Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją systemu Windows Server 2012. Kurs ten jest częścią serii trzech kursów pozwalających nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2012 w środowisku przedsiębiorstwa. 

  Szkolenie to skupia sie na wstępnym wdrożeniu i konfiguracji podstawowych usług, takich jak sieci, przechowywanie, Active Directory Domain Services, zasady grupy, pliki i usługi drukowania oraz Hyper-V.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  • sieci komputerowych (konieczna przynajmniej wiedza podstawowa),
  •  konfiguracji i administracji systemem Windows (wersje wcześniejsze),
  • podstaw wirtualizacji
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wdrażanie i zarządzanie systemem Windows Server 2012

  • Windows Server 2012 – wprowadzenie
  • Instalowanie systemu Windows Server 2012
  • Konfiguracja po instalacji 
  • Zarządzanie systemem
  • Wprowadzenie do środowiska Windows PowerShell

  Active Directory – wstęp

  • Omówienie usług AD DS
  • Przegląd kontrolerów domeny
  • Instalowania kontrolera domeny

  Zarządzanie obiektami Active Directory

  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarządzanie grupami
  • Zarządzanie kontami
  • Delegowanie administracji

  Automatyzacja administracji Active Directory – Windows PowerShell

  • Za pomocą wiersza polecenia 
  • Za pomocą Windows PowerShell
  • Windows PowerShell – operacje zbiorcze

  Wdrażanie protokołu IPv4

  • Omówienie protokołu TCP/IP
  • Adresacja protokołu IPv4
  • Podsieci i supersieci
  • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z IPv4

  Wdrażanie DHCP

  • Instalowanie serwera DHCP
  • Konfigurowanie zakresów DHCP
  • Zarządzanie bazy danych DHCP
  • Zabezpieczanie i monitorowanie DHCP

  Wdrażanie DNS

  • Rozpoznawania nazw
  • Instalowanie serwera DNS
  • Zarządzanie strefami DNS

  Wdrażanie protokołu IPv6

  • Omówienie protokołu IPv6
  • Adresowanie IPv6
  • Współistnienie z IPv4
  • IPv6 Transition TechnologiesSposoby migracji IPv4-IPv6

  Wdrażanie magazynu lokalnego

  • Wstęp do zagadnienia
  • Zarządzanie dyskami i woluminami
  • Zakresy Storage spaces

  Wdrażanie usługi plików i drukowania

  • Zabezpieczanie plików i folderów
  • Ochrona udostępnionych plików i folderów za pomocą kopii w tle
  • Konfigurowanie folderów
  • Konfigurowanie drukowania w sieci

  Wdrażanie zasad grupy

  • Zasady grupy - wstęp
  • Przetwarzanie zasad grupy
  • Wdrażanie Central Store

  Zabezpieczanie systemu Windows przy użyciu obiektów zasad grupy

  • Omówienie zabezpieczeń systemu
  • Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń
  • Ograniczanie oprogramowania
  • Konfigurowanie Zapory systemu Windows

  Wdrażanie wirtualizacji Hyper-V

  • Przegląd technologii wirtualizacji
  • Wdrażanie Hyper-V
  • Zarządzanie magazynem maszyny wirtualnej
  • Zarządzanie sieciami wirtualnymi
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Wdrażać i zarządzać systemem Windows Server 2012.
  • Konfigurować Active Directory.
  • Zarządzać obiektami AD.
  • Automatyzować zadania AD. 
  • Wdrożyć protokół IPv4. 
  • Implementować protokół DHCP. 
  • Wdrożyć DNS. 
  • Wdrożyć IPv6. 
  • Konfigurować magazyn lokalny.
  • Wdrożyć usługi plików i wydruku.
  • Konfigurować zasady grupy
  • Wdrażać wirtualizację Hyper-V.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  • Administering Windows Server 2012
  • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33