Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

 • Charakterystyka

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z zaawansowaną administracją Windows Server 2012. Przede wszystkim szkolenie omawia zagadnienia związane z wirtualizacją serwera, maszynami wirtualnymi, magazynami oraz monitorowaniem środowiska. Na szkoleniu poruszane są również tematy z zakresu infrastruktury klucza publicznego.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  •  znajomość ActiveDirectory,
  •  znajomość TCP/IP,
  •  umiejętność pisania skryptów,
  •  znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem serwera,
  •  znajomość podstaw wirtualizacji,
  •  doświadczenie w pracy z systemem Windows, przydatna jest wiedza ze szkolenia MS - 20412
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Microsoft System Center 2012

  • Wstęp do System Center 2012
  • Omówienie składników 2012 Microsoft System Center
  • Uwagi dotyczące implementowania System Center

  Planowanie i wdrażanie strategii wirtualizacji serwera

  • Planowanie wdrażania VMM
  • Wdrażanie wirtualizacji
  • Planowanie i wdrażanie infrastruktury wirtualizacji dla infrastruktury sieciowej

  Planowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych

  • Planowanie konfiguracji maszyny wirtualnej
  • Przygotowanie do wdrożenia maszyny wirtualnej
  • Wdrażanie maszyn wirtualnych

  Wdrażanie administracji wirtualizacją

  • Planowanie i wdrażanie zarządzania System Center
  • Planowanie i wdrażanie zagadnień automatyzacji w System Center
  • Planowanie i wdrażanie portalu self-service w System Center 2012

  Planowanie i wdrażanie strategii monitorowania serwera

  • Planowanie monitorowania systemu Windows Server 2012
  • Przegląd programu System Center Operations Manager
  • Planowanie i konfigurowanie Management Packów (MP )
  • Planowanie i konfiguracja powiadomień
  • Konfigurowanie integracji z programem VMM

  Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności dla usług plików i aplikacji

  • Planowanie i wdrażanie Storage Spaces
  • Planowanie i wdrażanie DFS
  • Planowanie i wdrażanie NLB

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury wysokiej dostępności, przy użyciu klastra pracy awaryjnej

  • Planowanie infrastruktury klastra pracy awaryjnej
  • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
  • Integracja klastrów pracy awaryjnej z wirtualizacji serwera
  • Planowanie klastrów w środowisku wielu lokacji
  • Planowanie i wdrażanie infrastruktury aktualizacji serwera
  • Planowania i realizacji wdrażania programu WSUS
  • Planowanie mechanizmu aktualizacji oprogramowania za pomocą System Center Configuration Manager
  • Planowanie i wdrażanie aktualizacji systemów wirtualnych
  • Wykonywanie i przywracania kopii zapasowych maszyn wirtualnych

  Planowanie i realizacja strategii ciągłości biznesowej

  • Wstęp do zagadnień ciągłości biznesowej
  • Planowanie i wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych
  • Planowania i wykonywanieodtwarzania danych
  • Planowania i wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odtwarzanie

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury kluczy publicznych

  • Planowanie i wdrażanie urzędu certyfikacyjnego
  • Planowanie i wdrażanie szablonów certyfikatów
  • Planowanie i wdrażanie listy odwołanych certyfikatów
  • Planowania i wykonywania archiwizacji kluczy oraz ich odtwarzania

   Planowanie i wdrażanie infrastruktury federacji tożsamości

  • Planowania i wdrażania usługi Active Directory Federation Services (AD FS) 
  • Planowania i wdrażania programu AD FS (dostawcy oświadczeń)
  • Planowania i wdrażania programu AD FS (reguły oświadczeń)

  Planowanie i wdrażanie infrastruktury zarządzania prawami

  • Planowanie i wdrażanie klastra AD RMS
  • Planowania i realizacja szablonów AD RMS
  • Usługi planowania i realizacji dostępu zdalnego do AD RMS
  • Planowanie i wdrażanie integracji AD RMS z DAC
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili między innymi:

  • planować i realizować strategię wirtualizacji serwera,
  • planować i wykonywać magazyny dla wirtualizacji,
  • planować i wdrażać maszyny wirtualne,
  • planować i wdrożyć dostępność usług, plików i aplikacji,
  • wykonać wysokiej dostępności infrastrukturę,
  • planować i wdrażać infrastrukturę serwerów aktualizacji,
  • realizować strategię ciągłości biznesowej,
  • wdrażać infrastrukturę kluczy publicznych (PKI),
  • zaplanować i wdrożyć infrastrukturę zarządzania prawami do informacji.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem na poziomie zaawansowanym.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w szkoleniach z zakresu infrastruktury desktopowej (MS – 20415, MS 20416).

   

 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33