Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel

Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA) w Comarch. Przed nami IV edycja kompleksowego szkolenia Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy kurs w którym od podstaw uczymy programowania VBA. Nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania.

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia
  • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
  • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
  • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
  • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
  • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
  • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr

  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

  • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • zautomatyzować obliczenia na danych
  • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
  • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
  • filtrować i sortować dane
  • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
  • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

  Przygotowanie uczestników:

  Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
  • Harmonogram zajęć wspólnie ustalony z uczestnikami – dni robocze, dni wolne albo wieczorową porą
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe
  Edycja i zarządzanie kodem VBA
  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
  Wstęp do programowania
  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA Operatory
  Testowanie programu
  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
  Przetwarzanie tekstów
  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
  VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje
  Operacje na komórkach i obszarach
  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów
  Pobieranie danych od użytkownika
  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych

  PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

  Funkcje definiowane przez użytkownika
  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
  Struktura obliczeń w arkuszu
  • Operacje na formułach
  Operacje na arkuszach
  • Odwołania do arkuszy
  • Zabezpieczanie arkuszy
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy
  Operacje na zeszytach
  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Operacje na wybranym zeszycie
  • Przydatne operacje na zeszytach
  Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

  Wykrywanie i obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
  Przydatne mechanizmy
  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
  • Zabezpieczanie kodu

   
  WYMIANA DANYCH (12 godzin)

  Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

  Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
  • Format linków CSV
  • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
  • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
  • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
  • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
  Nazwy komórek i obszarów
  • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
  • Zasady tworzenia i używania nazw
  • Operacje na nazwach
  • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
  Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
  • Korzyści płynące z używania tablic
  • Rodzaje zmiennych tablicowych
  • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
  • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
  • Tablice dwuwymiarowe
  • Tablice dynamiczne
  Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
  • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
  • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
  Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
  • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


  PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

  Style
  • Operacje na stylach
  Wykresy
  • Tworzenie wykresów
  • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
  • Modyfikacja wykresów z osiami
  Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
  • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
  • Sterowanie działaniem program
  Zasięg i czas życia zmiennych
  • Ustalanie zasięgu zmiennych
  Okna dialogowe (formularze VBA)
  • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Dodawanie pól tekstowych
  • Dodawanie pól wyboru
  • Dodawanie pól opcji
  • Dodawanie list wartości
  • Eksport i import formularzy


  WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

  Formatowanie warunkowe komórek
  • Operacje na formatach warunkowych
  Autofiltr
  • Obsługa autofiltra
  Tabele przestawne
  • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
  • Konfiguracja pól danych
  Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
  • Podstawowe operacje
  • Obliczenia na datach/czasie
  • Nazwy dni tygodni i miesięcy
  • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

  PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

  Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

  Metoda realizacji szkolenia:

  Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 W ramach szkolenia zapewniamy
  • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia
 • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
 • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
 • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
 • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
 • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
 • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr

Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

 • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • zautomatyzować obliczenia na danych
 • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
 • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
 • filtrować i sortować dane
 • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
 • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników:

Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

Przygotowanie uczestników:

Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.

Czas trwania

Przed nami:

 • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
 • Harmonogram zajęć wspólnie ustalony z uczestnikami – dni robocze, dni wolne albo wieczorową porą

Szczegółowy program szkolenia

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
 • Rejestracja i uruchamianie makr
 • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
 • Paski narzędziowe
Edycja i zarządzanie kodem VBA
 • Budowa okna edytora VBA
 • Moduły VBA
 • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
 • Modyfikacja kodu VBA
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
Wstęp do programowania
 • Procedury i funkcje
 • Zmienne
 • Typy danych VBA Operatory
Testowanie programu
 • Uruchamianie krokowe
 • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
 • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
Przetwarzanie tekstów
 • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
 • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
 • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
 • Instrukcja wyboru („Select Case”)
 • Pętla z licznikiem („For … Next”)
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
 • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
 • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
VBA w arkuszu kalkulacyjnym
 • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • Własności i metody
 • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
 • Podstawowa składnia obiektowa
 • Klasy i kolekcje
Operacje na komórkach i obszarach
 • Operacje na aktywnej komórce
 • Nawigacja względem aktywnej komórki
 • Odwołania do komórek i obszarów
Pobieranie danych od użytkownika
 • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
 • Konwersja typów danych

PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

Funkcje definiowane przez użytkownika
 • Działanie funkcji
 • Używanie funkcji w formułach MS Excel
 • Używanie funkcji w kodzie VBA
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
Struktura obliczeń w arkuszu
 • Operacje na formułach
Operacje na arkuszach
 • Odwołania do arkuszy
 • Zabezpieczanie arkuszy
 • Tworzenie i usuwanie arkuszy
Operacje na zeszytach
 • Operacje na aktywnym zeszycie
 • Operacje na wybranym zeszycie
 • Przydatne operacje na zeszytach
Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

Wykrywanie i obsługa błędów
 • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
 • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
Przydatne mechanizmy
 • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
 • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
 • Zabezpieczanie kodu

 
WYMIANA DANYCH (12 godzin)

Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
 • Format linków CSV
 • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
 • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
 • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
 • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
Nazwy komórek i obszarów
 • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
 • Zasady tworzenia i używania nazw
 • Operacje na nazwach
 • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
 • Korzyści płynące z używania tablic
 • Rodzaje zmiennych tablicowych
 • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
 • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
 • Tablice dwuwymiarowe
 • Tablice dynamiczne
Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
 • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
 • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
 • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

Style
 • Operacje na stylach
Wykresy
 • Tworzenie wykresów
 • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
 • Modyfikacja wykresów z osiami
Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
 • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
 • Sterowanie działaniem program
Zasięg i czas życia zmiennych
 • Ustalanie zasięgu zmiennych
Okna dialogowe (formularze VBA)
 • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Dodawanie pól tekstowych
 • Dodawanie pól wyboru
 • Dodawanie pól opcji
 • Dodawanie list wartości
 • Eksport i import formularzy


WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

Formatowanie warunkowe komórek
 • Operacje na formatach warunkowych
Autofiltr
 • Obsługa autofiltra
Tabele przestawne
 • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
 • Konfiguracja pól danych
Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
 • Podstawowe operacje
 • Obliczenia na datach/czasie
 • Nazwy dni tygodni i miesięcy
 • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

Metoda realizacji szkolenia:

Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy

 • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV

Najbliższe szkolenia

Zanim zdecydujesz się na szkolenie...

...zapoznaj się z materiałem flmowym : Wstęp do programowania VBA w MS Excel.


Ucz się od najlepszych

Dziesiątki tysięcy godzin lekcyjnych, setki godzin wdrożeniowych i pasja do dzielenia się wiedzą. Zapraszamy na szkolenie z trenerem, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykładowców w Centrum Szkoleniowym Comarch.


Liczby mówią same za siebie:

Spotkajmy się na szkoleniu!

 • SŁAWOMIR SROKA

  Bazodanowiec, od 15 lat szkolący i tworzący programy rozwojowe dla Pracowników i Klientów Comarch z zakresu składni języka SQL, VBA w MS Excel oraz funkcjonalności MS Excel wspomagających zaawansowane przetwarzanie danych. Konsultant, projektujący aplikacje z wykorzystaniem VBA dla Klientów Centrum Szkoleniowego Comarch (głównie branża BPO/SSC). W ostatnich latach zaangażowany w projekty szkoleniowe dla Klientów zagranicznych (szkolenia w języku angielskim – SQL, VBA, MS Excel). Z wykształcenia doktor nauk fizycznych, absolwet krakowskiej Akademiii Górniczo-Hutniczej.

  Poznaj rekomendacje uczestników

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33