Administrowanie z PowerShell cz. I

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Szkolenie - Administrowanie z PowerShell cz. I


   Szkolenie PowerShell realizowane jest w wersji zdalnej (online) i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie po ukończeniu którego uczestnik będzie posiadał wiedze i umiejętności praktyczne niezbędne do wykorzystania PowerShell do administrowania i automatyzacji administrowania serwerami Windows.

   Poznaj program szkolenia PowerShell

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki związanej z wykorzystaniem Microsoft PowerShell w zarządzaniu środowiskiem złożonym z systemów rodziny Microsoft Windows. Po ukończeniu szkolenia z PowerShell, uczestnik będzie posiadał wiedze i umiejętności praktyczne niezbędne do wykorzystania PowerShell do administrowania i automatyzacji administrowania serwerami Windows. Poruszone zastaną także zagadnienia związane z wykorzystaniem PowerShell w chmurze publicznej Microsoft Azure.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • Skutecznie wyszukiwać i identyfikować polecenia PowerShell do wykonania wybranych czynności administracyjnych.
   • Pracować z PowerShell pipeline.
   • Pracować ze zmiennymi, tablicami i listami.
   • Pisać podstawowe skrypty przy użyciu PowerShell.
   • Importować i eksportować dane do PowerShell, formatować dane wyjściowe.
   • Tworzyć podstawowe funkcje i modułu.
   • W podstawowy sposób obsługiwać błędy.
   • Używać PSProviders i PSDrives.
   • Przeszukiwać informacje w systemie za pomocą WMI i CIM.
   • Administrować zdalnymi komputerami przy użyciu PowerShell
   • Używać zadań w tle i zaplanowanych zadań
   • W podstawowy sposób zarządzać usługami w chmurze publicznej Microsoft Azure
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają administrować systemami Microsoft Windows z wykorzystaniem PowerShell lub też przygadywać skryptu realizujące konkretne zadania w ww. środowiskach.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników kursu PowerShell wymagana jest podstawowa znajomość administracji systemami rodziny Windows Server wraz Active Directory.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 4 dni, 32 godzin szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie do PowerShell.

   • Wersje PowerShell.
   • Konfiguracja PowerShell.
   • Konfiguracja PowerShell console i PowerShell ISE.
   • Wyszukiwanie komend i wykorzystanie pomocy.
   • Zastosowanie aliasów.

   Praca z  PowerShell pipeline 

   • Odkrywanie właściwości i metod 
   • Formatowanie wyjścia
   • Zastosowanie Select-Object, Sort-Object, Measure-Object 
   • Filtrowanie obiektów (Where-Object
   • Enumeracja obiektów (ForEach-Object)
   • Konwertowanie wyjścia i zapisywanie do plików.

   Praca ze zmiennymi, tablicami i listami

   • Zmienne, praca ze zmiennymi różnych typów.
   • Tablice, tablice hash.
   • Listy.  

   Skrypty w PowerShell

   • Wykonanie skryptów i restrykcje wykonania skryptów
   • Instrukcje sterujące, If, Switch, For itd.
   • Importowanie danych, 
   • Interakcja z użytkownikiem – wprowadzanie danych do skryptu.
   • Podstawowa obsługą błędów w PowerShell.
   • Tworzenie podstawowych funkcji.
   • Tworzenie modułów z funkcji.

   Użycie PSProviders i PSDrives.

   Zastosowanie WMI i CIM.

   Administrowanie zdalnymi komputerami przy użyciu PowerShell, PowerShell Drirect.

   Przygotowanie i używanie zadań w tle i zaplanowanych zadań.

   Wybrane Aspekty wykorzystania PowerShell (m.in. PowerShell w administrowaniu Active Directory).

   Podstawy wykorzystania PowerShell w administrowaniu zasobami Microsoft Azure.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Szkolenie autorskie Administrowanie z PowerShell cz. 2
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Spotkajmy się na szkoleniu PowerShell!

   • Mariusz Gola

    Od ponad 10 lat jestem certyfikowanym trenerem Microsoft  (MCT). Specjalizuję się w systemach serwerowych, sieciach komputerowych, rozwiązaniach chmurowych oraz  wykorzystaniu PowerShell do automatyzacji zdań.  Mam 20 letnie doświadczenie dydaktyczne. Od ponad 15 lat jesteś certyfikowanym trenerem Akademii Cisco. Lubię uczyć i moją ambicją jest prowadzenie kursów w sposób zrozumiały i ciekawy. Prywatnie  uwielbiam wędrówki górskie o każdej porze roku oraz żeglarstwo morskie.

    Zaproszenie

    Zachęcamy do udziału w kursie PowerShell, po ukończeniu którego uczestnik będzie posiadał wiedze i umiejętności praktyczne do wykorzystania programu do administrowania i automatyzacji administrowania serwerami Windows.

    Podobne szkolenia