E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

E-szkolenie przeznaczone dla Partnerów lub potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie, którego celem jest przekazanie Uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Altum.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   Cel szkolenia: 
   • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Altum. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne modelowanie i realizację wielu procesów biznesowych – m.in. obsługę poszczególnych dokumentów w procesie zakupu i sprzedaży, zarządzanie polityką cenową i rabatową, administrowanie gospodarką magazynową.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

   • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch ERP Altum; 
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Altum; 
   • nabędzie umiejętności modelowania ścieżek biznesowych;
   • rozwinie swoje kompetencje w obszarze logistyki.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

   Przygotowanie uczestników: 

   Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Jego odpowiednikiem jest szkolenie stacjonarne: Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z logistyką (gospodarka magazynowa, typy dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarowym).

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja zakupu/sprzedaży
   • Wielocechowość  – wpływ cech na partie, macierz partii 
   • Cenniki – typy cen, cenniki dla partii, kalkulacje cenników, kolejność pobierania
   • Rabaty – typy rabatów, kolejność naliczania, struktura rabatu
   • Okresy operacji handlowych
   Zakup i sprzedaż
   • Obsługa procesu sprzedażowo-zakupowego – od zapytania ofertowego sprzedaży, przez ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, zamówienie zakupu, po fakturę zakupu, przyjęcie zewnętrzne, fakturę sprzedaży i wydanie zewnętrzne
   • Zestawienie sprzedaży detalicznej
   Zarządzanie magazynami
   • Wydawanie zasobów z magazynu – generowanie dokumentów rozchodu na konkretne zasoby
   • Historia dostawy
   • Zamówienia wewnętrzne i przesunięcia międzymagazynowe
   • Inwentaryzacja

   Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

   Egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Ścieżka rozwoju
   W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z  egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem;
   •  E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

   Plus autoryzacyjne szkolenia programistyczne (obowiązkowe):
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

   Aby zrealizować pełny cykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum niezbędne jest ukończenie przez firmę wszystkich wyżej wymienionych szkoleń w wersji stacjonarnej i e-learningowej.

   TYLKO na indywidualne zamówienie istnieje możliwość realizacji e-szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w formie stacjonarnej (grupy zamknięte). Takie usługi podlegają indywidulanym wycenom. Ich terminy i lokalizacje są uzależnione od dostępności zasobów sprzętowych i ludzkich Zespołu Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Wykaz e-szkoleń mogących występować w formie stacjonarnej:
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość;
   • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

   Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!