E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

E-szkolenie przeznaczone dla Partnerów lub potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Opis szkolenia

   Szkolenie, po ukończeniu którego uczestnik będzie potrafił zarządzać konfiguracją, wdrożeniem oraz pozna specyficzne funkcjonalności systemu. Pozna również zagadnienia odnośnie integracji Comarch ERP Altum z Comarch ERP Mobile i Comarch ERP e-Sklep.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   Cel szkolenia: 
   • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom jak największego zasobu wiedzy o Comarch ERP Altum, w szczególności jego konfiguracji i wdrożeniu. W zakresie Comarch ERP Altum Uczestnik będzie potrafił zarządzać konfiguracją, wdrożeniem oraz pozna specyficzne funkcjonalności systemu. Pozna również zagadnienia odnośnie integracji Comarch ERP Altum z Comarch ERP Mobile i Comarch ERP e-Sklep.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

   • zapozna się z instalacją systemu za pomocą aplikacji Comarch ERP Auto Update oraz z narzędziem Comarch ERP Menadżer Kluczy;
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie systemu Comarch ERP Altum; 
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Altum; 
   • będzie potrafił/a skonfigurować obiekty oraz opcje i uprawnienia konieczne do pracy z systemem Comarch ERP Altum;
   • zapozna się z modelem wielofirmowym oferowanym przez Comarch ERP Altum;
   • zapozna się z możliwościami zarządzania wyglądem interfejsu użytkownika za pomocą Edytora Profili i Edytora Interfejsu;
   • zapozna się z możliwościami, jakie oferują Edytor procesów BPM oraz procesy BPM.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

   Przygotowanie uczestników: 

   Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Jego odpowiednikiem jest szkolenie stacjonarne: Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Mile widziane podstawy Comarch ERP Altum lub innych systemów do zarządzania działalnością firmy.

   Czas trwania
   Szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Comarch ERP Altum
   • Przedstawienie ogólnej logiki konstrukcji Comarch ERP Altum
   • Instalacja
   • Menadżer baz
   Comarch ERP Menadżer Kluczy
   • Instalacja Menadżera Kluczy
   • Monitor Menadżera Kluczy
   Ustawienia i konfiguracja Comarch ERP Altum
   • Pokazanie możliwości zmiany ustawień Comarch ERP Altum
   • Pokazanie możliwości konfiguracji Comarch ERP Altum
   Struktura firmy Comarch ERP Altum
   • Przedstawienie ogólne logiki struktury firmy Comarch ERP Altum
   • Pokazanie możliwości konfiguracji struktury
   Zarządzanie wyglądem w systemie Comarch ERP Altum
   •      Przedstawienie narzędzia Edytor profili
   •      Omówienie składowych profili w Comarch ERP Altum
   •      Przedstawienie narzędzia Edytora Interfejsu
   •      Pokazanie możliwości obu Edytorów
   Comarch ERP Altum BPM

   • Omówienie funkcjonalności BPM i metod jej zastosowania
   • Konfiguracja baz i usług BPM


   Używanie narzędzia Problem Solver oraz import procesów BPM


   Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

   Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Ścieżka rozwoju
   W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z  egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem;
   •  E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

   Plus autoryzacyjne szkolenia programistyczne (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

   Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej.

   TYLKO na indywidualne zamówienie istnieje możliwość realizacji e-szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w formie stacjonarnej (grupy zamknięte). Takie usługi podlegają indywidulanym wycenom. Ich terminy i lokalizacje są uzależnione od dostępności zasobów sprzętowych i ludzkich Zespołu Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Wykaz e-szkoleń mogących występować w formie stacjonarnej:
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

   Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!