SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE


   Specjalistyczne Szkolenie z Języka SQL i Relacyjnych Baz Danych.
   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy. Szkolenie po zakończeniu którego uczestnik będzie rozróżniał podstawowe zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie rozróżniał podstawowe  zasady działania serwera relacyjnych baz danych, jego główne elementy i zależności między obiektami baz danych. Uczestnik będzie wykorzystywał język SQL do interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, pozyskiwał potrzebne informacje. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik będzie formułował zapytania o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosował je adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie zarządzał treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystał transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Sprawnie łączył się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
   • Wykonywał proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
   • Wykorzystywał funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
   • Poprawnie formułował złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykorzystywał aliasy dla kolumn i tabel,
   • Wykorzystywał podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
   • Manipulował danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
   • W manipulowaniu danymi wykorzystywał podzapytania,
   • Stosował transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska MS Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Relacyjny model danych

   • Schematy użytkownika
   • Podstawowe struktury danych
   •  Zależności między strukturami

   Język SQL - wybieranie danych 

   Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

   Tworzenie prostych zapytań

   • Słowa kluczowe
   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych

   Użycie funkcji w zapytaniach 

   Funkcje jednowierszowe

   Konwersja typów danych

   Funkcje grupowe 

   Filtracja na wynikach agregacji

   Wybieranie danych z wielu tabel 

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń

   Złączenia równościowe (equi-join)

   Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

   Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

   • lewostrone, 
   • prawostronne, 
   • obustronne

   Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Suma
   • Przecięcie
   • Różnica

   Podzapytania

   • Rola podzapytań
   • Dekompozycja zapytań
   • Lokalizacja podzapytań

   Podzapytania proste

   Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

   Podzapytania skorelowane

   Język manipulowania danymi (DML) 

   • Insert
   • Update
   • Delete

   Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

   Transakcje

   • Idea transakcyjności operacji
   • Zatwierdzanie (commit)
   • Odrzucanie (rollback)
   • Punkty zachowania (savepoint)

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

   Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Co to jest SQL?

   SQL (Structured Query Language) język interakcji z bazami danych. Umożliwia pracę z bazami danych oraz hurtowanimi danych o strukturze relacyjnej. Język został zaimplementowany w więksości serwerów baz danych, w tym w środowiskach: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL a częściowo również w MS Access.

   Język służy do wydobywania oraz edycji danych, a także do implementacji baz danych oraz zarządzania bazami i ich użytkownikami. SQL jest standaryzowany przez ANSI oraz ISO, jako najważniejszy język do obsługi danych w systemach baz danych.

   Podobne szkolenia