ITIL

ITIL Service Transition

Kurs skierowany do następujących osób: • architekci IT, planiści IT, konsultanci IT, kierownicy audytów IT, kierownicy ds. bezpieczeństwa informatycznego • trenerzy ITSM zajmujący się zarządzaniem bieżącym, koordynacją i integracją działań związanych z przekazywaniem usług w trakcie cyklu ich życia • osoby, których praca wymaga dobrej znajomości etapu przekazywania usług ITIL w trakcie cyklu ich życia oraz sposobów ich wdrażania z myślą o poprawie jakości usług informatycznych w organizacji • informatycy zajmujący się lub mający się zajmować środowiskiem przekazywania usług, którym potrzebna jest znajomość koncepcji, procesów, funkcji i działań związanych z tym środowiskiem.

ITIL Service Operation

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zarządzaniem i monitoringiem zdarzeń, zarządzaniem problemami, analizą przyczyn i zarządzaniem dostępem. Szkolenie dotyczy również komunikacji z interesariuszami i zarządzania nimi, organizacji stanowiska pomocy, zarządzania technicznego i zarządzania aplikacjami. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie eksploatacji usług, który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi.

ITIL Service Design

Kurs skierowany do następujących osób: • osoby, których praca wymaga dobrej znajomości etapu projektowania usług ITIL w cyklu życia usług ITIL oraz sposobów ich wdrażania z myślą o poprawie jakości usług informatycznych w organizacji; • informatycy zajmujący się lub mający się zajmować środowiskiem projektowania usług, którym potrzebna jest znajomość koncepcji, procesów, funkcji i działań związanych z tym środowiskiem.

ITIL Release, Control and Validation

Kurs skierowany do następujących osób: • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

ITIL Planning, Protection and Optimization

Kurs skierowany do następujących osób: • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

ITIL Service Strategy

Kurs skierowany do następujących osób: • dyrektorzy ds. informatycznych, dyrektorzy ds. technologicznych, menedżerowie, kierownicy, szefowie zespołów, projektanci usług; • architekci IT, planiści IT, konsultanci IT, kierownicy audytów IT, kierownicy ds. bezpieczeństwa informatycznego; • trenerzy w zakresie zarządzania usługami informatycznymi zajmujący się zarządzaniem bieżącym, koordynacją i integracją działań strategicznych w ramach cyklu życia usługi; • osoby, których praca wymaga dogłębnego zrozumienia strategii świadczenia usług ITIL w odniesieniu do cyklu życia usług ITIL oraz tego, jak można ją stosować z myślą o poprawie jakości zarządzania usługami informatycznymi w organizacji; • informatycy zajmujący się planowaniem strategicznym, realizacją i kontrolą na bazie modelu biznesowego opartego o usługi, pragnący poznać koncepcje, procesy, funkcje i działania związane ze strategią świadczenia usług.

ITIL Operational Support and Analysis

Kurs skierowany do następujących osób: • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

ITIL Service Offerings and Agreements

Kurs skierowany do następujących osób: • informatycy, kierownicy firm, osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe; • osoby, które chcą poznać procesy tworzenia ofert usług i umów oraz możliwości ich zastosowania w celu zwiększenia jakości pomocy technicznej w przedsiębiorstwie • informatycy pracujący w przedsiębiorstwach, które wdrożyły i dostosowały procedury ITIL, którzy wymagają szkolenia w zakresie programu ciągłego doskonalenia usług, a następnie mają przyczyniać się do jego rozwoju • personel operacyjny zajmujący się zarządzaniem ofertą usług, zarządzaniem katalogiem usług, zarządzaniem poziomem usług, zarządzaniem popytem, zarządzaniem dostawcami, zarządzaniem finansami oraz zarządzaniem relacjami biznesowymi, który chcą rozszerzyć posiadane, oparte na rolach umiejętności • osoby posiadające certyfikat ITIL Foundation w zakresie zarządzania usługami informatycznymi, pragnące uzyskać certyfikat ITIL wyższego poziomu • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi, dla którego jest to jeden z wymaganych modułów • osoby zainteresowane postępem na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Master w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi, gdzie warunkiem wstępnym jest posiadanie certyfikatu ITIL Expert

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33