Designing and Implementing a Server Infrastructure (MS-20413)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z administracjąusługami sieciowymi w systemie Windows Server 2012. 

  Kurs skupia sie na zadaniach związanych zActive Directory (AD DS), utrzymaniem usług sieciowych, projektowaniem i implementacją DHCP i DNS, integracją aplikacji, optymalizacją rozwiązań automatyzujących system oraz konserwacją usług.

 • Profil słuchaczy

  • Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjisiecią w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-413.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  • pracy z systemem Windows (w zakresie wersji 2008 lub 2012) pod kątem instalacji, konfiguracji, obsługi i administracji (najlepiej w formie wiedzy z zakresu szkoleń: MS-20410, MS-20411, MS-20412),
  • znajomość ActiveDirectory,
  • znajomość TCP/IP,
  • umiejętność pisania skryptów,
  • podstawy bezpieczeństwa sieci,
  • mile widziane podstawy pracy zespołowej.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Planowanie aktualizacji serwera i migracji

  • Aktualizacja serwera - wstęp
  • Zagadnienia migracji
  • Plan aktualizacji i migracji
  • Planowanie wirtualizacji

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwera

  • Wybór odpowiedniej strategii wykonania obrazu serwera
  • Wybór strategii automatyzacji wdrażania
  • Wdrażanie strategii

  Zarządzanie adresami IP oraz ich konfiguracja

  • Projektowanie i wdrażanie DHCP
  • Planowanie i konfiguracja zakresów DHCP
  • Planowanie i wdrażanie IPAM

  Projektowanie wdrażania rozwiązań DNS

  • Projektowanie strategii wdrażania usług DNS
  • Projektowanie systemu rozwiązywania nazw
  • Projektowanie i wdrażanie stref DNS
  • Projektowanie i konfigurowanie replikacji stref DNS
  • Optymalizacja serwerów DNS
  • Projektowanie zabezpieczeń dla DNS

  Projektowanie i wdrażanie lasu usługi Active Directory i infrastruktury domeny

  • Projektowanie lasu usługi AD DS
  • Projektowanie i wdrażanie relacji zaufania
  • Projektowanie i wdrażanie domen AD DS
  • Projektowanie przestrzeni nazw DNS w AD DS
  • Projektowanie relacji zaufania w domenach AD DS

  Projektowanie i wdrażanie infrastruktury jednostek organizacyjnych usługi Active Directory

  • Planowanie modelu delegowania zadań administracyjnych 
  • Projektowanie struktury organizacyjnej
  • Projektowanie i wdrażanie strategii grup Active Directory

  Projektowanie i wdrażanie strategii obiektów zasad grupy

  • Konfiguracja obiektów zasad grupy (Group Policy)
  • Projektowanie i wdrażanie zasad
  • Projektowanie przetwarzania zasad grupy
  • Planowanie zarządzania zasadami grupy

  Projektowanie i wdrażanie topologii usługi Active Directory

  • Projektowanie i wdrażanie lokacji AD DS
  • Projektowanie replikacji
  • Projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domeny
  • Uwagi dotyczące wirtualizacji kontrolerów domeny

  Planowanie i wdrażanie magazynu

  • Zagadnienia przechowywania
  • Planowanie i wdrażanie iSCSI SAN

  Planowanie i wdrażanie usług plików

  • Planowania i implementacja systemu DFS
  • Planowanie i wdrażanie BranchCache
  • Planowanie i wdrażanie Dynamic Access Control

  Projektowanie i wdrażanie usług dostępu do sieci

  • Projektowanie i wdrażanie usług zdalnego dostępu
  • Projektowanie uwierzytelniania RADIUS przy użyciu serwera NPS
  • Projektowanie sieci brzegowej
  • Planowanie i realizacja DirectAccess

  Projektowanie i wdrażanie ochrony dostępu do sieci

  • Przegląd konstrukcji zabezpieczeń sieci
  • Identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa sieci
  • Projektowanie i wdrażanie strategii zapory systemu Windows
  • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury ochrony dostępu do sieci
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Planować uaktualnienia serwera i migracji. 
  • Planować i wdrażać infrastrukturę serwera.
  • Projektować, konfigurować i utrzymywać adresację IP.
  • Projektować i wdrażać infrastrukturę lasu w AD DS.
  • Projektować i wdrażać infrastrukturę jednostek organizacyjnych w Active Directory.
  • Tworzyć strategię obiektów zasad grupy (GPO).
  • Projektować i wdrażać topologię AD DS.
  • Zarządzać usługami plików.
  • Projektować i realizować usługę dostępu do sieci.
  • Projektować i wdrażać zabezpieczenia sieci.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następującym szkoleniu:

  • Implementingan Advanced Server Infrastructure
 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33