E-Podstawy języka SQL

Wygodna forma e-szkolenia, materiał dostępny na dedykowanej platformie!
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Podstawy jęzka SQL

   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Uczestnik szkolenia "Podstawy Języka SQL" zdobędzie umiejętności w zakresie tworzenia zapytań do baz danych, obejmujące składnię polecenia SELECT, stosowanie aliasów dla kolumn, operacje arytmetyczne na kolumnach, sortowanie i filtrowanie danych. Kurs obejmuje również operatory podstawowe, operatory SQL, wyszukiwanie według fragmentu, negację warunków, wyszukiwanie wartości pustych oraz łączenie warunków.

   W obszarze agregacji i grupowania danych uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą funkcji agregujących, grupowania, filtrowania i łączenia tabel. Szkolenie obejmuje również strukturę bazy danych, klucze główne i obce, złączenia równościowe i zewnętrzne, a także obsługę podzapytań.

   W zakresie edycji danych, uczestnicy zdobędą umiejętności wstawiania, poprawiania i usuwania danych, a także zrozumieją koncepcję transakcji. Zarządzanie strukturą bazy danych obejmuje tworzenie i edycję tabel, widoków, indeksów, a także zagadnienia zakończenia szkolenia. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą gotowi do efektywnego korzystania z języka SQL do manipulacji i analizy danych w bazach danych.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki e-szkoleniu?

   Cele szkolenia

   Kurs ma przybliżyć język SQL, zasady jego działania oraz możliwości tym, którzy z tego języka jeszcze nie korzystali. Kurs prowadzony jest w środowisku PostgreSQL, ze względu na jego bardzo dużą i stale rosnącą popularność oraz fakt, iż jest to środowisko darmowe, o niewielkich wymaganiach sprzętowych i stosukowo prostej instalacji. Daje to możliwość łatwego wykonania przykładów, prezentowanych w ramach kursu, na własnych komputerach. 

   Kurs celowo nie skupia się na wykorzystywaniu funkcji wbudowanych w konkretny system, celem jest bowiem język SQL i jego uniwersalność opierająca się na możliwości stosowania na różnych systemach.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
   • Operować na danych z tabel, eliminując duplikaty, wykonując obliczenia i sortując dane,
   • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
   • Formułować zapytania obejmujące złączenia wielu tabel
   • Tworzyć podzapytania proste, złożone i skorelowane,
   • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
   • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
   • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych,
   • Tworzyć obiekty bazy danych, takie jak tabele, widoki i indeksy
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z danymi zawartymi w relacyjnych bazach danych i chcą samodzielnie operować na tych danych, wyszukując je, wstawiając oraz edytując. Kurs jest więc skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym analityków, programistów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy na danych, chcą mieć możliwość swobodnej pracy, nieograniczonej istniejącymi aplikacjami.

   Szkolenie dla: 

   • Analityków danych
   • Programistów aplikacji

   Przygotowanie uczestników

   Z uwagi na fakt, że szkolenie omawia zagadnienie wykorzystania języka SQL od podstaw, nie ma szczególnych wymagań wstępnych.

   Czas trwania
   • 430 min. materiału e-learningowego
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Podstawy tworzenia zapytań

   • Składnia polecenia SELECT
   • Aliasy dla kolumn
   • Operacje arytmetyczne na kolumnach
   • Sortowanie danych

   Filtracja danych

   • Operatory podstawowe
   • Operatory SQL
   • Wyszukiwanie według fragmentu
   • Negacja warunków
   • Wyszukiwanie wartości pustych
   • Łączenie warunków

   Agregacja i grupowanie danych

   • Podstawy
   • Kolejne funkcje
   • Grupowanie
   • Filtracja

   Łączenie tabel

   • Struktura bazy
   • Klucze główne i obce
   • Złączenia równościowe
   • Aliasy dla nazw tabel
   • Złączenia równościowe – inna notacja
   • Złączenia zewnętrzne
   • Złączenia self-join
   • Iloczyn kartezjański
   • Większa liczba tabel

   Podzapytania

   • Podzapytania – koncepcja
   • Podzapytania proste
   • Operatory jedno i wielowierszowe
   • Lokalizacja podzapytań
   • Podzapytania skorelowane

   Edycja danych

   • Wprowadzenie
   • Wstawianie danych
   • Poprawianie danych
   • Usuwanie danych
   • Transakcje

   Zarządzanie strukturą bazy danych

   • Wprowadzenie
   • Tworzenie tabel
   • Edycja tabel
   • Widoki
   • Indeksy

   Zakończenie

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca. 

   Zastosowane metody i narzędzia:

   Prezentacja treści (tekst wraz z komentarzem Trenera)
   Symulacja systemu (film prezentujący funkcjonalności z narracją Trenera)
   Podsumowanie (tekst/ilustracja z komentarzem Trenera)
   Quizy

   Pobierz program

   Opiekun szkoleń e-learningowych:

   Katarzyna Szewczyk
   Katarzyna Szewczyk

   katarzyna.r.szewczyk@comarch.pl

   tel. 691 464 670