Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

 • Charakterystyka

  Pięciodniowe szkolenie poświęcone wdrażaniu i konfiguracji usług katalogowych Active Directory w środowisku rozproszonym, zastosowaniu mechanizmów Group Policy, wykonywaniu kopii zapasowych wraz z odtwarzaniem a także monitorowaniem i rozwiązywaniem problemów powiązanych z Active Directory opartych na systemie Windows Server 2016. Ponadto, słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania komplementarnych ról Active Directory takich jak usługi federacji (ADFS) oraz usługi certyfikatów (ADCS).

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

 • Wymagania wstępne

  Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia wymagają by przystępujący do niego słuchacze posiadali następującą wiedzę lub umiejętności:

  Wcześniejsza styczność i doświadczenie w zakresie usługi katalogowej Active Directory w Windows Server 2012 albo 2016,
  Doświadczenie w użytkowaniu i konfiguracji systemów Windows Server 2012 lub Windows Server 2016,
  Zrozumienie i doświadczenie praktyczne w obszarze podstawowych technologii sieciowych takich jak adresacja IP, DNS i DHCP,
  Doświadczenie praktyczne w obszarze wirtualizacji opartej o Hyper-V i znajomość założeń technologii wirtualizacji serwerów,
  Świadomość w zakresie podstawowych dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,
  Praktyczne doświadczenie z systemami klienckimi rodziny Microsoft Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8 lub Windows 10,
  Podstawowe umiejętnośći w zakresie obsługi interfejsu linii polecen PowerShell.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł 1: Instalacja i konfiguracja kontrolera domeny
  Moduł 2: Zarządzanie obiektami w usłudze katalogowej
  Moduł 3: Zarządzanie rozbudowaną strukturą Active Directory
  Moduł 4: Wdrażanie i administracja usługami i lokacjami Active Directory oraz replikacją
  Moduł 5: Wdrażanie Group Policy
  Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą Group Policy
  Moduł 7: Zabezpieczanie infrastruktury usługi katalogowej Active Directory
  Moduł 8: Wdrażanie i zarządzanie usługami certyfikatów w Active Directory (AD CS)
  Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi
  Moduł 10: Wdrażanie i zarządzanie usługami federacji Active Directory (AD FS)
  Moduł 11: Wdrażanie i administracja usługami zarządzania prawami do informacji Active Directory (AD RMS)
  Moduł 12: Wdrażanie mechanizmu synchronizacji z usługami Microsoft Azure Active Directory
  Moduł 13: Monitorowanie, utrzymanie i odzyskiwanie usługi katalogowej Active Directory

 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili samodzielnie:

  • Zainstalować i skonfigurować kontroler domeny
  • Zarządzać obiektami w usłudze katalogowej za pomocą narzędzi graficznych oraz środowiska PowerShell
  • Wdrażać usługi katalogowe w złożonych środowiskach
  • Wdrażać lokacje w usłudze katalogowej wraz z konfiguracją i zarządzaniem topologią replikacji
  • Wdrażać i zarządzać obiektami Group Policy (GPO)
  • Zarządzać ustawieniami użytkownika za pomocą obiektów Group Policy (GPO)
  • Zabezpieczać usługę katalogową i konta użytkowników
  • Wdrażać i zarządzać hierarchią urzędów certyfikacji (CA) opartą o usługi certyfikatów Active Directory
  • Wdrażać i zarządzać certyfikatami
  • Wdrażać i administrować usługami federacji Active Directory
  • Wdrażać i administrować usługami zarządzania prawami do informacji Active Directory (AD RMS)
  • Wdrażać synchronizację pomiędzy lokalną usługą katalogową a jej chmurowym odpowiednikiem - Azure AD
  • Monitorować, rozwiązywać problemy i zapewniać ciągłość biznesową dla usług Active Directory.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z możliwościami w zakresie zarządzania tożsamością w Windows Server 2016, które to zagadnienia w głównej mierze skupiają się na rodzinie usług Active Directory. W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server rekomendujemy udział w szkoleniach:

  • 20741 - Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016
  • 20744 – Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33