Administering System Center 2012 Configuration Manager (10747D)

 • Charakterystyka

  Szkolenie omawia sposób konfigurowania i zarządzania lokacją i lub hierarchią lokacji System Center 2012 R2 Configuration Manager.
 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za konfigurowanie i zarządzanie System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkimi systemami wspomagającymi. Konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze komputerów klienckich, urządzeń i serwerów w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych.
  Kurs jest przeznaczony także dla osób, które są zainteresowane podjęciem egzaminu 70-243 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2012.
 • Wymagania wstępne

  Wymagana wiedza z zakresu administracji systemami:
  • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z systemem Windows dla komputerów osobistych.
  • Zarządzanie klientem Windows w tym podstawy bezpieczeństwa punktów końcowych.
  • Podstawy sieci, w tym TCP / IP i DomainName System (DNS).
  • Znajomość Active Directory i Zasad Grupy.
  • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
  • Znajomość Windows Intune
  • Mile widziane jest podstawowe zrozumienie ról Windows Server i usług oraz podstawowa znajomość Microsoft SQL ServerReporting Services
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przegląd System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Wprowadzenie do System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd architektury System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Zarządzanie Configuration Manager za pomocą narzędzi Configuration Manager Administration Tools
  • Korzystanie z narzędzi do monitorowania i rozwiązywanie problemów z lokacją zarządzaną za pomocą Configuration Managera
  Wykrywanie i porządkowanie zasobów
  • Konfigurowanie granic „(bonduaries”) i grup brzegowych („BoundaryGroups”)
  • Konfiguracja Resource Discovery
  • Konfigurowanie kolekcji użytkowników i urządzeń
  • Konfiguracja administracji opartej na rolach
  Zarządzanie Configuration Manager Client Agent
  • Przegląd Configuration Manager Client Agent
  • Wdrażanie Configuration Manager Client Agent
  • Zarządzanie ustawieniami klienta
  • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta
  Zarządzanie Inventory i Software Metering
  • Przegląd Inventory
  • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu
  • Konfiguracja Software Inventory
  • Zarządzanie Collection Inventory
  • Konfigurowanie AssetIntelligence
  • Konfiguracja Software Metering
  Zapytania i raporty
  • Wprowadzenie do zapytań („Queries”)
  • Zarządzanie zapytaniami („Queries”)
  • Konfigurowanie SQL Server Reporting Services
  Zarządzanie dystrybucją oprogramowania
  • Konfiguracja mechanizmu wdrażania oprogramowania
  • Konfiguracja programów i pakietów
  • Dystrybucja treści do Punktów Dystrybucyjnych (DP)
  • Wdrażanie oprogramowania dla systemów klienckich SCCM
  Tworzenie i wdrażanie aplikacji
  • Przegląd Application Management
  • Tworzenie aplikacji
  • Wdrażania aplikacji
  • Zarządzanie aplikacjami
  Wdrażanie dodatkowych typów aplikacji
  • Wdrażanie systemu Windows StoreApps za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Wdrażanie aplikacji wirtualnych za pomocą programu System Center Configuration Manager 2012 R2
  Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Przegląd Software UpdatesFeature
  • Przygotowanie Site Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
  • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Konfiguracja reguł wdrażania automatycznego
  • Monitorowanie i aktualizacja problemów z oprogramowaniem
  Wdrażanie Endpoint Protection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd Endpoint Protection w programie Configuration Manager
  • Konfiguracja i monitorowanie EndpointProtectionPolicies
  Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego
  • Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
  • Przygotowanie strony dla wdrażania systemu operacyjnego
  • Budowanie i Przechwytywanie obrazu referencyjnego
  • Wdrażanie systemu operacyjnego
  Zarządzanie ustawieniami zgodności oraz profilami
  • Przegląd ustawień zgodności
  • Konfiguracja ustawień zgodności
  • Zgodność wyników
  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy wykorzystaniu System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd zarządzania urządzeniami mobilnymi
  • Zarządzanie urządzeniami za pomocą telefonów z systemem Windows Intune Connector
  • Wdrażanie aplikacje na urządzenia mobilne
  Konfiguracja Wake On LAN, Power Management, zdalny dostęp
  • Konfiguracja Wake on LAN
  • Przegląd zarządzania poza pasmem („Out of Band Management”)
  • Konfigurowanie ustawień zarządzania energią
  • Konfiguracja pilota
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:
  • Opisać funkcje System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz zarządzać, rozwiązywać problemy z witrynami za pomocą Configuration Manager Console i związanego z nim zestawu narzędzi.
  • Konfigurować granice i grupy brzegowe, konfigurować metody wykrywania, zarządzać kolekcjami użytkowników i urządzeń oraz wdrażać administrację opartą na rolach.
  • Opisać proces wdrażania klienta, metody wdrażania skonfigurowanego klienta, skonfigurować ustawienia agenta klienta oraz monitorować stan klienta.
  • Opisać proces gromadzenia zasobów, konfigurować i zarządzać inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, monitorować przepływ danych zasobów, aktywów i wykorzystywać Software Metering.
  • Analizować dane poprzez tworzenie zapytań i generowanie raportów.
  • Tworzyć, wdrażać i zarządzać pakietami i programami.
  • Wdrażać aplikację za pomocą mechanizmów System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Konfigurować wiele rodzajów instalacji.
  • Wdrażać i zarządzać aktualizacjami oprogramowania.
  • Integrować i wdrażać EndpointProtection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Wdrażać system operacyjny za pomocą infrastruktury Configuration Manager.
  • Zarządzać elementami konfiguracji, liniami bazowymi i profilami w celu skonfigurowania ustawień urządzenia.
  • Zarządzać urządzeniami mobilnymi za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Skonfigurować Wake On LAN, zasady zarządzania energią i zdalny dostęp.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z całością zagadnienia. Sugeruje się w uczestnictwo w zaawansowanych szkoleniach dotyczących administracji i zarządzania systemem Windows 2012.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33