Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

 • Charakterystyka

  Pięciodniowe szkolenie poświęcone wdrażaniu i konfiguracji usług katalogowych Active Directory w środowisku rozproszonym, zastosowaniu mechanizmów Group Policy, wykonywaniu kopii zapasowych wraz z odtwarzaniem a także monitorowaniem i rozwiązywaniem problemów powiązanych z Active Directory opartych na systemie Windows Server 2016. Ponadto, słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania komplementarnych ról Active Directory takich jak usługi federacji (ADFS) oraz usługi certyfikatów (ADCS).

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

 • Wymagania wstępne

  Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia wymagają by przystępujący do niego słuchacze posiadali następującą wiedzę lub umiejętności:

  Wcześniejsza styczność i doświadczenie w zakresie usługi katalogowej Active Directory w Windows Server 2012 albo 2016,
  Doświadczenie w użytkowaniu i konfiguracji systemów Windows Server 2012 lub Windows Server 2016,
  Zrozumienie i doświadczenie praktyczne w obszarze podstawowych technologii sieciowych takich jak adresacja IP, DNS i DHCP,
  Doświadczenie praktyczne w obszarze wirtualizacji opartej o Hyper-V i znajomość założeń technologii wirtualizacji serwerów,
  Świadomość w zakresie podstawowych dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,
  Praktyczne doświadczenie z systemami klienckimi rodziny Microsoft Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8 lub Windows 10,
  Podstawowe umiejętnośći w zakresie obsługi interfejsu linii polecen PowerShell.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł 1: Instalacja i konfiguracja kontrolera domeny
  Moduł 2: Zarządzanie obiektami w usłudze katalogowej
  Moduł 3: Zarządzanie rozbudowaną strukturą Active Directory
  Moduł 4: Wdrażanie i administracja usługami i lokacjami Active Directory oraz replikacją
  Moduł 5: Wdrażanie Group Policy
  Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą Group Policy
  Moduł 7: Zabezpieczanie infrastruktury usługi katalogowej Active Directory
  Moduł 8: Wdrażanie i zarządzanie usługami certyfikatów w Active Directory (AD CS)
  Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi
  Moduł 10: Wdrażanie i zarządzanie usługami federacji Active Directory (AD FS)
  Moduł 11: Wdrażanie i administracja usługami zarządzania prawami do informacji Active Directory (AD RMS)
  Moduł 12: Wdrażanie mechanizmu synchronizacji z usługami Microsoft Azure Active Directory
  Moduł 13: Monitorowanie, utrzymanie i odzyskiwanie usługi katalogowej Active Directory

 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili samodzielnie:

  • Zainstalować i skonfigurować kontroler domeny
  • Zarządzać obiektami w usłudze katalogowej za pomocą narzędzi graficznych oraz środowiska PowerShell
  • Wdrażać usługi katalogowe w złożonych środowiskach
  • Wdrażać lokacje w usłudze katalogowej wraz z konfiguracją i zarządzaniem topologią replikacji
  • Wdrażać i zarządzać obiektami Group Policy (GPO)
  • Zarządzać ustawieniami użytkownika za pomocą obiektów Group Policy (GPO)
  • Zabezpieczać usługę katalogową i konta użytkowników
  • Wdrażać i zarządzać hierarchią urzędów certyfikacji (CA) opartą o usługi certyfikatów Active Directory
  • Wdrażać i zarządzać certyfikatami
  • Wdrażać i administrować usługami federacji Active Directory
  • Wdrażać i administrować usługami zarządzania prawami do informacji Active Directory (AD RMS)
  • Wdrażać synchronizację pomiędzy lokalną usługą katalogową a jej chmurowym odpowiednikiem - Azure AD
  • Monitorować, rozwiązywać problemy i zapewniać ciągłość biznesową dla usług Active Directory.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z możliwościami w zakresie zarządzania tożsamością w Windows Server 2016, które to zagadnienia w głównej mierze skupiają się na rodzinie usług Active Directory. W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server rekomendujemy udział w szkoleniach:

  • 20741 - Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016
  • 20744 – Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33