Wealth management w nowej, cyfrowej rzeczywistości

Kompleksowe zarządzanie majątkiem wykracza poza standardowe usługi finansowe i jest usługą kierowaną do najzamożniejszych klientów.

Usługi finansowe w nowej rzeczywistości

Usługa zarządzania majątkiem jest oferowana zarówno przez banki, jak też inne, mniejsze podmioty np.: domy maklerskie, kancelarie prawne czy też firmy typu family office. Świadczenie takiej usługi oznacza konieczność pozostawania w zgodzie z licznymi regulacjami prawnymi i szczegółowego dokumentowania podejmowanych działań.

W usługach finansowych możliwe jest osiągniecie poziomu blisko 100-procentowej cyfryzacji w obszarze obsługi klienta i zarządzania jego produktem. Z cyfryzacją stosunkowo prostych procesów jak ankietowanie, czy okazjonalne rekomendacje produktów inwestycyjnych spotykamy się już od kilku lat. Usługi te niejednokrotnie świadczone są w ramach opcji do umowy innego elektronicznego produktu finansowego bądź umowy ramowej, a bazą dla nich jest bankowość internetowa.

Specjaliści od zarządzania majątkiem zajmują się kompleksową obsługą klienta, a wachlarz ich usług zdecydowanie wykracza poza typowe możliwości systemów CRM i bankowości internetowej. Współczesne systemy IT typu online investment advisory obejmują pełen zakres czynności właściwych tak dla okazjonalnego, jak również regularnego doradztwa opartego o portfele modelowe, ale także indywidualnego zarządzania portfelami i całym majątkiem klienta.

Automatyzacja pracy doradców masowych

W Comarch scyfryzowaliśmy i zautomatyzowaliśmy pracę doradców masowych, bankierów świadczących bankowość prywatną, specjalistów zarządzających aktywami oraz zajmujących się modelowaniem czy planowaniem finansowym. Pozwoliło to nie tylko zmniejszyć koszt obsługi i zwiększyć przychody z działalności doradczej. Automatyczne przetwarzanie danych zapewniane przez robo-doradztwo umożliwiło też naszym klientom podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji inwestycyjnych.

Podstawowym wyzwaniem dla banków i doradców jest znalezienie klientów i dotarcie do nich z dopasowaną do ich potrzeb propozycją. Aby w tym pomóc, pracujemy z danymi klientów. Analizujemy zachowania inwestycyjne, wyniki z przeszłości, decyzje, które podejmują inwestorzy, a tym samym oferujemy doradcy właściwe wskazówki sprzedażowe.  Wdrożenie mechanizmów robo-doradczych opartych o sztuczną inteligencję pozwala nam znaleźć zarówno klientów dla produktu, jak i produkt dla klienta. Jednocześnie łatwe skalowanie usług robo-doradztwa pozwala na pełne wykorzystanie potencjału sprzedaży i niemalże nieograniczone skalowanie samego biznesu.

Dziś bardzo ważne jest aby możliwie jak najwięcej czynności przeprowadzać zdalnie, bez wizyty w placówce i w takiż sposób dokumentować działania, podpisywać umowy i zawierać transakcje. Comarch również w tym aspekcie nie pozostawia doradcy bez wsparcia, zapewniając moduł wideokonsultacji. Usługi online investment advisory zostały przez nas wzbogacone ponadto o wsparcie dla podpisu kwalifikowanego, którego użycie jest tożsame z formą pisemną, jak również bogaty wachlarz podpisów niekwalifikowanych, używanych do składania oświadczeń woli w formie dokumentowej.

Wszystko to zapewnia Comarch Wealth Management: rozwiązanie informatyczne odpowiadające na merytoryczne wymagania klienta i podmiotu zarządzającego majątkiem, ale także wspierające elektroniczną identyfikację stron, zdalne zawieranie umów oraz bezpapierowe zapisy cyfrowe.

Tomasz Kwiecień, Sales Manager, Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.