Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z zaawansowaną administracją Windows Server 2012.

  Kurs przygotowuje do implementacji usług sieciowych, usług udostępniania plików, mechanizmu Dynamic Access Control, równoważenia obciążenia sieciowego i klastrów pracy awaryjnej. Ponadto dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady odtwarzania awaryjnego oraz wdrożeń rozproszonych AD. Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 70-412.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość Microsoft Windows Server. Mile widziana jest dłuższa praktyka w zarządzaniu Windows Server. Oprócz tego wymagana jest znajomość Active Directory oraz infrastruktury sieciowej – najlepiej w połączeniu z uczestnictwem w szkoleniach MS 20410 oraz MS 20411. Konieczna jest znajomość podstaw wirtualizacji (Hyper-V)

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wdrażanie zaawansowanych usług sieciowych

  • Konfiguracja DHCP - zaawansowane funkcje
  • Konfigurowanie ustawień zaawansowanych DNS
  • Wdrażanie IPAM
  • Zarządzanie przestrzenią adresów IP

  Wdrażanie zaawansowanych usług plików

  • Konfigurowanie magazynu iSCSI
  • Konfigurowanie usługi BranchCache
  • Optymalizacja wykorzystania magazynów

  Wdrażanie Dynamic Adress Control

  • Przegląd DAC
  • Wdrażanie składowych DAC
  • Wdrażanie DAC dla kontroli dostępu
  • Pomoc w przypadku odmowy dostępu
  • Wdrażanie i zarządzanie folderami roboczymi

  Wdrażanie rozproszonych wdrożeń usługi Active Directory

  • Przegląd rozproszonych wdrożeń AD DS
  • Wdrażania rozproszonych AD DS
  • Konfigurowanie relacji zaufania AD DS.

  Wdrażanie lokacji i replikacji Usług Katalogowych

  • Replikacja AD DS - omówienie
  • Konfigurowanie lokacji i połączeń pomiędzy nimi w AD DS
  • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji

  Wdrażanie Usług Certyfikatów AD CS

  • Certyfikaty w środowisku biznesowym
  • Omówienie infrastruktury kluczy publicznych
  • Wdrażanie Urzędu Certyfikacji (CA)
  • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Mechanizmy wystawiania certyfikatów - manualne i automatyczne (autoenrollment) 
  • Zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów (CRL)

  Wdrażanie usług Zarządzania Prawami Dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)

  • AD RMS - przegląd
  • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • Konfigurowanie zawartości ochrony AD RMS 
  • Konfigurowanie dostępu do usługi AD RMS

  Wdrażanie i administrowanie Usługami Federacji (AD FS)

  • Omówienie AD FS
  • Wdrażania AD FS
  • Wdrażania AD FS dla jednej organizacji
  • Wdrażania AD FS w scenariuszu B2B
  • Rozszerzenie programu AD FS do klientów zewnętrznych

  Wdrażanie równoważenia obciążenia sieciowego NLB

  • Omówienie równoważenia obciążenia sieciowego
  • Konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego
  • Planowanie i implementacja równoważenia obciążenia sieciowego

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej

  • Omówienie klastrów pracy awaryjnej
  • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Konfigurowanie wysokiej dostępności aplikacji i usług
  • Utrzymywanie klastra pracy awaryjnej
  • Wdrażanie rozproszonego geograficznie klastra pracy awaryjnej

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej w Hyper-V

  • Omówienie integracji funkcji Hyper-V z klastrem pracy awaryjnej
  • Wdrażanie maszyn wirtualnych Hyper-V w klastrze pracy awaryjnej
  • Przenoszenie maszyn wirtualnych

  Wdrażanie ciągłości i odzyskiwanie systemu po awarii

  • Przegląd ochrony danych
  • Wdrożenie Windows Server Backup
  • Wdrażanie odzyskiwania danych i serwerów
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnikowi/czce będą znane:

  • Konfiguracja dla DHCP.
  • Ochrona dostępu do sieci (DNS, Domain Name System).
  • Konfigurowanie i zarządzanie iSCSI, BranchCache i FSRM.
  • Konfigurowanie DAC do zarządzania i kontroli dostępu do udostępnionych plików.
  • Planowanie i wdrożenie usług AD DS, które obejmuje wiele domen.
  • Wdrożenie i skonfigurowanie wdrażania usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).
  • Wdrożenie aplikacji usługi AD RMS.
  • Wdrożenie programu AD FS.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności i obciążenia dla aplikacji opartych na sieci web poprzez wdrożenie Network Load Balancing (NLB).
  • Wdrożenie równoważenia obciążenia sieciowego.
  • Zapewnienie wysokiej dostępności sieci usług i aplikacji przez wdrażanie klastra pracy awaryjnej.
  • Wdrożenie klastra pracy awaryjnej i skonfigurowanie sprawdzania dostępności sieci usług.
  • Wdrożenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi Hyper-V w klastrze pracy awaryjnej.
  • Wdrożenie rozwiązań odzyskiwania kopii zapasowych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z kursu: „Designing and Implementing a Server Infrastructure (MS-20413)”

 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33