Administering System Center Configuration Manager and Intune (20696C)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala uzyskać fachowe i praktyczne instrukcje na temat konfiguracji i praktyki zarządzania klientami i urządzeniami za pomocą programu System Center Configuration Manager oraz Microsoft Intune. Uczestnik uzyska informacje jak zarządzać oprogramowaniem, inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie, zarządzać aplikacjami i jak przeprowadzić integrację z Intune. Ponadto poruszane są tematy z zakresu optymalizacji System Center Endpoint Protection, zarządzania zgodnością oraz tworzenia raportów zarządzania. Dodatkowo kurs pomaga również przygotować się do egzaminu 70-696.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z Configuration Managera do zarządzania i implementacji komputerów, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT wspierać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

  Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych specjalistów, zwykle określanych jako Enterprise Desktop Administrator (EDAS). EDAS wdrażają, zarządzają i utrzymują komputery, urządzenia i aplikacje w całej organizacji, (typu średnie, duże przedsiębiorstwo lub korporacja). Znaczna ich część korzysta lub zamierza korzystać z najnowszych wersji Configuration Manager i Intune. EDAS obsługują komputery w domenie lub poza nią, zarządzają mobilnymi urządzeniami i bezpiecznym dostępem do danych na różnychsystemach, takich jak Windows, Windows Phone, Apple iOS i Android.

 • Wymagania wstępne

  Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy muszą posiadać wiedzę na poziomie administratora systemu w zakresie:

  • Sieci komputerowych, w tym protokołów sieciowych, topologii, sprzętu, mediów, routingu, przełączania i adresowania.
  • Active Directory Domain Services (AD DS) - zasady czynne i podstawy zarządzania AD DS.
  • Instalacji, konfiguracji i rozwiązywanie problemów z systemem Windows dla komputerów osobistych.
  • Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
  • Podstawowe zrozumienie skryptów i składni Windows PowerShell.
  • Podstawowe zrozumienie ról i usług.
  • Podstawy konfiguracji urządzeń dla platform iOS, Android i Windows Mobile.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zarządzanie komputerami i urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

  • Wstęp do zagadnień zarządzania systemami w przedsiębiorstwie
  • Przegląd architektury Configuration Manager
  • Przegląd narzędzi administracyjnych Configuration Manager
  • Narzędzia do monitorowania i diagnozowania
  • Wprowadzenie do zapytań i raportów

  Przygotowanie infrastruktury zarządzającej komputerami i urządzeniami mobilnymi

  • Konfigurowanie limitów i grup
  • Konfiguracja zasobów
  • Konfiguracja serwera Exchange Connector do zarządzania urządzeniami mobilnymi
  • Konfiguracja użytkowników i urządzeń

  Zarządzanie klientami

  • Omówienie klienta Configuration Manager
  • Wdrażanie klienta Configuration Manager
  • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta
  • Zarządzanie ustawieniami klienta w Configuration Manager

  Zarządzanie inwentaryzacją komputerów i aplikacji

  • Przegląd inwentaryzacji
  • Konfiguracja inwentaryzacji oprogramowania
  • Zarządzanie kolekcją inwentaryzacji
  • Konfiguracja oprogramowania Software Metering
  • Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence

  Dystrybucja i zarządzanie zawartością

  • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
  • Dystrybucja zawartości i zarządzanie zawartością w punktach dystrybucyjnych

  Zarządzanie aplikacjami

  • Wstęp do zarządzania aplikacjami
  • Tworzenie aplikacji
  • Wdrażanie aplikacji
  • Zarządzanie aplikacjami
  • Wdrażanie aplikacji wirtualnych przy użyciu System Center Configuration Manager (opcjonalnie)
  • Wdrażanie i zarządzanie aplikacją Windows Store

  Aktualizacja oprogramowania dla zarządzanych komputerów

  • Proces aktualizacji oprogramowania
  • Przygotowanie Configuration Manager dla aktualizacji oprogramowania
  • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Konfiguracja reguł automatycznych
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów aktualizacji oprogramowania

  Wdrażanie Endpoint Protection dla komputerów zarządzanych

  • Endpoint Protection - wstęp do zagadnienia
  • Konfiguracja, wdrażanie i monitorowanie Endpoint Protection

  Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

  • Przegląd ustawień zgodności
  • Konfiguracja ustawień zgodności
  • Wyniki zgodności
  • Zarządzanie zasobami i dostęp do danych

  Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

  • Wdrożenie systemu operacyjnego - omówienie zagadnień
  • Przygotowania do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Instalowanie systemu operacyjnego

  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Microsoft Intune

  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z infrastrukturą dodatkową
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Intune
  • Zarządzanie ustawieniami oraz ochrona danych na urządzeniach mobilnych
  • Wdrażanie aplikacji dla urządzeń mobilnych

  Zarządzanie i utrzymanie witryny Configuration Manager

  • Konfiguracja administracji opartej na rolach
  • Konfiguracja zdalnych narzędzi
  • Przegląd konserwacji
  • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Configuration Manager
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Wykorzystać funkcje Configuration Manager i Intune i wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać te funkcje do zarządzania komputerami PC i urządzeniami mobilnymi w środowisku przedsiębiorstwa.
  • Przygotować infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurowanie granic, grup brzegowych i odkrycia zasobów i integrującej zarządzanie mobilne urządzenia z Microsoft Exchange Server.
  • Wdrażać i utrzymywać klienta Configuration Manager.
  • Konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie sprzętu i inwentaryzacji oprogramowania i używać Asset Inteligence oraz Software Metering
  • Zidentyfikować i skonfigurować najbardziej odpowiednią metodę dystrybucji oprogramowania.
  • Rozpowszechniać, wdrażać i monitorować aplikacje dla użytkowników zarządzanych i systemów.
  • Utrzymanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów PC, którymi zarządza Configuration Manager.
  • Używać Configuration Manager do implementowania Endpoint Protection.
  • Konfigurowanie strategii wdrażania systemów operacyjnych za pomocą SCCM.
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Intune.
  • Zarządzanie i utrzymanie strony Configuration Manager.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z z zagadnieniami w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem na poziomie zaawansowanym. Sugeruje się dalsze kształcenie w kierunku zarządzania systemami serwerowymi.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33