ITIL Service Transition

 • Cele szkolenia

  Szkolenie poświęcone elementowi przekazywania usług w cyklu życia usług ITIL. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak zarządzanie zmianą, zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, sprawdzanie poprawności i testowanie usług, ocena zmian oraz podejmowanie decyzji w oparciu o system wiedzy w zakresie zarządzania usługami (ang. Service Management Knowledge System, SMKS). Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie strategii przekazywania usług, który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • architekci IT, planiści IT, konsultanci IT, kierownicy audytów IT, kierownicy ds. bezpieczeństwa informatycznego
  • trenerzy ITSM zajmujący się zarządzaniem bieżącym, koordynacją i integracją działań związanych z przekazywaniem usług w trakcie cyklu ich życia
  • osoby, których praca wymaga dobrej znajomości etapu przekazywania usług ITIL w trakcie cyklu ich życia oraz sposobów ich wdrażania z myślą o poprawie jakości usług informatycznych w organizacji
  • informatycy zajmujący się lub mający się zajmować środowiskiem przekazywania usług, którym potrzebna jest znajomość koncepcji, procesów, funkcji i działań związanych z tym środowiskiem.


  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2 letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 21 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 21godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Wprowadzenie do przekazywania usług

    • cele, założenia i zakres przekazywania usług oraz sposoby, w jakie proces ten generuje wartość dodaną dla firmy – odniesienie do kontekstu przekazywania usług w powiązaniu z innymi etapami cyklu życia usług 

    Zasady przekazywania usług

    • polityki, zasady i sprawdzone procedury dot. przekazywania usług 
    • jak korzystać ze wskaźników, aby zapewnić jak najwyższą jakość nowej lub zmienionej usługi oraz skuteczność i wydajność przekazania 
    • The inputs to and outputs from service transition as it interfaces with the other service lifecycle phases 

    Procesy przekazywania usług

    • perspektywa kierownictwa odnośnie do celu i wartości procesów przekazywania usług, metod ich integracji w ramach przekazania oraz rodzaje interakcji z innymi etapami cyklu życia usługi 
    • Processes: Transition Planning and Support, Change Management, Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Change Evaluation, Knowledge Management 

    Zarządzanie ludźmi przy pomocy przekazywania usług

    • jak podchodzić do aspektów komunikacyjnych oraz do kwestii zaangażowania, jeśli chodzi o przekazywanie usług; jak nimi zarządzać 
    • jak kontrolować zmiany organizacyjne i te dotyczące interesariuszy 
    •  jak opracować strategię zarządzania interesariuszami; jak należy ich mapować i analizować; jak monitorować zmiany w poziomie zaangażowania interesariuszy 

    Organizacja przekazywania usług

    • na czym polega interakcja działów odpowiedzialnych za zarządzanie kwestiami technicznymi i aplikacjami w kontekście przekazywania usług 
    • powiązania między podmiotem odpowiedzialnym za przekazywanie usług, a innymi jednostkami organizacyjnymi (wliczając w to programy, projekty, projektowanie usług i dostawców) oraz „punkty przekazania” wymagane do skutecznej realizacji nowych lub zmienionych usług w ustalonym terminie 
    • role i obowiązki w zakresie przekazywania usług; gdzie i jak się z nich korzysta; przykłady struktury małych i dużych organizacji zajmujących się przekazywaniem usług, dopasowanej do tych ról 
    • dlaczego przekazywanie usług musi być powiązane z ich projektowaniem i eksploatacją; jakie są metody ich wykorzystania; jakie znajdują zastosowanie 

    Zagadnienia technologiczne

    • wymogi technologiczne dla etapu przekazywania usług oraz jego integracji z cyklem życia usługi 
    • rodzaje zarządzania wiedzą, zarządzania komponentami usług i konfiguracją oraz narzędzia przepływu, które można wykorzystać do obsługi przekazywania usług 

    Wdrażanie i ulepszanie przekazywania usług

    • kluczowe czynności potrzebne do zastosowania zintegrowanego podejścia do przekazania usług innej organizacji 
    • projektowanie, tworzenie, implementacja i wykorzystywanie przekazywania usług w środowisku wirtualnym lub chmurowym 

    Wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyko

    • umiejętność przekazania opinii i wytycznych w zakresie wyzwań, ryzyka i najważniejszych czynników sukcesu związanych z przekazywaniem usług 

     

   • Ścieżka rozwoju

    Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Szkolenie aktualnie niedostępne

   Zapytaj o termin

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33