Configuring Windows 8 (MS-20687)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych specjalistów IT, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące administrowania systemami Windows. Na szkoleniu można nabyć umiejętności potrzebne do administrowania Windows 8.1 oraz również do zapewnienia bezpieczeństwa. Uczestnik dowie się, jak zainstalować i dostosować Windows 8.1, zintegrować oraz kontrolować dostęp do domeny i chmurya także synchronizować ustawienia wielu urządzeń. Dodatkowo można poznać jak zaimplementować zabezpieczenia mobilne i dostosowywać konfigurację przy użyciu Group Policy i Windows PowerShell. Kurs dotyczy również konfiguracji użytkownika i profili, sieci lokalnych i połączeń zdalnych, funkcji Hyper-V, wirtualnych aplikacji i przeglądarki Internet Explorer 11. Kurs omawia też zagadnienia optymalizacji bezpieczeństwa związane z usługą „WorkplaceJoin”.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy zajmują się administrowaniem i wsparciem komputerów opartych o Windows 8.

  Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-687.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  • pracy z systemem Windows (wersja dowolna) pod kątem instalacji, konfiguracji i obsługi,
  • znajomość TCP/IP,
  • znajomość ActiveDirectory
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Windows 8.1 w środowisku przedsiębiorstwa

  • Zarządzanie Windows 8.1 w środowisku przedsiębiorstwa
  • Przegląd systemu 8.1

  Instalacja i wdrażanie systemu Windows 8.1

  • Przygotowanie do instalacji i wdrażania systemu Windows 8.1
  • Instalacja Windows 8.1
  • Dostosowywanie i przygotowywania obrazu systemu Windows 8.1 dla wdrażania
  • Aktywacja  zbiorcza dla Windows 8.1

  Narzędzia używane do konfigurowania i zarządzania Windows 8.1

  • Narzędzia używane do wykonywania lokalnego i zdalnego zarządzania Windows 8.1
  • Użycie Windows PowerShell do konfiguracji i zarządzania Windows 8.1
  • Użycie Group Policy do zarządzania Windows 8.1

  Zarządzanie profilami użytkowników w systemie Windows 8.1

  • Zarządzanie profilami
  • Konfiguracja wirtualizacji stanu użytkowników
  • Migracja ustawień

  Zarządzanie dyskami i sterowniki urządzeń

  • Zarządzanie dyskami, partycjami i woluminami
  • Utrzymanie dysków, partycji i woluminów
  • Praca z wirtualnym dyskiem twardym
  • Instalowanie i konfigurowanie sterowników urządzeń

  Konfigurowanie połączenia z siecią

  • Konfigurowanie połączenia sieci IPv4
  • Konfigurowanie połączenia z siecią IPv6
  • Wdrażanie automatycznego przypisywania adresów IP
  • Wdrażanie rozpoznawania nazw
  • Wdrażanie sieci bezprzewodowej

  Konfigurowanie dostępu do plików i drukarek na komputerach klienckich Windows 8.1

  • Zarządzanie dostępem do plików
  • Zarządzanie folderami udostępnionymi
  • Konfiguracja kompresji plików
  • Konfigurowanie dostępu do plików
  • Zarządzanie drukarkami

  Wdrażanie systemów bezpieczeństwa sieci

  • Omówienie zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci
  • Konfigurowanie Zapory systemu Windows
  • Zabezpieczanie ruchu w sieci przy użyciu protokołu IPsec
  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

  Konfigurowanie dostępu do zasobów domeny dla sprzętu i urządzeń, które nie są członkami domeny

  • Konfigurowanie dostępu do domeny dla urządzeń Windows 8.1
  • Konfigurowanie dostępu do zasobów dla urządzeń, które nie są członkiem domeny
  • Konfigurowanie folderów roboczych („Workfolders”)

  Implementacja zabezpieczeń w Windows 8.1

  • Uwierzytelnianie i autoryzacja w systemie Windows 8.1
  • Ustawienia Group Policy
  • Zabezpieczanie danych za pomocą funkcji BitLocker i EFS
  • Konfigurowanie i testowanie UAC

  Konfiguracja aplikacji dla Windows 8.1

  • Opcje wdrażania aplikacji w systemie Windows 8.1
  • Zarządzanie Windows StoreApps
  • Konfigurowanie ustawień programu Internet Explorer
  • Konfigurowanie ograniczeń oprogramowania (AppLocker)

  Optymalizacja i utrzymania komputerów z systemem Windows 8.1

  • Optymalizacja wydajności w systemie Windows 8.1
  • Zarządzanie niezawodnością systemu 8.1
  • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows 8.1

  Konfigurowanie komputera przenośnego i dostępu zdalnego

  • Konfigurowanie komputerów przenośnych i ustawienia zdalne urządzenia
  • Przegląd funkcji DirectAccess
  • Konfigurowanie dostępu VPN
  • Konfigurowanie zdalnego pulpitu i zdalnej pomocy

  Odzyskiwanie systemu Windows 8.1

  • Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie plików w systemie Windows 8.1
  • Opcje odzyskiwania w systemie Windows 8.1

  Konfigurowanie funkcji Hyper-V

  • Przegląd klienta funkcji Hyper-V
  • Tworzenie maszyn wirtualnych
  • Zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi
  • Zarządzanie punktami kontrolnymi
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • zarządzać Windows 8.1 w środowisku sieci firmowej/korporacyjnej.
  • określić wymagania i wykonywać zadania dotyczące instalacji i wdrażania systemu Windows 8.1.
  • zarządzać profilami użytkownika.
  • określić najbardziej odpowiednie narzędzia do konfigurowania ustawień Windows 8.1.
  • konfigurować dyski, partycje oraz sterowniki urządzeń w systemie Windows 8.1.
  • konfigurować połączenia z siecią.
  • konfigurować dostęp do zasobów domeny.
  • wdrożyć elementy bezpiecznej komunikacji sieciowej.
  • konfigurować dostęp do plików, folderów i drukarek.
  • wdrożyć narzędzia i technologie, które mogą pomóc w bezpiecznym zarządzaniu Windows 8.1.
  • konfigurować i kontrolować aplikacje, aplikacje Windows Store i wirtualne aplikacje.
  • optymalizować Windows 8.1.
  • konfigurować ustawienia komputera przenośnego i zdalnego dostępu.
  • odzyskiwać Windows 8.1 
  • opisać i skonfigurować funkcję Hyper-V.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows 8.1 w stopniu umożliwiającym zarządzanie systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows 8 rekomendujemy udział w następującym szkoleniu:

  • Wsparcie dla Windows 8.1, MS 20688

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33