Querying Microsoft SQL Server (20461D)

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą pisać podstawowe zapytania Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2014. Kurs ten jest podstawą dla wszystkich ścieżek szkoleniowych związanych z SQL Serverem, a mianowicie dla administracji bazą danych, projektowania i programowania baz danych oraz dla Business Intelligence. Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 70-461.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014

  • Podstawowa architektura SQL Server
  • SQL Server - omówienie wersji
  • Pierwsze kroki z SQL Server Management Studio

  Wprowadzenie do T-SQL, tworzenie kwerend

  • Wprowadzenie T-SQL
  • Zestawy
  • Wyjaśnienie logiki predykatów
  • Omówienie kolejności operacji w SELECT

  Pisanie zapytań SELECT

  • Pisanie prostych instrukcji SELECT
  • Eliminowanie duplikatów z DISTINCT
  • Korzystanie z kolumn i aliasów tabel
  • Pisanie prostych wyrażeń CASE

  Zapytania do wielu tabel

  • Złączenia wewnętrzne
  • Złączenia zewnętrzne
  • Tworzenie zapytań z Cross Join i Self Join

  Sortowanie i filtrowanie danych

  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych z klauzulą WHERE
  • Filtrowanie z TOP i OFFSET-FETCH
  • Praca z nieznanymi i brakującymi wartościami

  Praca z typami danych

  • Wprowadzenie do typów danych w SQL Serwer
  • Dane typu znakowego
  • Praca z typami daty i czasu (Date, Time)

  Korzystanie z DML do modyfikacji danych

  • Wstawianie danych
  • Zmiana i usuwanie danych

  Korzystanie z wbudowanych funkcji 

  • Pisanie zapytań z funkcjami wbudowanymi
  • Korzystanie z funkcji konwersji
  • Korzystanie z funkcji logicznych
  • Korzystanie z funkcji z użyciem NULL

  Grupowanie i agregowanie danych

  • Funkcje agregujące
  • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
  • Filtrowanie z HAVING

  Korzystanie z podzapytań

  • Podzapytania z zawartością
  • Tworzenie skorelowanych podzapytań
  • Korzystanie z EXISTS

  Korzystanie z wyrażeń

  • Korzystanie z tabel pochodnych
  • Korzystanie z Common Table Expression (CTE)
  • Korzystanie z widoków
  • Funkcje z wartościami tablicowymi

  Korzystanie z operatorów

  • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
  • Korzystanie z EXCEPT i INTERSECT
  • Korzystanie z APPLY

  Używanie funkcji okna

  • Tworzenie zapytań przy użyciu funkcji okna
  • Klauzula OVER

  Przestawianie i grupowanie

  • Pisanie zapytań z PIVOT i UNPIVOT
  • Praca ze zbiorami grup

  Wykonywanie procedur składowanych

  • Wykonywanie kwerendy z procedur składowanych
  • Przekazywanie parametrów do procedur składowanych
  • Tworzenie prostych procedur składowanych
  • Praca z Dynamic SQL

  Programowanie w T-SQL

  • Elementy programowania T-SQL
  • Kontrolowanie przebiegu programu

  Obsługa błędów

  • Korzystanie z bloków TRY / CATCH
  • Praca z informacjami o błędzie

  Wdrażanie transakcji

  • Transakcje i Database Engine
  • Kontrola transakcji
  • Poziomy izolacji

  Poprawa wydajności zapytań

  • Czynniki wpływające na wydajność zapytań
  • Wyświetlanie i praca z planem zapytania 

  Zapytania dot. metadanych

  • Zapytania z wykorzystaniem widoków i funkcji katalogowych
  • Wykorzystanie systemu procedur składowanych
  • Tworzenie zapytań z użyciem dynamicznych widoków zarządczych (DMV)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Opisać podstawową architekturę Microsoft SQL Server 2014.
  • Zrozumieć podobieństwa i różnice między Transact-SQL i innymi językami programowania.
  • Napisać zapytania SELECT 
  • Napisać zapytanie do wielu tabel 
  • Sortować i filtrować dane 
  • Określić zastosowanie typów danych w SQL Server 
  • Modyfikować dane za pomocą Transact-SQL 
  • Używać wbudowanych funkcji 
  • Grupować dane
  • Używać podzapytań 
  • Używać wyrażeń tablicowych 
  • Używać operatorów 
  • Wykonywać procedury
  • Programować z T-SQL 
  • Wdrożyć obsługę błędów 
  • Wdrożyć obsługę transakcji
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Administering Microsoft SQL Server Databases (20462D)
 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33