Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

 • Charakterystyka

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z zaawansowaną administracją Windows Server 2012. Przede wszystkim szkolenie omawia zagadnienia związane z wirtualizacją serwera, maszynami wirtualnymi, magazynami oraz monitorowaniem środowiska. Na szkoleniu poruszane są również tematy z zakresu infrastruktury klucza publicznego.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  •  znajomość ActiveDirectory,
  •  znajomość TCP/IP,
  •  umiejętność pisania skryptów,
  •  znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem serwera,
  •  znajomość podstaw wirtualizacji,
  •  doświadczenie w pracy z systemem Windows, przydatna jest wiedza ze szkolenia MS - 20412
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Microsoft System Center 2012

  • Wstęp do System Center 2012
  • Omówienie składników 2012 Microsoft System Center
  • Uwagi dotyczące implementowania System Center

  Planowanie i wdrażanie strategii wirtualizacji serwera

  • Planowanie wdrażania VMM
  • Wdrażanie wirtualizacji
  • Planowanie i wdrażanie infrastruktury wirtualizacji dla infrastruktury sieciowej

  Planowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych

  • Planowanie konfiguracji maszyny wirtualnej
  • Przygotowanie do wdrożenia maszyny wirtualnej
  • Wdrażanie maszyn wirtualnych

  Wdrażanie administracji wirtualizacją

  • Planowanie i wdrażanie zarządzania System Center
  • Planowanie i wdrażanie zagadnień automatyzacji w System Center
  • Planowanie i wdrażanie portalu self-service w System Center 2012

  Planowanie i wdrażanie strategii monitorowania serwera

  • Planowanie monitorowania systemu Windows Server 2012
  • Przegląd programu System Center Operations Manager
  • Planowanie i konfigurowanie Management Packów (MP )
  • Planowanie i konfiguracja powiadomień
  • Konfigurowanie integracji z programem VMM

  Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności dla usług plików i aplikacji

  • Planowanie i wdrażanie Storage Spaces
  • Planowanie i wdrażanie DFS
  • Planowanie i wdrażanie NLB

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury wysokiej dostępności, przy użyciu klastra pracy awaryjnej

  • Planowanie infrastruktury klastra pracy awaryjnej
  • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Integracja klastrów pracy awaryjnej z wirtualizacji serwera
  • Planowanie klastrów w środowisku wielu lokacji
  • Planowanie i wdrażanie infrastruktury aktualizacji serwera
  • Planowania i realizacji wdrażania programu WSUS
  • Planowanie mechanizmu aktualizacji oprogramowania za pomocą System Center Configuration Manager
  • Planowanie i wdrażanie aktualizacji systemów wirtualnych
  • Wykonywanie i przywracania kopii zapasowych maszyn wirtualnych

  Planowanie i realizacja strategii ciągłości biznesowej

  • Wstęp do zagadnień ciągłości biznesowej
  • Planowanie i wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych
  • Planowania i wykonywanieodtwarzania danych
  • Planowania i wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odtwarzanie

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury kluczy publicznych

  • Planowanie i wdrażanie urzędu certyfikacyjnego
  • Planowanie i wdrażanie szablonów certyfikatów
  • Planowanie i wdrażanie listy odwołanych certyfikatów
  • Planowania i wykonywania archiwizacji kluczy oraz ich odtwarzania

   Planowanie i wdrażanie infrastruktury federacji tożsamości

  • Planowania i wdrażania usługi Active Directory Federation Services (AD FS) 
  • Planowania i wdrażania programu AD FS (dostawcy oświadczeń)
  • Planowania i wdrażania programu AD FS (reguły oświadczeń)

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury zarządzania prawami

  • Planowanie i wdrażanie klastra AD RMS
  • Planowania i realizacja szablonów AD RMS
  • Usługi planowania i realizacji dostępu zdalnego do AD RMS
  • Planowanie i wdrażanie integracji AD RMS z DAC
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili między innymi:

  • planować i realizować strategię wirtualizacji serwera,
  • planować i wykonywać magazyny dla wirtualizacji,
  • planować i wdrażać maszyny wirtualne,
  • planować i wdrożyć dostępność usług, plików i aplikacji,
  • wykonać wysokiej dostępności infrastrukturę,
  • planować i wdrażać infrastrukturę serwerów aktualizacji,
  • realizować strategię ciągłości biznesowej,
  • wdrażać infrastrukturę kluczy publicznych (PKI),
  • zaplanować i wdrożyć infrastrukturę zarządzania prawami do informacji.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem na poziomie zaawansowanym.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w szkoleniach z zakresu infrastruktury desktopowej (MS – 20415, MS 20416).

   

 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33