Designing and Implementing a Server Infrastructure (MS-20413)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z administracjąusługami sieciowymi w systemie Windows Server 2012. 

  Kurs skupia sie na zadaniach związanych zActive Directory (AD DS), utrzymaniem usług sieciowych, projektowaniem i implementacją DHCP i DNS, integracją aplikacji, optymalizacją rozwiązań automatyzujących system oraz konserwacją usług.

 • Profil słuchaczy

  • Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjisiecią w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-413.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  • pracy z systemem Windows (w zakresie wersji 2008 lub 2012) pod kątem instalacji, konfiguracji, obsługi i administracji (najlepiej w formie wiedzy z zakresu szkoleń: MS-20410, MS-20411, MS-20412),
  • znajomość ActiveDirectory,
  • znajomość TCP/IP,
  • umiejętność pisania skryptów,
  • podstawy bezpieczeństwa sieci,
  • mile widziane podstawy pracy zespołowej.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Planowanie aktualizacji serwera i migracji

  • Aktualizacja serwera - wstęp
  • Zagadnienia migracji
  • Plan aktualizacji i migracji
  • Planowanie wirtualizacji

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwera

  • Wybór odpowiedniej strategii wykonania obrazu serwera
  • Wybór strategii automatyzacji wdrażania
  • Wdrażanie strategii

  Zarządzanie adresami IP oraz ich konfiguracja

  • Projektowanie i wdrażanie DHCP
  • Planowanie i konfiguracja zakresów DHCP
  • Planowanie i wdrażanie IPAM

  Projektowanie wdrażania rozwiązań DNS

  • Projektowanie strategii wdrażania usług DNS
  • Projektowanie systemu rozwiązywania nazw
  • Projektowanie i wdrażanie stref DNS
  • Projektowanie i konfigurowanie replikacji stref DNS
  • Optymalizacja serwerów DNS
  • Projektowanie zabezpieczeń dla DNS

  Projektowanie i wdrażanie lasu usługi Active Directory i infrastruktury domeny

  • Projektowanie lasu usługi AD DS
  • Projektowanie i wdrażanie relacji zaufania
  • Projektowanie i wdrażanie domen AD DS
  • Projektowanie przestrzeni nazw DNS w AD DS
  • Projektowanie relacji zaufania w domenach AD DS

  Projektowanie i wdrażanie infrastruktury jednostek organizacyjnych usługi Active Directory

  • Planowanie modelu delegowania zadań administracyjnych 
  • Projektowanie struktury organizacyjnej
  • Projektowanie i wdrażanie strategii grup Active Directory

  Projektowanie i wdrażanie strategii obiektów zasad grupy

  • Konfiguracja obiektów zasad grupy (Group Policy)
  • Projektowanie i wdrażanie zasad
  • Projektowanie przetwarzania zasad grupy
  • Planowanie zarządzania zasadami grupy

  Projektowanie i wdrażanie topologii usługi Active Directory

  • Projektowanie i wdrażanie lokacji AD DS
  • Projektowanie replikacji
  • Projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domeny
  • Uwagi dotyczące wirtualizacji kontrolerów domeny

  Planowanie i wdrażanie magazynu

  • Zagadnienia przechowywania
  • Planowanie i wdrażanie iSCSI SAN

  Planowanie i wdrażanie usług plików

  • Planowania i implementacja systemu DFS
  • Planowanie i wdrażanie BranchCache
  • Planowanie i wdrażanie Dynamic Access Control

  Projektowanie i wdrażanie usług dostępu do sieci

  • Projektowanie i wdrażanie usług zdalnego dostępu
  • Projektowanie uwierzytelniania RADIUS przy użyciu serwera NPS
  • Projektowanie sieci brzegowej
  • Planowanie i realizacja DirectAccess

  Projektowanie i wdrażanie ochrony dostępu do sieci

  • Przegląd konstrukcji zabezpieczeń sieci
  • Identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa sieci
  • Projektowanie i wdrażanie strategii zapory systemu Windows
  • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury ochrony dostępu do sieci
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Planować uaktualnienia serwera i migracji. 
  • Planować i wdrażać infrastrukturę serwera.
  • Projektować, konfigurować i utrzymywać adresację IP.
  • Projektować i wdrażać infrastrukturę lasu w AD DS.
  • Projektować i wdrażać infrastrukturę jednostek organizacyjnych w Active Directory.
  • Tworzyć strategię obiektów zasad grupy (GPO).
  • Projektować i wdrażać topologię AD DS.
  • Zarządzać usługami plików.
  • Projektować i realizować usługę dostępu do sieci.
  • Projektować i wdrażać zabezpieczenia sieci.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następującym szkoleniu:

  • Implementingan Advanced Server Infrastructure
 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33