Korzyści z oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w sektorze finansowym

Trendy w digitalizacji rozwiązań finansowych

Od początku XXI wieku obserwujemy silny trend digitalizacji rozwiązań finansowych. Ich początkowym celem było odtworzenie procesów papierowych w cyfrowym świecie, wraz z automatyzacją poszczególnych zadań. Obecny trend to znaczący wzrost zainteresowania automatyzacją całych procesów biznesowych (już nie tylko pojedynczych zadań) poprzez wykorzystanie technologii informatycznych i narzędzi. Ta transformacja ma pozytywny wpływ nie tylko na efektywność, ale także na poziom kontroli, a tym samym na zmniejszenie ryzyka związanego z konkretnymi regulacjami.

Najważniejsze korzyści z automatyzacji procesów biznesowych

Cofinansowe instytucje mogą zyskać dzięki wykorzystaniu oprogramowania i technologii automatyzacji?

Efektywność operacyjna

Minimalizując udział czynnika ludzkiego w poszczególnych etapach procesu, maleje ryzyko błędu, wraz z kosztem ewentualnej korekty. Lista procesów, które można zautomatyzować, a następnie zoptymalizować, obejmuje prawie wszystkie obszary działalności finansowej – od wprowadzania danych, przez integrację z zewnętrznymi bazami danych, aż po wykrywanie potencjalnych oszustw lub rozliczanie list płatności.

Oszczędność kosztów i zasobów

Automatyzując niektóre procesy, instytucje finansowe mogą lepiej alokować swoje zasoby i skupiać się na budowaniu relacji z klientami. Dodatkowo, zmniejszenie kosztów pracy oraz możliwość przetwarzania 24/7 bez potrzeby ingerencji ludzkiej, bezpośrednio zwiększa marżę.

Poprawność danych

W wyniku automatycznego wprowadzania danych, instytucje mają większe możliwości kontroli ich zgodności z formalnymi wymaganiami rynkowymi, a tym samym śledzenia zmian i audytowania swojej działalności. Ułatwia to nie tylko ich codzienne przetwarzanie, ale także współpracę z organami regulacji finansowej i innymi organami kontrolipaństwowej.

Best Business Proecess Automation nagroda

Zadowoleni klienci

Krótszy czas przetwarzania operacji i wniosków znacząco zwiększa zadowolenie klientów. Jeśli dodamy do tego inteligentne procesy, które codzienne personalizują doświadczenia klientów, znacząco zwiększymy ich lojalność. To z kolei otworzy drogę do zwiększenia marży poprzez upselling lub rozszerzenie oferty sprzedaży dostępnych usług.

Skalowalność i elastyczność

Szybko rozwijający się rynek wymaga łatwo dostosowalnych rozwiązań. Pomaga w tym technologia chmurowa, która umożliwia automatyczne skalowanie rozwiązań i jednocześnie kontrolę nad optymalnym wykorzystaniem zasobów. Wdrożenie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji zapewnia szybszą adaptację do zmieniających się wymagań zarówno regulatorów, jak i klientów. Dodanie technologii mobilnych, takich jak czytniki QR czy geolokalizacja, pomaga w szybszym przetwarzaniu danych i lepszym docieraniu do klientów z ofertami – nawet zanim zaczną ich szukać.

Zagrożenia i wyzwania

Pomimo oczywistych korzyści automatyzacji procesów, instytucje finansowe muszą być świadome wyzwań, przed którymi stoją. Integracja istniejących rozwiązań z nowymi technologiami może być kosztowna, dlatego transformacja powinna być planowana krok po kroku, uwzględniając niezbędne integracje. Ponadto, rosnące standardy bezpieczeństwa, które są wyjątkowo wymagające w świecie finansowym, sprawiają, że rozwiązania muszą być sprawdzane pod kątem cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe słowo: optymalizacja

Choć wdrożenie procesów automatyzacji wymaga odpowiedniego przygotowania, decyzja o ich wdrożeniu jest dość prostą, ponieważ optymalizacja może być osiągnięta w prawie wszystkich obszarach działalności. Tym bardziej, że jest to także sposób na budowanie przyszłościowych rozwiązań – bez ich wdrożenia, ryzyko utraty klientów wzrasta każdego dnia.

Zobacz nasze rozwiązanie: Comarch Open Platform


Julia Sobolewska

Julia Sobolewska

Dyrektor Działu Doradztwa Bankowości Biznesowej w Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.