Administering System Center 2012 Configuration Manager (10747D)

 • Charakterystyka

  Szkolenie omawia sposób konfigurowania i zarządzania lokacją i lub hierarchią lokacji System Center 2012 R2 Configuration Manager.
 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za konfigurowanie i zarządzanie System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkimi systemami wspomagającymi. Konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze komputerów klienckich, urządzeń i serwerów w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych.
  Kurs jest przeznaczony także dla osób, które są zainteresowane podjęciem egzaminu 70-243 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2012.
 • Wymagania wstępne

  Wymagana wiedza z zakresu administracji systemami:
  • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z systemem Windows dla komputerów osobistych.
  • Zarządzanie klientem Windows w tym podstawy bezpieczeństwa punktów końcowych.
  • Podstawy sieci, w tym TCP / IP i DomainName System (DNS).
  • Znajomość Active Directory i Zasad Grupy.
  • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
  • Znajomość Windows Intune
  • Mile widziane jest podstawowe zrozumienie ról Windows Server i usług oraz podstawowa znajomość Microsoft SQL ServerReporting Services
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przegląd System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Wprowadzenie do System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd architektury System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Zarządzanie Configuration Manager za pomocą narzędzi Configuration Manager Administration Tools
  • Korzystanie z narzędzi do monitorowania i rozwiązywanie problemów z lokacją zarządzaną za pomocą Configuration Managera
  Wykrywanie i porządkowanie zasobów
  • Konfigurowanie granic „(bonduaries”) i grup brzegowych („BoundaryGroups”)
  • Konfiguracja Resource Discovery
  • Konfigurowanie kolekcji użytkowników i urządzeń
  • Konfiguracja administracji opartej na rolach
  Zarządzanie Configuration Manager Client Agent
  • Przegląd Configuration Manager Client Agent
  • Wdrażanie Configuration Manager Client Agent
  • Zarządzanie ustawieniami klienta
  • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta
  Zarządzanie Inventory i Software Metering
  • Przegląd Inventory
  • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu
  • Konfiguracja Software Inventory
  • Zarządzanie Collection Inventory
  • Konfigurowanie AssetIntelligence
  • Konfiguracja Software Metering
  Zapytania i raporty
  • Wprowadzenie do zapytań („Queries”)
  • Zarządzanie zapytaniami („Queries”)
  • Konfigurowanie SQL Server Reporting Services
  Zarządzanie dystrybucją oprogramowania
  • Konfiguracja mechanizmu wdrażania oprogramowania
  • Konfiguracja programów i pakietów
  • Dystrybucja treści do Punktów Dystrybucyjnych (DP)
  • Wdrażanie oprogramowania dla systemów klienckich SCCM
  Tworzenie i wdrażanie aplikacji
  • Przegląd Application Management
  • Tworzenie aplikacji
  • Wdrażania aplikacji
  • Zarządzanie aplikacjami
  Wdrażanie dodatkowych typów aplikacji
  • Wdrażanie systemu Windows StoreApps za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Wdrażanie aplikacji wirtualnych za pomocą programu System Center Configuration Manager 2012 R2
  Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Przegląd Software UpdatesFeature
  • Przygotowanie Site Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
  • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
  • Konfiguracja reguł wdrażania automatycznego
  • Monitorowanie i aktualizacja problemów z oprogramowaniem
  Wdrażanie Endpoint Protection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd Endpoint Protection w programie Configuration Manager
  • Konfiguracja i monitorowanie EndpointProtectionPolicies
  Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego
  • Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
  • Przygotowanie strony dla wdrażania systemu operacyjnego
  • Budowanie i Przechwytywanie obrazu referencyjnego
  • Wdrażanie systemu operacyjnego
  Zarządzanie ustawieniami zgodności oraz profilami
  • Przegląd ustawień zgodności
  • Konfiguracja ustawień zgodności
  • Zgodność wyników
  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy wykorzystaniu System Center Configuration Manager 2012 R2
  • Przegląd zarządzania urządzeniami mobilnymi
  • Zarządzanie urządzeniami za pomocą telefonów z systemem Windows Intune Connector
  • Wdrażanie aplikacje na urządzenia mobilne
  Konfiguracja Wake On LAN, Power Management, zdalny dostęp
  • Konfiguracja Wake on LAN
  • Przegląd zarządzania poza pasmem („Out of Band Management”)
  • Konfigurowanie ustawień zarządzania energią
  • Konfiguracja pilota
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:
  • Opisać funkcje System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz zarządzać, rozwiązywać problemy z witrynami za pomocą Configuration Manager Console i związanego z nim zestawu narzędzi.
  • Konfigurować granice i grupy brzegowe, konfigurować metody wykrywania, zarządzać kolekcjami użytkowników i urządzeń oraz wdrażać administrację opartą na rolach.
  • Opisać proces wdrażania klienta, metody wdrażania skonfigurowanego klienta, skonfigurować ustawienia agenta klienta oraz monitorować stan klienta.
  • Opisać proces gromadzenia zasobów, konfigurować i zarządzać inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, monitorować przepływ danych zasobów, aktywów i wykorzystywać Software Metering.
  • Analizować dane poprzez tworzenie zapytań i generowanie raportów.
  • Tworzyć, wdrażać i zarządzać pakietami i programami.
  • Wdrażać aplikację za pomocą mechanizmów System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Konfigurować wiele rodzajów instalacji.
  • Wdrażać i zarządzać aktualizacjami oprogramowania.
  • Integrować i wdrażać EndpointProtection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Wdrażać system operacyjny za pomocą infrastruktury Configuration Manager.
  • Zarządzać elementami konfiguracji, liniami bazowymi i profilami w celu skonfigurowania ustawień urządzenia.
  • Zarządzać urządzeniami mobilnymi za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2.
  • Skonfigurować Wake On LAN, zasady zarządzania energią i zdalny dostęp.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z całością zagadnienia. Sugeruje się w uczestnictwo w zaawansowanych szkoleniach dotyczących administracji i zarządzania systemem Windows 2012.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33