POWER BI

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Power BI – analiza oraz wizualizacja danych


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane. Szkolenie podstawowe, które pomoże Ci rozpocząć przygodę z tym narzędziem. Wyjdziesz z niego nie tylko z umiejętnością przygotowania i pokazania użytecznej analizy, ale także z mocną bazą do dalszego rozwijania nabytych umiejętności.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest wykorzystanie prze jego uczestników funkcji analizy oraz wizualizacji danych przy pomocy programu Power BI. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie realizował własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobierania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie prostego modelu danych, definiowanie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX, aż po przygotowanie interaktywnego raportu składającego się z dostępnych w Power BI wizualizacji. Podczas szkolenia uczestnik wykorzystuje program Power BI Desktop, a także Power BI jako usługę w chmurze, której ciekawym elementem jest możliwość eksportu do programów Excel i PowerPoint. Oznacza to dla uczestnika wprowadzenie realizacji idei Self-Service BI – tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • importował dane do programu Power BI
   • tworzył model danych w programie Power BI
   • tworzył dynamiczny pulpit analityczny
   • udostępniał pulpity pozostałym członkom zespołu
   • prezentował dane z pulpitu menadżerskiego w programie PowerPoint
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Przydatna, ale niewymagana będzie znajomość dodatków PowerPivot i Power Query.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do Business Inteligence

   Omówienie narzędzi

   • Power Bi Desktop: ładowanie i przekształcanie danych, praca z modelem danych, praca z wizualizacjami,  publikowanie raportu
   • Power BI Online: Udostępnianie raportów, Zestawy danych, Raporty i Pulpity nawigacyjne

   Ładowanie danych

   • Wprowadzenie do Edytora zapytań
   • Pobieranie i przekształcanie danych
   • Łączenie tabel

   Tworzenie standardowych wizualizacji

   • Tworzenie
   • Modyfikacja
   • Drążenie danych
   • Dodawanie i usuwanie elementów wykresów

   Wizualizacje niestandardowe

   • Dodawanie niestandardowych wizualizacji
   • Pola tekstowe
   • Grafiki
   • Kształty

   Zarządzanie filtrowaniem

   • Fragmentatory
   • Filtry wizualizacji
   • Filtry stron
   • Filtry raportu

   Model danych

   • Wprowadzenie do modelu danych
   • Tworzenie relacji
   • Dodawanie obliczeń: kolumny kalkulowane, miary (DAX)
   • Grupowanie danych, tworzenie hierarchii

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Podobne tematy