Comarch Bootcamp - Programista VBA w Microsoft Excel

Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA) w Comarch. Przed nami V edycja kompleksowego szkolenia Comarch Bootcamp - Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy kurs w którym od podstaw uczymy programowania VBA. Nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
  • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
  • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
  • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
  • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
  • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

  • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • zautomatyzować obliczenia na danych
  • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
  • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
  • filtrować i sortować dane
  • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
  • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

  Przygotowanie uczestników:

  Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
 5. Harmonogram
 6. Przed nami:

  • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem

  Terminy spotkań:

  Edycja IX

  • Terminy spotkań
   • 27.08-28.08
   • 03.08-04.09
   • 10.09-11.09
   • 17.09-18.09
   • 24.09-25.09

  Zajęcia prowadzi Mariusz Herbst

 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe

  Edycja i zarządzanie kodem VBA

  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA

  Wstęp do programowania

  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA Operatory

  Testowanie programu

  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych

  Przetwarzanie tekstów

  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

  Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym

  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje

  Operacje na komórkach i obszarach

  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów

  Pobieranie danych od użytkownika

  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych


  PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

  Funkcje definiowane przez użytkownika

  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

  Struktura obliczeń w arkuszu

  • Operacje na formułach

  Operacje na arkuszach

  • Odwołania do arkuszy
  • Zabezpieczanie arkuszy
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy

  Operacje na zeszytach

  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Operacje na wybranym zeszycie
  • Przydatne operacje na zeszytach

  Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

  Wykrywanie i obsługa błędów

  • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

  Przydatne mechanizmy

  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
  • Zabezpieczanie kodu


   
  WYMIANA DANYCH (12 godzin)

  Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

  Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)

  • Format linków CSV
  • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
  • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
  • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
  • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku

  Nazwy komórek i obszarów

  • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
  • Zasady tworzenia i używania nazw
  • Operacje na nazwach
  • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów

  Zmienne tablicowe (tablice, arrays)

  • Korzyści płynące z używania tablic
  • Rodzaje zmiennych tablicowych
  • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
  • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
  • Tablice dwuwymiarowe
  • Tablice dynamiczne

  Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych

  • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
  • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych

  Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem

  • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych  PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

  Style

  • Operacje na stylach

  Wykresy

  • Tworzenie wykresów
  • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
  • Modyfikacja wykresów z osiami

  Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”

  • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
  • Sterowanie działaniem program

  Zasięg i czas życia zmiennych

  • Ustalanie zasięgu zmiennych

  Okna dialogowe (formularze VBA)

  • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Dodawanie pól tekstowych
  • Dodawanie pól wyboru
  • Dodawanie pól opcji
  • Dodawanie list wartości
  • Eksport i import formularzy  WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

  Formatowanie warunkowe komórek

  • Operacje na formatach warunkowych

  Autofiltr

  • Obsługa autofiltra

  Tabele przestawne

  • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
  • Konfiguracja pól danych

  Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

  • Podstawowe operacje
  • Obliczenia na datach/czasie
  • Nazwy dni tygodni i miesięcy
  • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

  PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

  Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

  Metoda realizacji szkolenia:

  Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Projekty w ramach szkolenia
 10. W ramach szkolenia wykonasz szereg zadań z wykorzystaniem programowania VBA w MS Excel.

  Przygotujesz z nami m.in.:

  Narzędzia analityczne 

  • do rozbioru danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące rozbioru danych według list z duplikatami. Możliwe podziały na arkusze lub pliki.
  • do składu danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące składu danych ze wskazanych folderów. Możliwe złożenia do arkuszy i plików.
  • porównanie zbiorów danych i nawiązywania relacji w bazach.

  Narzędzia tekstowe i konwertery dat umieszczane na Wstążce

  • Narzędzia do błyskawicznej zamiany imię/nazwisko i nazwisko/imię
  • Narzędzia do czyszczenia danych ze zbędnych znaków (spacji, znaków niedrukowalnych) i porządkujących wielkości liter.
  • Narzędzia do szybkiej konwersji dat z formatów niestandardowych na formaty regionalne (typu MDR, D_M_R i in.).
  • Narzędzia do przygotowania baz danych (rozdzielanie danych, usuwanie pustych elementów, uzupełnienie wpisów). 

  Formularze

  • Zbierające dane
  • Wyszukujące dane (wyszukiwarki), w tym dane chronione hasłem dla osób upoważnionych
  • Liczące i analizujące dane
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
  • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
 12. Dofinansowanie szkolenia
 13. Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

  Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
 • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
 • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
 • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
 • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
 • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

 • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • zautomatyzować obliczenia na danych
 • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
 • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
 • filtrować i sortować dane
 • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
 • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
Profil uczestników:

Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

Przygotowanie uczestników:

Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
Harmonogram

Przed nami:

 • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem

Terminy spotkań:

Edycja IX

 • Terminy spotkań
  • 27.08-28.08
  • 03.08-04.09
  • 10.09-11.09
  • 17.09-18.09
  • 24.09-25.09

Zajęcia prowadzi Mariusz Herbst

Szczegółowy program szkolenia

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

 • Rejestracja i uruchamianie makr
 • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
 • Paski narzędziowe

Edycja i zarządzanie kodem VBA

 • Budowa okna edytora VBA
 • Moduły VBA
 • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
 • Modyfikacja kodu VBA
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA

Wstęp do programowania

 • Procedury i funkcje
 • Zmienne
 • Typy danych VBA Operatory

Testowanie programu

 • Uruchamianie krokowe
 • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
 • Czujki – śledzenie wartości zmiennych

Przetwarzanie tekstów

 • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
 • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

 • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
 • Instrukcja wyboru („Select Case”)
 • Pętla z licznikiem („For … Next”)
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
 • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
 • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

VBA w arkuszu kalkulacyjnym

 • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • Własności i metody
 • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
 • Podstawowa składnia obiektowa
 • Klasy i kolekcje

Operacje na komórkach i obszarach

 • Operacje na aktywnej komórce
 • Nawigacja względem aktywnej komórki
 • Odwołania do komórek i obszarów

Pobieranie danych od użytkownika

 • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
 • Konwersja typów danych


PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

Funkcje definiowane przez użytkownika

 • Działanie funkcji
 • Używanie funkcji w formułach MS Excel
 • Używanie funkcji w kodzie VBA
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

Struktura obliczeń w arkuszu

 • Operacje na formułach

Operacje na arkuszach

 • Odwołania do arkuszy
 • Zabezpieczanie arkuszy
 • Tworzenie i usuwanie arkuszy

Operacje na zeszytach

 • Operacje na aktywnym zeszycie
 • Operacje na wybranym zeszycie
 • Przydatne operacje na zeszytach

Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

Wykrywanie i obsługa błędów

 • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
 • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

Przydatne mechanizmy

 • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
 • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
 • Zabezpieczanie kodu


 
WYMIANA DANYCH (12 godzin)

Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)

 • Format linków CSV
 • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
 • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
 • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
 • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku

Nazwy komórek i obszarów

 • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
 • Zasady tworzenia i używania nazw
 • Operacje na nazwach
 • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów

Zmienne tablicowe (tablice, arrays)

 • Korzyści płynące z używania tablic
 • Rodzaje zmiennych tablicowych
 • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
 • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
 • Tablice dwuwymiarowe
 • Tablice dynamiczne

Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych

 • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
 • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych

Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem

 • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danychPREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

Style

 • Operacje na stylach

Wykresy

 • Tworzenie wykresów
 • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
 • Modyfikacja wykresów z osiami

Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”

 • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
 • Sterowanie działaniem program

Zasięg i czas życia zmiennych

 • Ustalanie zasięgu zmiennych

Okna dialogowe (formularze VBA)

 • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Dodawanie pól tekstowych
 • Dodawanie pól wyboru
 • Dodawanie pól opcji
 • Dodawanie list wartości
 • Eksport i import formularzyWSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

Formatowanie warunkowe komórek

 • Operacje na formatach warunkowych

Autofiltr

 • Obsługa autofiltra

Tabele przestawne

 • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
 • Konfiguracja pól danych

Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

 • Podstawowe operacje
 • Obliczenia na datach/czasie
 • Nazwy dni tygodni i miesięcy
 • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

Metoda realizacji szkolenia:

Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Projekty w ramach szkolenia

W ramach szkolenia wykonasz szereg zadań z wykorzystaniem programowania VBA w MS Excel.

Przygotujesz z nami m.in.:

Narzędzia analityczne 

 • do rozbioru danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące rozbioru danych według list z duplikatami. Możliwe podziały na arkusze lub pliki.
 • do składu danych według wybieranych przez użytkownika zapytań lub pełne automaty dokonujące składu danych ze wskazanych folderów. Możliwe złożenia do arkuszy i plików.
 • porównanie zbiorów danych i nawiązywania relacji w bazach.

Narzędzia tekstowe i konwertery dat umieszczane na Wstążce

 • Narzędzia do błyskawicznej zamiany imię/nazwisko i nazwisko/imię
 • Narzędzia do czyszczenia danych ze zbędnych znaków (spacji, znaków niedrukowalnych) i porządkujących wielkości liter.
 • Narzędzia do szybkiej konwersji dat z formatów niestandardowych na formaty regionalne (typu MDR, D_M_R i in.).
 • Narzędzia do przygotowania baz danych (rozdzielanie danych, usuwanie pustych elementów, uzupełnienie wpisów). 

Formularze

 • Zbierające dane
 • Wyszukujące dane (wyszukiwarki), w tym dane chronione hasłem dla osób upoważnionych
 • Liczące i analizujące dane
W ramach szkolenia zapewniamy
 • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
Dofinansowanie szkolenia

Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

Zanim zdecydujesz się na szkolenie...

...zapoznaj się z materiałem flmowym : Wstęp do programowania VBA w MS Excel.

Ucz się od najlepszych

Dziesiątki tysięcy godzin lekcyjnych, setki godzin wdrożeniowych i pasja do dzielenia się wiedzą. Zapraszamy na szkolenie z trenerem, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykładowców w Centrum Szkoleniowym Comarch.


Liczby mówią same za siebie:

Spotkajmy się na szkoleniu!

 • Mariusz Herbst

  Trener z zakresu aplikacji biurowych, baz danych  i analizy danych biznesowych, od 2019 roku współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch, wykształcenie wyższe, 20-letnie doświadczenie trenerskie, certyfikaty: Microsoft Office Specialist (Certificate Microsoft Office Specialist, Certificate Microsoft Office Specialist Expert, Certificate Microsoft Office Specialist Master), Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Trainer Office, Microsoft Certified Applications Specialist.

  Poznaj rekomendacje uczestników

  • Bardzo jasne i cierpliwe tłumaczenie treści, dodatkowo przygotowanie notatek. Profesjonalnie i bezstresowo.

    Agnieszka, Accounting Expert

  • Rewelacja! Pan Sławek w bardzo poukładany, przystępny i czytelny sposób wyjaśnił wszystkie zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Cierpliwie wyjaśniał każdą wątpliwość i błędy uczestników. Jestem pewien, że po jego szkoleniu każdy napisałby makro w Excelu. Mimo, że już wcześniej miałem do czynienia z programowaniem, nauczyłem się wielu nowych rzeczy, a jeżeli chodzi o całościowe podejście i kulturę pisania kodu, zyskałem zupełnie nową, lepszą jakość.

   Jan, Konsultant

  • Bardzo merytoryczne szkolenie, prowadzący odpowiadał cierpliwie na wszystkie pytania i tłumaczył wszystkie zagadnienia na bieżąco.

   Dariusz, PPM Specialist 

  • Rewelacyjne wyczucie uczestników. Świetne, klarowne tłumaczenie. Sensowne, nieprzegadane i wyważone podejście.

    Tomasz, Administrator systemu

  • Nieformalne podejście do uczestników rozluźniające atmosferę, które dla mnie było zdecydowanie plusem.

   Michał, Data Processing and Development Engineer

  Co nas wyróżnia?

  Nasze zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy szkoleniowców. Comarch Bootcamp to przede wszystkim:

  • Intensywne spotkania,
  • duża dawka wiedzy,
  • szansa na przekwalifikowanie
  • ... i znalezienie lepszej pracy!

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33