SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE


Specjalistyczne Szkolenie z Języka SQL i Relacyjnych Baz Danych
Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy. Szkolenie po zakończeniu którego uczestnik będzie rozróżniał podstawowe zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie rozróżniał podstawowe  zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. Uczestnik będzie wykorzystywał język SQL do interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, pozyskiwał potrzebne informacje. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik będzie formułował zapytania o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosował je adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie zarządzał treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystał transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

  • Sprawnie łączył się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
  • Wykonywał proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • Wykorzystywał funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
  • Poprawnie formułował złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykorzystywał aliasy dla kolumn i tabel,
  • Wykorzystywał podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
  • Manipulował danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • W manipulowaniu danymi wykorzystywał podzapytania,
  • Stosował transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska MS Windows.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Relacyjny model danych

  • Schematy użytkownika
  • Podstawowe struktury danych
  •  Zależności między strukturami

  Język SQL - wybieranie danych 

  Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

  Tworzenie prostych zapytań

  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych

  Użycie funkcji w zapytaniach 

  Funkcje jednowierszowe

  Konwersja typów danych

  Funkcje grupowe 

  Filtracja na wynikach agregacji

  Wybieranie danych z wielu tabel 

  • Sposoby łączenia tabel
  • Rodzaje złączeń

  Złączenia równościowe (equi-join)

  Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

  Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

  • lewostrone, 
  • prawostronne, 
  • obustronne

  Samozłączenie (self-join)

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

  • Suma
  • Przecięcie
  • Różnica

  Podzapytania

  • Rola podzapytań
  • Dekompozycja zapytań
  • Lokalizacja podzapytań

  Podzapytania proste

  Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

  Podzapytania skorelowane

  Język manipulowania danymi (DML) 

  • Insert
  • Update
  • Delete

  Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

  Transakcje

  • Idea transakcyjności operacji
  • Zatwierdzanie (commit)
  • Odrzucanie (rollback)
  • Punkty zachowania (savepoint)

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

  Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie rozróżniał podstawowe  zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. Uczestnik będzie wykorzystywał język SQL do interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, pozyskiwał potrzebne informacje. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik będzie formułował zapytania o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosował je adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie zarządzał treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystał transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

 • Sprawnie łączył się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
 • Wykonywał proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
 • Wykorzystywał funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
 • Poprawnie formułował złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
 • Wykorzystywał aliasy dla kolumn i tabel,
 • Wykorzystywał podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
 • Manipulował danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
 • W manipulowaniu danymi wykorzystywał podzapytania,
 • Stosował transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska MS Windows.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Relacyjny model danych

 • Schematy użytkownika
 • Podstawowe struktury danych
 •  Zależności między strukturami

Język SQL - wybieranie danych 

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie prostych zapytań

 • Słowa kluczowe
 • Składnia poleceń
 • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach 

Funkcje jednowierszowe

Konwersja typów danych

Funkcje grupowe 

Filtracja na wynikach agregacji

Wybieranie danych z wielu tabel 

 • Sposoby łączenia tabel
 • Rodzaje złączeń

Złączenia równościowe (equi-join)

Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

 • lewostrone, 
 • prawostronne, 
 • obustronne

Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

 • Suma
 • Przecięcie
 • Różnica

Podzapytania

 • Rola podzapytań
 • Dekompozycja zapytań
 • Lokalizacja podzapytań

Podzapytania proste

Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

Podzapytania skorelowane

Język manipulowania danymi (DML) 

 • Insert
 • Update
 • Delete

Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

Transakcje

 • Idea transakcyjności operacji
 • Zatwierdzanie (commit)
 • Odrzucanie (rollback)
 • Punkty zachowania (savepoint)

Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

Dodatkowe pytania uczestników

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Co to jest SQL?

SQL (Structured Query Language) język interakcji z bazami danych. Umożliwia pracę z bazami danych oraz hurtowanimi danych o strukturze relacyjnej. Język został zaimplementowany w więksości serwerów baz danych, w tym w środowiskach: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL a częściowo również w MS Access.

Język służy do wydobywania oraz edycji danych, a także do implementacji baz danych oraz zarządzania bazami i ich użytkownikami. SQL jest standaryzowany przez ANSI oraz ISO, jako najważniejszy język do obsługi danych w systemach baz danych.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33