Microsoft Windows Server – kurs podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Windows Server – kurs podstawowy

   Opis szkolenia

   Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze środowiskiem Windows Server i Active Directory oraz administratorów mających rozpocząć pracę z tą technologią.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wdrażania i administrowania Microsoft Windows Server w środowisku domenowym Active Directory. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: instalacją i konfiguracja serwera,  zarządzanie pamięciami masowymi i uprawnieniami NTFS, instalacja i podstawowy zarządzanie Active Directory, wybrane role serwera, a także monitorowanie  pracy serwera i podstawy wirtualizacji z wykorzystaniem Hyper-V. Istotną częścią szkolenia jest wykorzystania  PowerShell do wykonywania różnych zadań i automatyzacji. Aktualnie szkolenie odbywa się w oparciu o Windows Server 2019.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Instalować, konfigurować  i zarządzać system; zarówno w wersji GUI Experience jak i core.
   • W stopniu podstawowym zarządzać usługą Active Directory Domain Services.
   • Zarządzać pamięciami masowymi w systemie Windows Server.
   • Konfigurować uprawnienia NTFS.
   • Instalować i konfigurować m.in. takie role jak DNS, DHCP, FSRM.
   • Wykorzystywać PowerShell do automatyzacji ww. zadań.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze środowiskiem Windows Server i Active Directory oraz administratorów mających rozpocząć prace z tą technologią.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych i dysków wiedza z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP..

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 4 dni  (32h)
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Instalacja systemu.

   • Instalacja i wstępna konfiguracja systemu Windows Server w wersji GUI.
   • Instalacja i wstępna konfiguracja systemu Windows Server w wersji CORE.

   Podstawy zarządzania systemem.

   • Zarządzanie serwerem z wykorzystaniem Server Manager.
   • Instalowanie ról i funkcjonalności. 
   • Przydzielanie uprawnień do zarządzania serwerem.
   • Zdalne zarządzanie serwerem z wykorzystaniem PowerShell.

   Podstawy Active Directory.

   • Struktura fizyczna i logiczna Active Directory.
   • Podstawy zarządzania obiektami w AD z wykorzystaniem AD Users&Computers, AD Administrative Center i PowerShell.
   • Delegowanie uprawnień.
   • Zasady Grup ( GPO) – podstawy.

   Zarządzanie Pamięciami masowymi.

   • Zarządzanie dyskami i pulami dysków za pomocą Disk Management i File and Storage Services.
   •  iSCSI a Windows Server.
   • Instalacja klastra wysokiej dostępności (Fail Over Cluster).

   Uprawnienia NTFS i współdzielenie zasobów.

   • Efektywna konfiguracja uprawnień NTFS i współdzielenia zasobów.
   • Scentralizowane katalogi domowe, profile przechodnie.

   Wybrane Role Windows Server.

   • Instalacja i konfiguracja DHCP.
   • Instalacja i konfiguracja DNS. 
   • Instalacja i konfiguracja FSRM.

   Wprowadzenie do  Hyper-V.

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie może być realizowane w zdalnie lub na sali szkoleniowej.
   • Szkolenie zawiera część praktyczną w formie laboratoriów do samodzielnego wykonania przez uczestników.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   • Windows Server – Active Directory.
   Dodatkowe informacje

   W ramach szkolenia zapewniamy:

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia