Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel

Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA) w Comarch. Przed nami IV edycja kompleksowego szkolenia Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy kurs w którym od podstaw uczymy programowania VBA. Nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
  • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
  • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
  • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
  • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
  • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

  • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • zautomatyzować obliczenia na danych
  • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
  • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
  • filtrować i sortować dane
  • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
  • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

  Przygotowanie uczestników:

  Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
 5. Harmonogram
 6. Przed nami:

  • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
  • Terminy spotkań:
   • 26-27/02
   • 05-06/03
   • 12-13/03
   • 19-20/03
   • 26-27/03
  • Zajęcia prowadzi Mariusz Herbst
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe
  Edycja i zarządzanie kodem VBA
  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
  Wstęp do programowania
  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA Operatory
  Testowanie programu
  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
  • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
  Przetwarzanie tekstów
  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
  VBA w arkuszu kalkulacyjnym
  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje
  Operacje na komórkach i obszarach
  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów
  Pobieranie danych od użytkownika
  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych

  PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

  Funkcje definiowane przez użytkownika
  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
  Struktura obliczeń w arkuszu
  • Operacje na formułach
  Operacje na arkuszach
  • Odwołania do arkuszy
  • Zabezpieczanie arkuszy
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy
  Operacje na zeszytach
  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Operacje na wybranym zeszycie
  • Przydatne operacje na zeszytach
  Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

  Wykrywanie i obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
  Przydatne mechanizmy
  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
  • Zabezpieczanie kodu

   
  WYMIANA DANYCH (12 godzin)

  Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

  Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
  • Format linków CSV
  • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
  • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
  • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
  • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
  Nazwy komórek i obszarów
  • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
  • Zasady tworzenia i używania nazw
  • Operacje na nazwach
  • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
  Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
  • Korzyści płynące z używania tablic
  • Rodzaje zmiennych tablicowych
  • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
  • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
  • Tablice dwuwymiarowe
  • Tablice dynamiczne
  Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
  • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
  • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
  Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
  • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


  PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

  Style
  • Operacje na stylach
  Wykresy
  • Tworzenie wykresów
  • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
  • Modyfikacja wykresów z osiami
  Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
  • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
  • Sterowanie działaniem program
  Zasięg i czas życia zmiennych
  • Ustalanie zasięgu zmiennych
  Okna dialogowe (formularze VBA)
  • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Dodawanie pól tekstowych
  • Dodawanie pól wyboru
  • Dodawanie pól opcji
  • Dodawanie list wartości
  • Eksport i import formularzy


  WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

  Formatowanie warunkowe komórek
  • Operacje na formatach warunkowych
  Autofiltr
  • Obsługa autofiltra
  Tabele przestawne
  • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
  • Konfiguracja pól danych
  Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
  • Podstawowe operacje
  • Obliczenia na datach/czasie
  • Nazwy dni tygodni i miesięcy
  • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

  PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

  Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

  Metoda realizacji szkolenia:

  Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. W ramach szkolenia zapewniamy
  • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
 10. Dofinansowanie szkolenia
 11. Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

  Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
 • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
 • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
 • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
 • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
 • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

 • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
 • zautomatyzować obliczenia na danych
 • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
 • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
 • filtrować i sortować dane
 • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
 • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
Profil uczestników:

Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

Przygotowanie uczestników:

Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
Harmonogram

Przed nami:

 • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
 • Terminy spotkań:
  • 26-27/02
  • 05-06/03
  • 12-13/03
  • 19-20/03
  • 26-27/03
 • Zajęcia prowadzi Mariusz Herbst
Szczegółowy program szkolenia
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
 • Rejestracja i uruchamianie makr
 • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
 • Paski narzędziowe
Edycja i zarządzanie kodem VBA
 • Budowa okna edytora VBA
 • Moduły VBA
 • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
 • Modyfikacja kodu VBA
 • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
Wstęp do programowania
 • Procedury i funkcje
 • Zmienne
 • Typy danych VBA Operatory
Testowanie programu
 • Uruchamianie krokowe
 • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
 • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
Przetwarzanie tekstów
 • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
 • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
 • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
 • Instrukcja wyboru („Select Case”)
 • Pętla z licznikiem („For … Next”)
 • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
 • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
 • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
VBA w arkuszu kalkulacyjnym
 • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • Własności i metody
 • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
 • Podstawowa składnia obiektowa
 • Klasy i kolekcje
Operacje na komórkach i obszarach
 • Operacje na aktywnej komórce
 • Nawigacja względem aktywnej komórki
 • Odwołania do komórek i obszarów
Pobieranie danych od użytkownika
 • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
 • Konwersja typów danych

PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

Funkcje definiowane przez użytkownika
 • Działanie funkcji
 • Używanie funkcji w formułach MS Excel
 • Używanie funkcji w kodzie VBA
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
Struktura obliczeń w arkuszu
 • Operacje na formułach
Operacje na arkuszach
 • Odwołania do arkuszy
 • Zabezpieczanie arkuszy
 • Tworzenie i usuwanie arkuszy
Operacje na zeszytach
 • Operacje na aktywnym zeszycie
 • Operacje na wybranym zeszycie
 • Przydatne operacje na zeszytach
Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

Wykrywanie i obsługa błędów
 • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
 • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
Przydatne mechanizmy
 • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
 • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
 • Zabezpieczanie kodu

 
WYMIANA DANYCH (12 godzin)

Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
 • Format linków CSV
 • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
 • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
 • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
 • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
Nazwy komórek i obszarów
 • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
 • Zasady tworzenia i używania nazw
 • Operacje na nazwach
 • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
 • Korzyści płynące z używania tablic
 • Rodzaje zmiennych tablicowych
 • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
 • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
 • Tablice dwuwymiarowe
 • Tablice dynamiczne
Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
 • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
 • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
 • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

Style
 • Operacje na stylach
Wykresy
 • Tworzenie wykresów
 • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
 • Modyfikacja wykresów z osiami
Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
 • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
 • Sterowanie działaniem program
Zasięg i czas życia zmiennych
 • Ustalanie zasięgu zmiennych
Okna dialogowe (formularze VBA)
 • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Dodawanie pól tekstowych
 • Dodawanie pól wyboru
 • Dodawanie pól opcji
 • Dodawanie list wartości
 • Eksport i import formularzy


WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

Formatowanie warunkowe komórek
 • Operacje na formatach warunkowych
Autofiltr
 • Obsługa autofiltra
Tabele przestawne
 • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
 • Konfiguracja pól danych
Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
 • Podstawowe operacje
 • Obliczenia na datach/czasie
 • Nazwy dni tygodni i miesięcy
 • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

Metoda realizacji szkolenia:

Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy
 • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
Dofinansowanie szkolenia

Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

Najbliższe szkolenia

Zanim zdecydujesz się na szkolenie...

...zapoznaj się z materiałem flmowym : Wstęp do programowania VBA w MS Excel.

Ucz się od najlepszych

Dziesiątki tysięcy godzin lekcyjnych, setki godzin wdrożeniowych i pasja do dzielenia się wiedzą. Zapraszamy na szkolenie z trenerem, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykładowców w Centrum Szkoleniowym Comarch.


Liczby mówią same za siebie:

Spotkajmy się na szkoleniu!

 • SŁAWOMIR SROKA

  Bazodanowiec, od 15 lat szkolący i tworzący programy rozwojowe dla Pracowników i Klientów Comarch z zakresu składni języka SQL, VBA w MS Excel oraz funkcjonalności MS Excel wspomagających zaawansowane przetwarzanie danych. Konsultant, projektujący aplikacje z wykorzystaniem VBA dla Klientów Centrum Szkoleniowego Comarch (głównie branża BPO/SSC). W ostatnich latach zaangażowany w projekty szkoleniowe dla Klientów zagranicznych (szkolenia w języku angielskim – SQL, VBA, MS Excel). Z wykształcenia doktor nauk fizycznych, absolwet krakowskiej Akademiii Górniczo-Hutniczej.

Poznaj rekomendacje uczestników

 • Bardzo jasne i cierpliwe tłumaczenie treści, dodatkowo przygotowanie notatek. Profesjonalnie i bezstresowo.

   Agnieszka, Accounting Expert

 • Rewelacja! Pan Sławek w bardzo poukładany, przystępny i czytelny sposób wyjaśnił wszystkie zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Cierpliwie wyjaśniał każdą wątpliwość i błędy uczestników. Jestem pewien, że po jego szkoleniu każdy napisałby makro w Excelu. Mimo, że już wcześniej miałem do czynienia z programowaniem, nauczyłem się wielu nowych rzeczy, a jeżeli chodzi o całościowe podejście i kulturę pisania kodu, zyskałem zupełnie nową, lepszą jakość.

  Jan, Konsultant

 • Bardzo merytoryczne szkolenie, prowadzący odpowiadał cierpliwie na wszystkie pytania i tłumaczył wszystkie zagadnienia na bieżąco.

  Dariusz, PPM Specialist 

 • Rewelacyjne wyczucie uczestników. Świetne, klarowne tłumaczenie. Sensowne, nieprzegadane i wyważone podejście.

   Tomasz, Administrator systemu

 • Nieformalne podejście do uczestników rozluźniające atmosferę, które dla mnie było zdecydowanie plusem.

  Michał, Data Processing and Development Engineer

Co nas wyróżnia?

Zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy szkoleniowców. Intensywne spotkania, duża dawka wiedzy, szansa na przekwalifikowanie i znalezienie lepszej pracy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33