Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z zaawansowaną administracją Windows Server 2012.

  Kurs przygotowuje do implementacji usług sieciowych, usług udostępniania plików, mechanizmu Dynamic Access Control, równoważenia obciążenia sieciowego i klastrów pracy awaryjnej. Ponadto dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady odtwarzania awaryjnego oraz wdrożeń rozproszonych AD. Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 70-412.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość Microsoft Windows Server. Mile widziana jest dłuższa praktyka w zarządzaniu Windows Server. Oprócz tego wymagana jest znajomość Active Directory oraz infrastruktury sieciowej – najlepiej w połączeniu z uczestnictwem w szkoleniach MS 20410 oraz MS 20411. Konieczna jest znajomość podstaw wirtualizacji (Hyper-V)

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wdrażanie zaawansowanych usług sieciowych

  • Konfiguracja DHCP - zaawansowane funkcje
  • Konfigurowanie ustawień zaawansowanych DNS
  • Wdrażanie IPAM
  • Zarządzanie przestrzenią adresów IP

  Wdrażanie zaawansowanych usług plików

  • Konfigurowanie magazynu iSCSI
  • Konfigurowanie usługi BranchCache
  • Optymalizacja wykorzystania magazynów

  Wdrażanie Dynamic Adress Control

  • Przegląd DAC
  • Wdrażanie składowych DAC
  • Wdrażanie DAC dla kontroli dostępu
  • Pomoc w przypadku odmowy dostępu
  • Wdrażanie i zarządzanie folderami roboczymi

  Wdrażanie rozproszonych wdrożeń usługi Active Directory

  • Przegląd rozproszonych wdrożeń AD DS
  • Wdrażania rozproszonych AD DS
  • Konfigurowanie relacji zaufania AD DS.

  Wdrażanie lokacji i replikacji Usług Katalogowych

  • Replikacja AD DS - omówienie
  • Konfigurowanie lokacji i połączeń pomiędzy nimi w AD DS
  • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji

  Wdrażanie Usług Certyfikatów AD CS

  • Certyfikaty w środowisku biznesowym
  • Omówienie infrastruktury kluczy publicznych
  • Wdrażanie Urzędu Certyfikacji (CA)
  • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Mechanizmy wystawiania certyfikatów - manualne i automatyczne (autoenrollment) 
  • Zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów (CRL)

  Wdrażanie usług Zarządzania Prawami Dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)

  • AD RMS - przegląd
  • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • Konfigurowanie zawartości ochrony AD RMS 
  • Konfigurowanie dostępu do usługi AD RMS

  Wdrażanie i administrowanie Usługami Federacji (AD FS)

  • Omówienie AD FS
  • Wdrażania AD FS
  • Wdrażania AD FS dla jednej organizacji
  • Wdrażania AD FS w scenariuszu B2B
  • Rozszerzenie programu AD FS do klientów zewnętrznych

  Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego NLB

  • Omówienie równoważenia obciążenia sieciowego
  • Konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego
  • Planowanie i implementacja równoważenia obciążenia sieciowego

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

  • Omówienie klastrów pracy awaryjnej
  • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Konfigurowanie wysokiej dostępności aplikacji i usług
  • Utrzymywanie klastra pracy awaryjnej
  • Wdrażanie rozproszonego geograficznie klastra pracy awaryjnej

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej w Hyper-V

  • Omówienie integracji funkcji Hyper-V z klastrem pracy awaryjnej
  • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrze pracy awaryjnej
  • Przenoszenie maszyn wirtualnych

  Wdrażanie ciągłości i odzyskiwanie systemu po awarii

  • Przegląd ochrony danych
  • Wdrożenie Windows Server Backup
  • Wdrażanie odzyskiwania danych i serwerów
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnikowi/czce będą znane:

  • Konfiguracja dla DHCP.
  • Ochrona dostępu do sieci (DNS, Domain Name System).
  • Konfigurowanie i zarządzanie iSCSI, BranchCache i FSRM.
  • Konfigurowanie DAC do zarządzania i kontroli dostępu do udostępnionych plików.
  • Planowanie i wdrożenie usług AD DS, które obejmuje wiele domen.
  • Wdrożenie i skonfigurowanie wdrażania usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).
  • Wdrożenie aplikacji usługi AD RMS.
  • Wdrożenie programu AD FS.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności i obciążenia dla aplikacji opartych na sieci web poprzez wdrożenie Network Load Balancing (NLB).
  • Wdrożenie równoważenia obciążenia sieciowego.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności sieci usług i aplikacji przez wdrażanie klastra pracy awaryjnej.
  • Wdrożenie klastra pracy awaryjnej i skonfigurowanie sprawdzania dostępności sieci usług.
  • Wdrożenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi Hyper-V w klastrze pracy awaryjnej.
  • Wdrożenie rozwiązań odzyskiwania kopii zapasowych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z kursu: „Designing and Implementing a Server Infrastructure (MS-20413)”

 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33