Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel

Rokrocznie blisko 2000 kursantów poznaje tajniki programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA) w Comarch. Przed nami IV edycja kompleksowego szkolenia Comarch Micro Camp – Programista VBA w Microsoft Excel będącego efektem naszych doświadczeń w pracy z kursantami. Stworzyliśmy kurs w którym od podstaw uczymy programowania VBA. Nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
  • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
  • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
  • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
  • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
  • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

  • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • zautomatyzować obliczenia na danych
  • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
  • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
  • filtrować i sortować dane
  • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
  • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

  Przygotowanie uczestników:

  Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
  • Pięć zjazdów, w każdym po 16h lekcyjnych zajęć:

   IV Edycja:

   25-26.09
   2-3.10
   9-10.10
   16-17.10
   23-24.10

   V Edycja:

   30-31.10
   6-7.11
   13-14.11
   20-21.11
   27-28.11

  • Szczegółowy program szkolenia
  • WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

   Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
   • Rejestracja i uruchamianie makr
   • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
   • Paski narzędziowe
   Edycja i zarządzanie kodem VBA
   • Budowa okna edytora VBA
   • Moduły VBA
   • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
   • Modyfikacja kodu VBA
   • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
   Wstęp do programowania
   • Procedury i funkcje
   • Zmienne
   • Typy danych VBA Operatory
   Testowanie programu
   • Uruchamianie krokowe
   • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
   • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
   Przetwarzanie tekstów
   • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
   • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
   Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
   • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
   • Instrukcja wyboru („Select Case”)
   • Pętla z licznikiem („For … Next”)
   • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
   • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
   • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
   VBA w arkuszu kalkulacyjnym
   • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
   • Własności i metody
   • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
   • Podstawowa składnia obiektowa
   • Klasy i kolekcje
   Operacje na komórkach i obszarach
   • Operacje na aktywnej komórce
   • Nawigacja względem aktywnej komórki
   • Odwołania do komórek i obszarów
   Pobieranie danych od użytkownika
   • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
   • Konwersja typów danych

   PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

   Funkcje definiowane przez użytkownika
   • Działanie funkcji
   • Używanie funkcji w formułach MS Excel
   • Używanie funkcji w kodzie VBA
   • Tworzenie własnych funkcji
   • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
   Struktura obliczeń w arkuszu
   • Operacje na formułach
   Operacje na arkuszach
   • Odwołania do arkuszy
   • Zabezpieczanie arkuszy
   • Tworzenie i usuwanie arkuszy
   Operacje na zeszytach
   • Operacje na aktywnym zeszycie
   • Operacje na wybranym zeszycie
   • Przydatne operacje na zeszytach
   Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

   Wykrywanie i obsługa błędów
   • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
   • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
   Przydatne mechanizmy
   • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
   • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
   • Zabezpieczanie kodu

    
   WYMIANA DANYCH (12 godzin)

   Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

   Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
   • Format linków CSV
   • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
   • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
   • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
   • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
   Nazwy komórek i obszarów
   • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
   • Zasady tworzenia i używania nazw
   • Operacje na nazwach
   • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
   Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
   • Korzyści płynące z używania tablic
   • Rodzaje zmiennych tablicowych
   • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
   • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
   • Tablice dwuwymiarowe
   • Tablice dynamiczne
   Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
   • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
   • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
   Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
   • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


   PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

   Style
   • Operacje na stylach
   Wykresy
   • Tworzenie wykresów
   • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
   • Modyfikacja wykresów z osiami
   Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
   • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
   • Sterowanie działaniem program
   Zasięg i czas życia zmiennych
   • Ustalanie zasięgu zmiennych
   Okna dialogowe (formularze VBA)
   • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
   • Tworzenie okien dialogowych
   • Dodawanie pól tekstowych
   • Dodawanie pól wyboru
   • Dodawanie pól opcji
   • Dodawanie list wartości
   • Eksport i import formularzy


   WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

   Formatowanie warunkowe komórek
   • Operacje na formatach warunkowych
   Autofiltr
   • Obsługa autofiltra
   Tabele przestawne
   • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
   • Konfiguracja pól danych
   Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
   • Podstawowe operacje
   • Obliczenia na datach/czasie
   • Nazwy dni tygodni i miesięcy
   • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

   PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

   Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

   Metoda realizacji szkolenia:

   Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  • W ramach szkolenia zapewniamy
   • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
   • Komplet materiałów szkoleniowych
   • Certyfikat uczestnictwa
   • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
  • Dofinansowanie szkolenia
  • Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

   Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  • poznasz zasady rzemiosła i sztuki programowania VBA w MS Excel
  • wejdziesz na wyższy poziom pracy z MS Excel
  • nauczymy Cię automatyzacji zadań i projektowania aplikacji usprawniających codzienne zadania
  • pokażemy jak tworzyć i czytać kod ze zrozumieniem
  • uzyskasz/otrzymasz zestaw gotowych procedur do zastosowania w bieżących zadaniach
  • poznasz najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu kodu makr


  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił:

  • zautomatyzować przetwarzanie i formatowanie danych w arkuszach kalkulacyjnych,
  • zautomatyzować obliczenia na danych
  • weryfikować poprawność danych oraz identyfikować przyczyny błędów
  • łączyć dane z wielu arkuszy/zeszytów, a także rozdzielać dane do wielu arkuszy/zeszytów,
  • filtrować i sortować dane
  • tworzyć własne okienka dialogowe (formularze) usprawniające komunikację użytkownik-makro
  • automatyzować analizę danych w tym z wykorzystaniem tabel przestawnych i wykresów
  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
  Profil uczestników:

  Camp przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz w sposób usystematyzowany przejść przez naukę programowania VBA w MS Excel. Dzięki naszemu doświadczeniu dydaktycznemu w sposób przystępny pokażemy jako korzystać z VBA i zwiększyć efektywność wykonywanych zadań. Odbiorcami naszych szkoleń z zakresu Visual Basic for Applications w MS Excel są głównie/ bardzo często analitycy danych, czy osoby zajmujące się audytem. Nie mniej, szkolenie jest dla każdego, kto wykonuje w aplikacji MS Excel dużo żmudnych i powtarzalnych zadań.

  Przygotowanie uczestników:

  Znajomość teoretyczna i praktyczna  podstawowych funkcjonalności jakie oferuje MS Excel jest przepustką do sprawnego przejścia przez kurs. Jeśli nie są ci obce zagadnienia jakie omawiamy na kursie Microsoft Excel – poziom zaawansowany, to ten kurs jest dla Ciebie.
  Czas trwania

  Przed nami:

  • 80 godzin zajęć w formie zdalnej, na żywo z trenerem
  • Pięć zjazdów, w każdym po 16h lekcyjnych zajęć:

   IV Edycja:

   25-26.09
   2-3.10
   9-10.10
   16-17.10
   23-24.10

   V Edycja:

   30-31.10
   6-7.11
   13-14.11
   20-21.11
   27-28.11

   Szczegółowy program szkolenia
   WSTĘP DO PROGRAMOWANIA  (20 godzin)

   Makra – automatyzacja zadań w arkuszach
   • Rejestracja i uruchamianie makr
   • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
   • Paski narzędziowe
   Edycja i zarządzanie kodem VBA
   • Budowa okna edytora VBA
   • Moduły VBA
   • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
   • Modyfikacja kodu VBA
   • Znaczenie kolorów w edytorze VBA
   Wstęp do programowania
   • Procedury i funkcje
   • Zmienne
   • Typy danych VBA Operatory
   Testowanie programu
   • Uruchamianie krokowe
   • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
   • Czujki – śledzenie wartości zmiennych
   Przetwarzanie tekstów
   • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
   • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
   Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
   • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
   • Instrukcja wyboru („Select Case”)
   • Pętla z licznikiem („For … Next”)
   • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
   • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
   • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)
   VBA w arkuszu kalkulacyjnym
   • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
   • Własności i metody
   • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
   • Podstawowa składnia obiektowa
   • Klasy i kolekcje
   Operacje na komórkach i obszarach
   • Operacje na aktywnej komórce
   • Nawigacja względem aktywnej komórki
   • Odwołania do komórek i obszarów
   Pobieranie danych od użytkownika
   • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
   • Konwersja typów danych

   PRZETWARZANIE DANYCH Z WIELU ARKUSZY (16 godzin)

   Funkcje definiowane przez użytkownika
   • Działanie funkcji
   • Używanie funkcji w formułach MS Excel
   • Używanie funkcji w kodzie VBA
   • Tworzenie własnych funkcji
   • Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
   Struktura obliczeń w arkuszu
   • Operacje na formułach
   Operacje na arkuszach
   • Odwołania do arkuszy
   • Zabezpieczanie arkuszy
   • Tworzenie i usuwanie arkuszy
   Operacje na zeszytach
   • Operacje na aktywnym zeszycie
   • Operacje na wybranym zeszycie
   • Przydatne operacje na zeszytach
   Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

   Wykrywanie i obsługa błędów
   • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
   • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time
   Przydatne mechanizmy
   • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
   • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
   • Zabezpieczanie kodu

    
   WYMIANA DANYCH (12 godzin)

   Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

   Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
   • Format linków CSV
   • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
   • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
   • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
   • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
   Nazwy komórek i obszarów
   • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
   • Zasady tworzenia i używania nazw
   • Operacje na nazwach
   • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
   Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
   • Korzyści płynące z używania tablic
   • Rodzaje zmiennych tablicowych
   • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
   • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
   • Tablice dwuwymiarowe
   • Tablice dynamiczne
   Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
   • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
   • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
   Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
   • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych


   PREZENTACJA DANYCH  - FORMULARZE I WYKRESY (14 godzin)

   Style
   • Operacje na stylach
   Wykresy
   • Tworzenie wykresów
   • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
   • Modyfikacja wykresów z osiami
   Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”
   • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
   • Sterowanie działaniem program
   Zasięg i czas życia zmiennych
   • Ustalanie zasięgu zmiennych
   Okna dialogowe (formularze VBA)
   • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
   • Tworzenie okien dialogowych
   • Dodawanie pól tekstowych
   • Dodawanie pól wyboru
   • Dodawanie pól opcji
   • Dodawanie list wartości
   • Eksport i import formularzy


   WSPOMAGANIE ANALIZY DANYCH ZA POMOCĄ VBA (14 godzin)

   Formatowanie warunkowe komórek
   • Operacje na formatach warunkowych
   Autofiltr
   • Obsługa autofiltra
   Tabele przestawne
   • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
   • Konfiguracja pól danych
   Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)
   • Podstawowe operacje
   • Obliczenia na datach/czasie
   • Nazwy dni tygodni i miesięcy
   • Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem program

   PRACA PROJEKTOWA (4 godziny)

   Przygotowanie projektu bazującego na kodzie VBA i danych z Microsoft Excel.

   Metoda realizacji szkolenia:

   Programistyczny Micro Camp VBA w MS Excel realizujemy w formie warsztatowej – rozwiązując kolejne ćwiczenia wspólnie z trenerem oraz indywidualnie. Teoria omawiana jest równolegle, w trakcie realizowanych zadań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • 80h lekcyjnych pracy z Trenerem
   • Komplet materiałów szkoleniowych
   • Certyfikat uczestnictwa
   • Pierwsze samodzielne stworzone projekty bazujące na kodzie VBA którymi możesz pochwalić się w swoim CV
   Dofinansowanie szkolenia

   Kurs ten dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych - zobacz więcej

   Napisz do nas szkolenia@comarch.pl, sprawdzimy możliwości dofinansowania udziału w szkoleniu.

   Najbliższe szkolenia

   Zanim zdecydujesz się na szkolenie...

   ...zapoznaj się z materiałem flmowym : Wstęp do programowania VBA w MS Excel.

   Ucz się od najlepszych

   Dziesiątki tysięcy godzin lekcyjnych, setki godzin wdrożeniowych i pasja do dzielenia się wiedzą. Zapraszamy na szkolenie z trenerem, który od lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wykładowców w Centrum Szkoleniowym Comarch.


   Liczby mówią same za siebie:

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • SŁAWOMIR SROKA

    Bazodanowiec, od 15 lat szkolący i tworzący programy rozwojowe dla Pracowników i Klientów Comarch z zakresu składni języka SQL, VBA w MS Excel oraz funkcjonalności MS Excel wspomagających zaawansowane przetwarzanie danych. Konsultant, projektujący aplikacje z wykorzystaniem VBA dla Klientów Centrum Szkoleniowego Comarch (głównie branża BPO/SSC). W ostatnich latach zaangażowany w projekty szkoleniowe dla Klientów zagranicznych (szkolenia w języku angielskim – SQL, VBA, MS Excel). Z wykształcenia doktor nauk fizycznych, absolwet krakowskiej Akademiii Górniczo-Hutniczej.

   Poznaj rekomendacje uczestników

   Bardzo jasne i cierpliwe tłumaczenie treści, dodatkowo przygotowanie notatek. Profesjonalnie i bezstresowo.

    Agnieszka, Accounting Expert

   Rewelacja! Pan Sławek w bardzo poukładany, przystępny i czytelny sposób wyjaśnił wszystkie zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Cierpliwie wyjaśniał każdą wątpliwość i błędy uczestników. Jestem pewien, że po jego szkoleniu każdy napisałby makro w Excelu. Mimo, że już wcześniej miałem do czynienia z programowaniem, nauczyłem się wielu nowych rzeczy, a jeżeli chodzi o całościowe podejście i kulturę pisania kodu, zyskałem zupełnie nową, lepszą jakość.

   Jan, Konsultant

   Bardzo merytoryczne szkolenie, prowadzący odpowiadał cierpliwie na wszystkie pytania i tłumaczył wszystkie zagadnienia na bieżąco.

   Dariusz, PPM Specialist 

   Rewelacyjne wyczucie uczestników. Świetne, klarowne tłumaczenie. Sensowne, nieprzegadane i wyważone podejście.

    Tomasz, Administrator systemu

   Nieformalne podejście do uczestników rozluźniające atmosferę, które dla mnie było zdecydowanie plusem.

   Michał, Data Processing and Development Engineer

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33