SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE


   Specjalistyczne Szkolenie z Języka SQL i Relacyjnych Baz Danych.
   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy. Szkolenie po zakończeniu którego uczestnik będzie rozróżniał podstawowe zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie rozróżniał podstawowe  zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. Uczestnik będzie wykorzystywał język SQL do interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, pozyskiwał potrzebne informacje. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik będzie formułował zapytania o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosował je adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie zarządzał treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystał transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

    • Sprawnie łączył się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
    • Wykonywał proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
    • Wykorzystywał funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
    • Poprawnie formułował złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
    • Wykorzystywał aliasy dla kolumn i tabel,
    • Wykorzystywał podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
    • Manipulował danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
    • W manipulowaniu danymi wykorzystywał podzapytania,
    • Stosował transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska MS Windows.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

    Relacyjny model danych

    • Schematy użytkownika
    • Podstawowe struktury danych
    •  Zależności między strukturami

    Język SQL - wybieranie danych 

    Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

    Tworzenie prostych zapytań

    • Słowa kluczowe
    • Składnia poleceń
    • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

    Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

    Sortowanie danych

    Użycie funkcji w zapytaniach 

    Funkcje jednowierszowe

    Konwersja typów danych

    Funkcje grupowe 

    Filtracja na wynikach agregacji

    Wybieranie danych z wielu tabel 

    • Sposoby łączenia tabel
    • Rodzaje złączeń

    Złączenia równościowe (equi-join)

    Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

    Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

    • lewostrone, 
    • prawostronne, 
    • obustronne

    Samozłączenie (self-join)

    Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

    • Suma
    • Przecięcie
    • Różnica

    Podzapytania

    • Rola podzapytań
    • Dekompozycja zapytań
    • Lokalizacja podzapytań

    Podzapytania proste

    Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

    Podzapytania skorelowane

    Język manipulowania danymi (DML) 

    • Insert
    • Update
    • Delete

    Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

    Transakcje

    • Idea transakcyjności operacji
    • Zatwierdzanie (commit)
    • Odrzucanie (rollback)
    • Punkty zachowania (savepoint)

    Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

    Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

    Dodatkowe pytania uczestników

    Podsumowanie szkolenia

    Test 

    Ankieta

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie rozróżniał podstawowe  zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. Uczestnik będzie wykorzystywał język SQL do interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, pozyskiwał potrzebne informacje. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik będzie formułował zapytania o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosował je adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie zarządzał treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystał transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Sprawnie łączył się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
   • Wykonywał proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
   • Wykorzystywał funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
   • Poprawnie formułował złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykorzystywał aliasy dla kolumn i tabel,
   • Wykorzystywał podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
   • Manipulował danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
   • W manipulowaniu danymi wykorzystywał podzapytania,
   • Stosował transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska MS Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Relacyjny model danych

   • Schematy użytkownika
   • Podstawowe struktury danych
   •  Zależności między strukturami

   Język SQL - wybieranie danych 

   Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

   Tworzenie prostych zapytań

   • Słowa kluczowe
   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych

   Użycie funkcji w zapytaniach 

   Funkcje jednowierszowe

   Konwersja typów danych

   Funkcje grupowe 

   Filtracja na wynikach agregacji

   Wybieranie danych z wielu tabel 

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń

   Złączenia równościowe (equi-join)

   Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

   Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

   • lewostrone, 
   • prawostronne, 
   • obustronne

   Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Suma
   • Przecięcie
   • Różnica

   Podzapytania

   • Rola podzapytań
   • Dekompozycja zapytań
   • Lokalizacja podzapytań

   Podzapytania proste

   Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

   Podzapytania skorelowane

   Język manipulowania danymi (DML) 

   • Insert
   • Update
   • Delete

   Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

   Transakcje

   • Idea transakcyjności operacji
   • Zatwierdzanie (commit)
   • Odrzucanie (rollback)
   • Punkty zachowania (savepoint)

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

   Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Co to jest SQL?

   SQL (Structured Query Language) język interakcji z bazami danych. Umożliwia pracę z bazami danych oraz hurtowanimi danych o strukturze relacyjnej. Język został zaimplementowany w więksości serwerów baz danych, w tym w środowiskach: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL a częściowo również w MS Access.

   Język służy do wydobywania oraz edycji danych, a także do implementacji baz danych oraz zarządzania bazami i ich użytkownikami. SQL jest standaryzowany przez ANSI oraz ISO, jako najważniejszy język do obsługi danych w systemach baz danych.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33