN w sieciach IP/MPLS (PCEP, BGP-LS i routing segmentów).
  • Technologia SDN działająca jako „kontroler kontrolerów”, umożliwiająca kompleksową orkiestrację i zarządzanie usługami.
  • Moduł Comarch Configuration Management do niezależnej od dostawców rekonfiguracji sieci opartej na modelu, obsługującej szeroki asortyment technologii i urządzeń sieciowych.
  • Jednoczesna obsługa PNF i VNF w jednym systemie (Comarch OSS) stanowi podstawę tworzenia warstwowania sieci.

   

  Zarządzaj monitoringiem awarii, wydajności oraz jakości usług dla technologii SDN i NFV
  Monitoruj wpływ fizycznych awarii sprzętu na maszyny wirtualne, VNF, a wreszcie na klienta, oraz automatyzuj proces rozwiązywania problemów dzięki usłudze Next Generation Service Assurance.

  • Monitorowanie błędów i wskaźników KPI dla platform OpenStack i OpenDaylight. Korelacja alarmów zasobów VNF i NFVI oraz wskaźników KPI.
  • Comarch Fault, Performance and Service Quality Management monitoruje zwirtualizowane i niezwirtualizowane funkcje sieciowe, uruchamiając funkcje uzdrawiania i skalowania VNF, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę w okresach szczytowego obciążenia.
  • Ścisła integracja z kontrolerami domeny, obsługa zdarzeń i reakcji w czasie rzeczywistym oraz korelacja alarmów związanych z domeną z zarządzaniem zorientowanym na usługi.


  Powiązane produkty:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.