Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center (20409B)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i wdrażania rozwiązań wirtualizacji systemów serwerowych za pomocą Hyper-V i System Center.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury wirtualizacji lub są zainteresowani poznawaniem obecnych technologii wirtualizacji firmy Microsoft.

 • Wymagania wstępne

  Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu:

  • Podstaw Sieci, w tym TCP / IP.
  • Ogólną znajomość odnośnie różnych technologii i koncepcji magazynowania danych
  • Umiejętności pracy w zespole, w tym w środowisku rozproszonym 
  • Podstaw Windows PowerShell.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Ocena środowiska dla wirtualizacji

  • Przegląd wirtualizacji Microsoft 
  • Przegląd narzędzi rodziny System Center 2012 R2 
  • Bieżąca ocena środowiska do wirtualizacji
  • Rozszerzanie wirtualizacji do środowiska chmury

  Instalacja i konfiguracja Hyper-V

  • Instalacja Hyper-V
  • Zarządzanie Hyper-V
  • Konfiguracja ustawień Hyper-V
  • Przechowywanie danych dla Hyper-V 

  Tworzenie I zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi, maszynami wirtualnymi i punktami kontrolnymi

  • Tworzenie i konfiguracja wirtualnych dysków twardych
  • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
  • Instalacja i importowanie maszyn wirtualnych
  • Zarządzanie wirtualnymi punktami kontrolnymi
  • Monitorowanie Hyper-V
  • Projektowanie maszyn wirtualnych ról i usług serwera

  Tworzenie i konfiguracja wirtualnych sieci maszyn

  • Tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełącznikóww Hyper-V 
  • Zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V
  • Konfigurowanie i korzystanie z mechanizmów wirtualizacji sieci w Hyper-V

  Migracje maszyn wirtualnych oraz funkcja Hyper-V Replica

  • Zapewnienie wysokiej dostępności na potrzeby wirtualizacji
  • Wdrożenie migracji maszyn wirtualnych
  • Wdrażania i zarządzania Hyper-V Replica

  Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

  • Przegląd klastra pracy awaryjnej
  • Konfigurowanie i korzystanie z Współdzielonych Wolumenów Klastrowych (CSV)
  • Wdrażanie i zarządzanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

  Instalowanie i konfigurowanie programu System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Integracja System Center i wirtualizacji serwerów
  • Przegląd VMM
  • Instalacja VMM
  • Dodawanie hostów i zarządzanie grupami hostów

  Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przechowywanie w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej 
  • Zarządzanie aktualizacjami

  Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą programu Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Wirtualne zadania zarządzania urządzeniami w VMM
  • Tworzenie, klonowanie i konwersja maszyn wirtualnych
  • Przegląd aktualizacji wirtualnych maszyn

  Konfiguracja i zarządzanie Microsoft System Center 2012 R2, wirtualne biblioteki

  • Przegląd bibliotek Virtual Machine Manager 
  • Praca z profilami i szablonami

  Zarządzanie chmurą w Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  • Wprowadzenie do chmury
  • Tworzenie i zarządzanie chmurą 
  • Praca z rolami użytkowników w Virtual Machine Manager

  Zarządzanie usługami Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager i App Controller

  • Zrozumienie VMM
  • Tworzenie i Zarządzanie usługami w VMM
  • Korzystanie z App Controller

  Ochrona i monitoring wirtualizacji infrastruktury

  • Przegląd kopii zapasowej i opcje przywracania dla maszyn wirtualnych
  • Ochrona infrastruktury wirtualizacji przy użyciu DPM
  • Korzystanie z Operations Manager do monitorowania i sprawozdawczości
  • Integracja VMM z Operations Manager
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą posiadać umiejętności w zakresie:

  • Oceny wymagań wirtualizacji w danej organizacji i planowania wirtualizacji serwerów.
  • Instalacji i konfiguracji serwera Hyper-V.
  • Tworzenia maszyn wirtualnych, tworzenia i zarządzania wirtualnymi dyskami twardymi i pracy z migawek.
  • Tworzenia i konfigurowania sieci maszyn wirtualnych w środowisku Hyper-V.
  • Wdrożenia migracji maszyn wirtualnych i Hyper-V Replica.
  • Zapewnienia wysokiej dostępności dla środowiska Hyper-V poprzez wdrożenie klastrów pracy awaryjnej.
  • Zarządzania środowiskiem wirtualnym za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Zarządzania infrastrukturą sieci i pamięci masowej w Virtual Machine Manager.
  • Konfiguracji i zarządzania obiektami biblioteki Machine Manager oraz wirtualnej biblioteki.
  • Tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi za pomocą Virtual Machine Manager.
  • Tworzenia i zarządzania chmurą za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Tworzenia i zarządzania usługami w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
  • Ochrony infrastruktury wirtualizacji za pomocą funkcji Windows Server Backup i Data Protection Manager.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z całością zagadnień w danym temacie. Zaleca się kontynuowanie nauki w zakresie zaawansowanych rozwiązań Windows Server.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33