JavaScript – podstawy pisania skryptów do interakcji ze stroną internetową

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   JavaScript – podstawy pisania skryptów do interakcji ze stroną internetową. Nauka od podstaw

   O szkoleniu

   Celem szkolenie jest poznanie przez uczestnika składni języka JavaScript, zdobycie umiejętności pisania skryptów JS, tworzenia dynamicznych stron WWW, a także integrowania skryptów JavaScript ze stronami HTML.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Kurs ma na celu przyswojenie wiedzy z zakresu tworzenia dynamiki i interakcji na stronach WWW z użyciem języka JavaScript. Uczestnik szkolenia pozna/nauczy się: 

   • podstaw języka JavaScript, od ziemnych poprzez tablice, obiekty, funkcje
   • posługiwać się językiem JavaScript,
   • tworzyć poprawnie składnię JavaScript
   • pisać i konstruować kod w JavaScript
   • używać i definiować własne proste skrypty js
   • tworzyć interakcję pomiędzy użytkownikiem a stroną www
   • obsługiwać formularze,
   • zmieniać treść, lub formatować ją za pomocą JavaScript

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał składnię języka JavaScript, będzie potrafił pisać skrypty JS, tworzyć dynamiczne strony WWW, a także będzie potrafił integrować skrypty JavaScript ze stronami HTML.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs ten przeznaczony jest dla programistów, webmasterów i projektantów stron WWW, którzy chcą projektować nowoczesne witryny internetowe wzbogacone o treści generowane dynamicznie za pomocą języka JavaScript. Szkolenie nie jest zalecane dla osób, które zrealizowały już kurs języka JavaScript o profilu podstawowym.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna znajomość języka HTML5. Zaleca się ukończenie kursu: HTML/CSS3 – tworzenie stron internetowych_ poziom podstawowy.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Architektura stron www: języki HTML,CSS i JavaScript

   • Współpraca CSS i HTML5 oraz JavaScript

   Wprowadzenie do języka JavaScript

   • Powstanie języka JavaScript
   • Osadzanie instrukcji JavaScript w kodzie HTML
   • Używanie komentarzy

   Struktury języka JavaScript

   • Zmienne
   • Typy danych
   • Operatory
   • Instrukcje sterujące
   • Tablice
   • Obiekty
   • Obiekty Globalne
   • Funkcje
   • Zdarzenia czyli Events
   • Obsługa daty i czasu
   • Obsługa okien

   Tworzenie prostych skryptów

   • Składnia języka JavaScript

   DOM – (Document Object Model)

   • Drzewo DOM
   • Model i metody współpracy HTML, CSS i JavaScript
   •  Architektura drzewa DOM
   • Obiekty Wbudowane
   • Tworzenie Dynamicznych zmian na stronie www za pomocą JavaScript w modelu DOM

   Formularze HTML i ich obsługa

   • Tworzenie formularzy
   • Walidacja wprowadzonych danych w formularzu
   • Obsługa zdarzeń

   Wybrane API przeglądarki

   • Canvas
   • Geolocation

   Praktyczne przykłady wykorzystania języka JavaScript do interakcji stron WWW – piszemy i analizujemy proste skryprty JavaScript, analizujemy gotowe przykłady

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia