Zobacz co o rozwiązaniach Comarch sądzą przedstawiciele znanych i renomowanych instytucji z rynku finansowego.

Aviva PTE
Piotr Godlewski - Delivery Manager w Dziale Rozwoju Aplikacji Aviva PTE o Comarch Asset Management

Wybór rozwiązania Comarch umożliwia nam realizację najważniejszych wymagań funkcjonalnych oraz optymalizację procesów biznesowych. Istotną kwestią jest również spełnienie najwyższych standardów przyjętych przez grupę Aviva w zakresie jakości informacji finansowej dla wszystkich odbiorców.

Bank BGŻ (Rabobank)
Maciej Radzki - Zastępca Dyrektora Departamentu Produktów i Usług Banku BGŻ o Comarch Factoring

Dzięki wdrożeniu w Banku BGŻ Comarch Factoring znacznie skróciliśmy i uprościliśmy zarówno proces dyskonta, jak i zarządzania wierzytelnościami. Zdecydowanie wzrosła konkurencyjność naszej oferty, poprawiła się dostępność produktu oraz jakość obsługi, co zostało docenione przez Klientów i wpłynęło na dalszą aktywizację sprzedaży faktoringu w naszym banku BGŻ. Przewidujemy dalszy wzrost sprzedaży i obrotów.

Bank BPH (GE Capital Group)
Celina Waleśkiewicz - Dyrektor Departamentu e-Banku Banku BPH o Comarch CRM Sales Management

Uporanie się z efektywnością procesów to był dopiero pierwszy krok. Kolejnym było wykorzystanie elastyczności nowego rozwiązania przy coraz intensywniejszych, liczniejszych i skuteczniejszych akcjach marketingowych generowanych przy użyciu CRM Analitycznego. Sprzedaż wygenerowana dzięki naszemu zintegrowanemu CRM stanowi obecnie istotną część naszego biznesu.

Citi Financial (Citigroup)
Witold Jastrzębski - Kierownik Projektu w CitiFinancial o Comarch Credit Process Management

Chcąc stale rozwijać sieć sprzedaży oraz zwiększać swoją konkurencyjność, potrzebowaliśmy kompleksowego rozwiązania obsługującego wszystkich naszych pośredników, zapewniającego im komfort pracy, a klientom krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Citi Financial (Citigroup)
Maciej Rothe - Koordynator Projektu w Dziale Dystrybucji CitiFinancial o Comarch Credit Process Management

Nie możemy sobie pozwolić na najmniejsze przerwy w dostępności systemu. Klient stawia coraz większe wymagania. Szybka decyzja, minimum formalności, dostępność punktów sprzedaży. Naszym klientem jest zarówno pożyczkobiorca oczekujący szybkiej decyzji, jak również nasz partner pośredniczący w udzieleniu pożyczki. Przerwy lub powolne działanie systemów dla jednych i drugich byłoby uciążliwe i mogłoby spowodować ich stratę.

Citi Financial (Citigroup)
Dominik Matuszewski - Koordynator Projektu w Dziale Weryfikacji CitiFinancial o Comarch Credit Process Management

Potrzebowaliśmy systemu, którym łatwo będziemy mogli zarządzać. Duża konkurencja i częste zmiany na rynku finansowym sprawiają, że polityka kredytowa ulega częstym modyfikacjom. Oczekiwaliśmy rozwiązania, które zapewni nam szybkie dostosowanie parametrów do nowych regulacji, bez konieczności angażowania dostawcy.

DZ Bank
Dariusz Stasik - Doradca Prezesa DZ BANK Polska o Comarch Internet Banking

Dzięki systemowi Comarch Internet Banking DZ BANK otrzyma elastyczny i nowoczesny system bankowości internetowej. Z jednej strony udostępni on klientom szybki i bezpieczny dostęp do bogatej oferty produktowej banku, a z drugiej umożliwi osiągnięcie jednego z podstawowych celów strategicznych banku - najwyższego standardu obsługi klienta korporacyjnego i zamożnego klienta indywidualnego.

Dom Maklerski BZ WBK
Tomasz Kaczmarek - Doradca Inwestycyjny odpowiedzialny za projekt CMS w DM BZ WBK o Comarch Content Management System

W Domu Maklerskim BZ WBK powstaje wiele opracowań analitycznych przeznaczonych dla naszych klientów i pracowników. Integracja Comarch CMS z systemem transakcyjnym uprościła zarówno proces publikacji, jak i korzystania z naszych materiałów. Mimo dużych różnic technologicznych pomiędzy systemem transakcyjnym a Comarch CMS integracja nie spowodowała dużych problemów. W kolejnym etapie baza danych CMS zostanie rozszerzona o informacje ze źródeł zewnętrznych. Będzie też stopniowo udostępniana w kanale mobilnym. Pozwoli to na zaoferowanie klientom kolejnych funkcjonalności niedostępnych obecnie w systemach transakcyjnych domów maklerskich.

Bank BPH (GE Capital Group)
Bartosz Zborowski - Lider Obszaru Wsparcia Sprzedaży Banku BPH o Comarch CRM Sales Management

Agregacja informacji i funkcji w nowym SWS jest milowym krokiem w kierunku maksymalnego ograniczenia liczby systemów, do których muszą logować się doradcy klienta w trakcie codziennej pracy. Konstrukcja przyjętego rozwiązania pozwala również na optymalizację przepływu informacji. Wyniki sprzedażowe, realizacja planów sprzedaży, jakość obsługi kontaktów z klientami widoczne są równocześnie (na odpowiednim poziomie agregacji) w centrali Banku, regionie, u dyrektora oddziału i doradcy. Wspólne objęcie SWS-em oddziałów, Call Center, Biura Maklerskiego oraz jego powiązanie z Platformą Internetową zapewnia jednolity obraz klienta we wszystkich kanałach dystrybucji.

BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Group)
Janusz Stępień - Dyrektor Biura Integracji Systemów Informatycznych Fortis Banku o Comarch Commission & Incentive

Po dwóch latach doświadczeń z systemem jesteśmy bardzo zadowoleni z dokonanego przez nas wyboru. System działa sprawnie i stabilnie, a przede wszystkim bardzo ułatwia komunikację z rozległą siecią użytkowników w kwestii tak newralgicznej dla banku, jaką jest sprzedaż. Dzięki Fortis Broker nasi sprzedawcy są dobrze poinformowani o własnych wynikach i należnym wynagrodzeniu. Trudno dziś przeliczyć na pieniądze czas zaoszczędzony na wyjaśnieniach kwestii związanych z wystawionymi przez nas fakturami prowizyjnymi.

BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Group)
Katarzyna Słowiak - odpowiedzialna za wdrożenie aplikacji w Fortis Banku o Comarch Commission & Incentive

Wybraliśmy system Comarch Commission & Incentive z powodu jego bardzo dużych możliwości konfiguracyjnych. Program prowizyjno-motywacyjny kierowany do zewnętrznej sieci sprzedaży Fortis Banku zawiera wiele zaawansowanych algorytmów promujących współpracę pomiędzy doradcami klienta indywidualnego i biznesowego, pośrednikami oraz deweloperami. Ważnym jego elementem jest bieżąca prezentacja wyników sprzedaży dla doradców i ich menedżerów. Co ważne, rozwiązanie Comarch umożliwia nam nie tylko bieżącą obsługę programu, ale i samodzielne modyfikowanie go w przyszłości. W warunkach dynamicznego rozwoju banku nie bez znaczenia jest również elastyczny model sieci sprzedaży, który umożliwia nam zarządzanie wielopoziomowymi strukturami kanałów dystrybucji.

Generali PTE
Piotr Pindel - Członek Zarządu Generali PTE o Comarch Asset Management

Wybraliśmy rozwiązanie oferowane przez Comarch, gdyż firma ta współpracuje z nami od kilku lat oraz zaoferowała Generali gotowy i sprawdzony na polskim rynku produkt. Nie bez znaczenia były również szerokie kompetencje merytoryczne pracowników Comarch w zakresie wyceny i księgowości aktywów oraz wysoka jakość usług związanych z utrzymaniem systemu.

Kredyt Bank (KBC Group)
Michał Wierzchowiecki - Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu Kredyt Banku o Comarch Factoring

Platforma Comarch Factoring wpisuje się w strategię rozwoju dyskonta wierzytelności Kredyt Banku. System ułatwi pozyskiwanie nowych klientów i wpłynie na wzrost innowacyjności oferty produktowej banku. Rozwiązanie zapewni również istotne wsparcie obsługi wzrostu obrotów a integracja procesu faktoringowego z systemem księgowym banku przyczyni się do usprawnienia procesu obsługi transakcji faktoringowych.

OTP Capital
Maryna Mendżebrowska - Dyrektor Generalny AMC OTP Capital o Comarch Asset Management

System Comarch łączy w sobie doświadczenia zdobyte na rynku Unii Europejskiej i Rosji, oferując jednocześnie funkcjonalność specyficzną dla regulacji Ukrainy. Pozwoli nam to sprawnie działać dziś i jednocześnie być przygotowanym na wyzwania przyszłości.

PTE PZU
Marian Kopa - Dyrektor Biura Księgowości Funduszu i Analiz PTE PZU o Comarch CUBE

Naszą misją jest dążenie do osiągnięcia maksymalnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej funduszu w długim okresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności inwestycyjnej. Realizacja tych celów musi odbywać się m.in. w oparciu o ciągłe monitorowanie struktury i jakości portfela inwestycyjnego, analizę poziomu kosztów ponoszonych przez fundusz na podstawie aktualnych danych pochodzących z naszych systemów. Rozwiązanie Comarch będzie wspierało ten proces.

ING Bank Śląski
Mariusz Bondarczuk - CIO ING Banku Śląskiego o rozwiązaniach Comarch dla bankowości

Dla nas najważniejsze jest to, by projekty IT cechowała innowacyjność, spójność i przewidywalność. Comarch jest sprawdzonym, wiarygodnym partnerem o dużym potencjale, a oferowane przez niego produkty są wysoce konkurencyjne. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Comarch jako konsolidator rynku bankowości i finansów posiada duże doświadczenie i know-how, co stanowi dużą wartość dodaną w realizowanych dla banku projektach. Podpisana umowa daje nam dużą elastyczność w dopasowaniu do zmieniających się potrzeb biznesowych i nadaje kształt przyszłym wspólnym przedsięwzięciom.

Skagen Funds
Jim Sumpter - Kierownik Projektu w zakresie sprawozdawczości w Skagen Funds o systemie Comarch Client Reporting & Communication

Dla Skagen Funds istotne jest zaprojektowanie oraz zaimplementowanie platformy raportującej dopasowanej do potrzeb, dzięki której będziemy mogli odzwierciedlić nasze unikalne osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy w Comarch silnego i elastycznego partnera IT na cały okres realizacji projektu, począwszy od projektowania, przez wdrożenie oraz eksploatację rozwiązania. Platforma pozwoli nam wywiązać się z zobowiązań wobec naszych klientów i zapewnić im komunikację oraz usługi na najwyższym światowym poziomie.

UNIQA
Łukasz Ukleja - Dyrektor Departamentu Organizacji i Informatyki UNIQA o Comarch CAFE dla Ubezpieczeń

Dzięki rozwiązaniu Comarch, informacje na temat promocji, nowych produktów, szkoleń oraz innych wydarzeń dotrą do naszych agentów szybciej, co pozytywnie wpłynie zarówno na efektywność działań sprzedażowych towarzystwa, jaki i na poziom obsługi naszych klientów. Z zainteresowaniem oczekujemy rezultatów kolejnych etapów wdrożenia, kiedy to nasi agenci będą mogli skorzystać z pełnej gamy narzędzi Platformy Comarch CAFE dla Ubezpieczeń.

Warta (Talanx Group)
Piotr Markiewicz - Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta S.A. o Comarch Asset Management

Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą dostosowania technologii do procesów biznesowych, które w związku z przejęciem zarządzania portfelami własnymi towarzystwa od zewnętrznych podmiotów oraz integracją spółek, uległy zmianom i optymalizacji. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami IT oraz wspólnej pracy osiągnęliśmy założone cele.

Europa
Przemysław Rożnowski - Główny Analityk-Programista, Departament Informatyki, TU Europa o Comarch ESB

Traktujemy szynę ESB jako platformę integracyjną, która zapewni nam elastyczność dostarczania usług w sposób jak najbardziej wydajny i niezawodny. Potrzeba zastosowania szyny była związana z zaoferowaniem naszym partnerom wygodnych usług web-service. W celu utrzymania konkurencyjności, współpraca z naszymi partnerami musi być zawsze na najwyższym poziomie. Szyna ESB stanowi narzędzie realizacji tego celu. Firma Comarch jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, o dużym potencjale w obszarze systemów IT, czego dowodem jest nasza długoletnia współpraca i wykorzystywane z powodzeniem w naszej działalności biznesowej rozwiązania IT. Niemalże 11 lat temu, w roku 2003 TU Europa SA rozpoczęło pracę ze zintegrowanym systemem informatycznym Comarch NonLife Insurance. Dlatego poszerzenie współpracy o kolejne rozwiązanie poprawiające konkurencyjność TU Europa na rynku ubezpieczeniowym było dla nas naturalną decyzją.

TUiR Allianz Polska S.A.
Sylwia Kołowacik, Główny księgowy TUiR Allianz Polska S.A.

Po kilku miesiącach pracy w nowym rozwiązaniu zauważamy, iż transfer danych księgowych z obszaru reasekuracji przebiega znacznie sprawniej niż dotychczas. System wdrożony przy współpracy z Comarch pomógł nam zredukować czas przy zamykaniu okresów księgowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.