Kredyt firmowy – co to takiego?

Kredyty dla firm - rodzaje i formy

Kredyty dla firm to umowy, zawierane zawsze w formie pisemnej, pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą – czyli w tym przypadku konkretną firmą. Każdy kredyt charakteryzuje się następującymi cechami:

  • terminowość – umowa zawarta jest na z góry określony czas;
  • oprocentowanie – czyli tzw. cena kredytu, składa się na nie marża banku oraz stawka referencyjna; wysokość oprocentowania ma wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy – zasada jest taka, że im niższe oprocentowanie tym wyższa powinna być zdolność kredytowa konkretnego podmiotu;
  • celowość – ściśle określony cel, na jaki przedsiębiorca bierze kredyt;
  • zwrotność – kredyt jest zwracany wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie.

Niesłabnący wzrost popularności

Prowadzenie własnego biznesu, bez względu na jego rozmiar, wiąże się z szeregiem kosztów i to praktycznie na każdym etapie funkcjonowania na rynku. Aby zachować płynność finansową wiele podmiotów decyduje się więc na kredyty inwestycyjne dla firm, a także na inne formy kredytowania.

Warunek konieczny – zdolność kredytowa


Kredyty dla firm cieszą się dużą popularnością, są chętnie brane przez przedsiębiorców, ale nie każdy może sobie na nie pozwolić. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu jest oczywiście pozytywna decyzja banku. Musi być ona poprzedzona oceną zdolności kredytowej określonej firmy. W tym celu bank zazwyczaj oczekuje od przyszłego kredytobiorcy dostarczenia dokumentów potwierdzających, że będzie on w stanie spłacić kredyt wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (takimi jak np. odsetki, czy prowizja).

Rodzaje kredytów dla firm


Zarówno kredyty dla małych firm, jak również kredyty dla dużych korporacji, ze względu na swoje przeznaczenie, mogą występować w różnych wariantach. Wyróżnia się następujące ich rodzaje:

Kredyty na rachunku bieżącym (tzw. linia kredytowa)

Zalicza się je do kredytów krótkoterminowych, są ściśle powiązane z kontem bankowym prowadzonym przez firmę i stanowią atrakcyjną oraz wygodną dla przedsiębiorcy formę kredytowania. Linia kredytowa to inaczej zwiększony debet, a więc w rzeczywistości przedsiębiorca może dysponować większymi środkami niż te, które fizycznie ma na koncie. Limit pobranych zasobów jest ściśle określony w umowie. Korzystnie przedstawia się także kwestia odsetek, gdyż liczone są nie od całościowego limitu, ale od autentycznego zadłużenia. Kredyty dla firm na rachunku bieżącym są elastyczne i niezwykle pomocne przy aktualnym finansowaniu działalności.

Kredyty inwestycyjne

Głównym celem zaciągnięcia takiego kredytu przez przedsiębiorcę jest sfinansowanie inwestycji lub innych potrzeb rozwojowych firmy. Należy pamiętać, że umowy na kredyty inwestycyjne dla firm ściśle określają cel i zwykle są udzielane podmiotom, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Z racji tego, że zazwyczaj opiewają na wysokie kwoty i obejmują długie okresy kredytowania, od przedsiębiorców, którzy je zaciągają wymagany jest czasem określony staż rynkowy.

Kredyty obrotowe

Wykorzystywane są w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań firmy. W praktyce z tej opcji często korzystają przedsiębiorcy chcący utrzymać płynność finansową, przy jednoczesnym zamrożeniu własnych środków finansowych (np. niewypłacalni kontrahenci). Kredyty obrotowe mogą być odnawialne, bądź nieodnawialne – wszystko zależy od umowy kredytowej z bankiem. W przypadku kredytu odnawialnego, po upływie okresu na jaki była zawarta umowa, można przedłużyć okres kredytowania bez konieczności spłaty zadłużenia.

Kredyty technologiczne

Jest to swego rodzaju dotacja, udzielana na określone innowacje technologiczne. To świetna opcja dla firm chcących nadążyć za galopującym rozwojem i nowoczesnymi technologiami. Takie kredyty dla firm pozwalają zakupić drogi, specjalistyczny sprzęt i zainwestować w zaawansowane technologie.

Kredyty pomostowe

Udzielane są przy realizacji przedsięwzięć, na które przedsiębiorcy przyznano dotację. Celem kredytów pomostowych jest zagwarantowanie płynności finansowej firmy w okresie oczekiwania na otrzymanie głównego dofinansowania.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.