Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center (20409B)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i wdrażania rozwiązań wirtualizacji systemów serwerowych za pomocą Hyper-V i System Center.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury wirtualizacji lub są zainteresowani poznawaniem obecnych technologii wirtualizacji firmy Microsoft.

 • Wymagania wstępne

  Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu:

  • Podstaw Sieci, w tym TCP / IP.
  • Ogólną znajomość odnośnie różnych technologii i koncepcji magazynowania danych
  • Umiejętności pracy w zespole, w tym w środowisku rozproszonym 
  • Podstaw Windows PowerShell.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Ocena środowiska dla wirtualizacji

  • Przegląd wirtualizacji Microsoft 
  • Przegląd narzędzi rodziny System Center 2012 R2 
  • Bieżąca ocena środowiska do wirtualizacji
  • Rozszerzanie wirtualizacji do środowiska chmury

  Instalacja i konfiguracja Hyper-V

  • Instalacja Hyper-V
  • Zarządzanie Hyper-V
  • Konfiguracja ustawień Hyper-V
  • Przechowywanie danych dla Hyper-V 

  Tworzenie I zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi, maszynami wirtualnymi i punktami kontrolnymi

  • Tworzenie i konfiguracja wirtualnych dysków twardych
  • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
  • Instalacja i importowanie maszyn wirtualnych
  • Zarządzanie wirtualnymi punktami kontrolnymi
  • Monitorowanie Hyper-V
  • Projektowanie maszyn wirtualnych ról i usług serwera

  Tworzenie i konfiguracja wirtualnych sieci maszyn

  • Tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełącznikóww Hyper-V 
  • Zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V
  • Konfigurowanie i korzystanie z mechanizmów wirtualizacji sieci w Hyper-V

  Migracje maszyn wirtualnych oraz funkcja Hyper-V Replica

  • Zapewnienie wysokiej dostępności na potrzeby wirtualizacji
  • Wdrożenie migracji maszyn wirtualnych
  • Wdrażania i zarządzania Hyper-V Replica

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

  • Przegląd klastra pracy awaryjnej
  • Konfigurowanie i korzystanie z Współdzielonych Wolumenów Klastrowych (CSV)
  • Wdrażanie i zarządzanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

  Instalowanie i konfigurowanie programu System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Integracja System Center i wirtualizacji serwerów
  • Przegląd VMM
  • Instalacja VMM
  • Dodawanie hostów i zarządzanie grupami hostów

  Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przechowywanie w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej 
  • Zarządzanie aktualizacjami

  Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą programu Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Wirtualne zadania zarządzania urządzeniami w VMM
  • Tworzenie, klonowanie i konwersja maszyn wirtualnych
  • Przegląd aktualizacji wirtualnych maszyn

  Konfiguracja i zarządzanie Microsoft System Center 2012 R2, wirtualne biblioteki

  • Przegląd bibliotek Virtual Machine Manager 
  • Praca z profilami i szablonami

  Zarządzanie chmurą w Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Wprowadzenie do chmury
  • Tworzenie i zarządzanie chmurą 
  • Praca z rolami użytkowników w Virtual Machine Manager

  Zarządzanie usługami Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager i App Controller

  • Zrozumienie VMM
  • Tworzenie i Zarządzanie usługami w VMM
  • Korzystanie z App Controller

  Ochrona i monitoring wirtualizacji infrastruktury

  • Przegląd kopii zapasowej i opcje przywracania dla maszyn wirtualnych
  • Ochrona infrastruktury wirtualizacji przy użyciu DPM
  • Korzystanie z Operations Manager do monitorowania i sprawozdawczości
  • Integracja VMM z Operations Manager
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą posiadać umiejętności w zakresie:

  • Oceny wymagań wirtualizacji w danej organizacji i planowania wirtualizacji serwerów.
  • Instalacji i konfiguracji serwera Hyper-V.
  • Tworzenia maszyn wirtualnych, tworzenia i zarządzania wirtualnymi dyskami twardymi i pracy z migawek.
  • Tworzenia i konfigurowania sieci maszyn wirtualnych w środowisku Hyper-V.
  • Wdrożenia migracji maszyn wirtualnych i Hyper-V Replica.
  • Zapewnienia wysokiej dostępności dla środowiska Hyper-V poprzez wdrożenie klastrów pracy awaryjnej.
  • Zarządzania środowiskiem wirtualnym za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Zarządzania infrastrukturą sieci i pamięci masowej w Virtual Machine Manager.
  • Konfiguracji i zarządzania obiektami biblioteki Machine Manager oraz wirtualnej biblioteki.
  • Tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi za pomocą Virtual Machine Manager.
  • Tworzenia i zarządzania chmurą za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Tworzenia i zarządzania usługami w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Ochrony infrastruktury wirtualizacji za pomocą funkcji Windows Server Backup i Data Protection Manager.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z całością zagadnień w danym temacie. Zaleca się kontynuowanie nauki w zakresie zaawansowanych rozwiązań Windows Server.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33