Programowanie w języku Scala - kurs podstawowy

 • Cele szkolenia

  Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Scala. Każdy uczestnik pozna również cechy programowania funkcyjnego, jego zalety i wady.
  W trakcie warsztatów uczestnicy przećwiczą w praktyce poszczególne elementy języka. Zdobyta wiedza zostanie następnie użyta do stworzenia przykładowej aplikacji.
 • Profil słuchacza

  Szkolenie dla programistów pragnących poznać nowoczesny, popularny, wieloparadygmatowy język programowania o szerokich zastosowaniach.
 • Wymagania wstępne

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających dobrze przynajmniej jeden obiektowy język programowania wywodzący się z C++ (Java, C#, C++). Znajomość języka Java nie jest konieczna ale bardzo przydatna.
 • Czas trwania

  2 dni – 16 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia opracowane są w taki sposób, aby pozwolić uczestnikowi/czce przetestować poznane koncepcje w praktycznych zastosowaniach.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie
  • Krótka historia języka
  • Różnice pomiędzy programowaniem obiektowym i funkcyjnym
  Konfiguracja środowiska
  • Stworzenie projektu
  • Przygotowanie IDE do pracy
  • Pierwszy program
  Podstawowe elementy języka
  • Składnia języka
  • Typy danych
  • Definiowanie:
  ◦ Funkcji
  ◦ Klas i Obiektów
  Programowanie obiektowe w Scali
  • Dziedziczenie (klasy abstrakcyjne, traity, linearyzacja, sealed)
  • Hierarchia klas
  • Typy generyczne: kowariancja i kontrawariancja
  • Integracja z Javą
  Programowanie funkcyjne w Scali
  • Funkcja jako obiekt
  • Funkcje wyższego rzędu
  • Case class   
  • Dopasowanie wzorców (pattern matching) 
  • Rekursja ogonowa
  • Leniwa ewaluacja (słowo kluczowe lazy, call-by-name)
  Bilioteka kolekcji
  • Omówienie różnic pomiędzy kolekcjami mutowalnymi i niemutowalnymi
  • Zapoznanie się z podstawowymi kolekcjami
  Mechanizm implicitów
  • Parametry implicit  
  • Metody implicit
  • Klasy implicit, mechanim dodawania metod do istniejących obiektów
  • Wsparcie IDE w zakresie pracy z implicitami
  Programowanie wielowątkowe
  • Sposoby synchronizacji wątków
  • Wykorzystanie obiektu Future
  Testowanie aplikacji
  • Przegląd dostępnych bibliotek do testowania
  • Tworzenie przypadków testowych z użyciem biblioteki ScalaTest
  Finalne ćwiczenie
  • Wykorzystanie zdobytych umiejętności w celu stworzenia prostego serwera REST API
 • Umiejętności

  Uczestnik/czka kursu zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności do pracy nad projektami realizowanymi w języku Scala. Należy do nich m.in. znajomość:
  • sposobu pracy nad projektem (SBT, IDE, debugger)
  • składni i semantyki języka Scala
  • popularnych kolekcji z biblioteki standardowej
  • dobrych praktyk programistycznych
  • technik funkcyjnych dostępnych w Scali
  • sposobów testowania jednostkowego kodu napisanego w Scali

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33