Regulamin świadczenia usług

Przedstawiamy "Regulamin świadczenia usług szkoleniowych" obowiązujący w Centrum Szkoleniowym Comarch.

Regulamin zamieszczony w załączniku określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

Organizatorem Usług Szkoleniowych jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-864, al. Jana Pawła II 39A wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.125.590,00 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości(dalej zwana Organizatorem).

  

Pliki do pobrania

POBIERZ CAŁY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Pobierz pdf

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.