Comarch Smart Finance

Bankowość bliżej klienta

Comarch Smart Finance jest platformą bankowości detalicznej, w której skonsolidowano bankowość internetową i mobilną, zarządzanie finansami osobistymi oraz udoskonalone kanały komunikacyjne. Comarch Smart Finance to również inteligentne rozwiązanie pełniące funkcję doradcy, który przeprowadza precyzyjną analizę finansową, umożliwiając klientom detalicznym banków, takim jak osoby fizyczne lub małe firmy, podejmowanie na tej podstawie decyzji inwestycyjnych bądź oszczędnościowych. Comarch Smart Finance z powodzeniem wykorzystują wiodące banki europejskie, m.in. z UniCredit Group. Aplikacja przyczynia się do wzrostu lojalności klientów banków, gdyż stwarza możliwość skutecznego dopasowania oferty produktowej do jego potrzeb – Comarch Smart Finance po dokonaniu analizy zachowań klienta rekomenduje ofertę, która potencjalnie powinna go zainteresować.

 

Platforma bankowości detalicznej

Comarch Smart Finance jest innowacyjną aplikacją skierowaną do klientów detalicznych banków komercyjnych i spółdzielczych.

 

System dla banków komercyjnych

Comarch Smart Finance posiada przyjazny użytkownikowi interfejs, zbudowany w technologii HTML5, oraz intuicyjną nawigację, której nie destabilizuje bogata funkcjonalność aplikacji.

Comarch Smart Finance wyposażono w narzędzie do zarządzania finansami osobistymi (Personal Finance Management), gdyż podstawą planowania budżetu domowego jest najczęściej kontrola wydatków. Generowane przez Comarch Smart Finance informacje dotyczące m.in. wydatków w danych kategoriach w określonym przedziale czasowym pozwalają użytkownikowi na poznanie specyfiki własnych zachowań finansowych, np. wielkości wydatków na transport, zakup artykułów spożywczych czy rozrywkę. Dzięki aplikacji klient monitoruje ile pieniędzy przeznacza na określone wydatki i gdzie dokonuje zakupów. Te same informacje pozwalają bankowi dostosować ofertę produktowo-usługową do zachowań klienta.

 

Aplikacja PFM

Aplikacja rozpoznaje też regularne płatności użytkownika i przypomina o konieczności ich dokonania. Przykładowo: jeżeli użytkownik opłaca rachunek za prąd na początku każdego miesiąca, aplikacja zapamiętuje daną transakcję i z początkiem następnego wysyła przypomnienie, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powinien ponownie uiścić taką opłatę poprzez przygotowany wcześniej formularz przelewu. Comarch zna wartość upływającego czasu, dlatego też aplikacja Comarch Smart Finance umożliwia błyskawiczne dokonywanie płatności cyklicznych.

Comarch Smart Finance automatycznie przeprowadza analizę finansową – klient banku nie musi podejmować w tym celu żadnych dodatkowych działań. Dane, obejmujące wybrany okres czasu, przedstawione są w formie przejrzystych diagramów i wykresów. Klient na bieżąco monitoruje zarówno wydatki, jak i oszczędności. Na tej podstawie może wyznaczyć limit budżetowy – aplikacja informuje, gdy zbliża się on do zdefiniowanego progu.

Innym narzędziem inteligentnej bankowości jest kalendarz finansowy. Klient może wprowadzać do niego dowolne informacje, a także ustawiać przypomnienia nadchodzących zdarzeń. Kalendarz pozwala też odraczać wykonanie przelewu poprzez „przeciągnięcie” zlecenia na inny dzień.

Aplikacja pełni też funkcję nośnika reklamowego – banki mogą umieszczać w niej zarówno promocyjne, jak i edukacyjne materiały multimedialne. Jednocześnie Comarch Smart Finance jest narzędziem sprzedaży online, umożliwia bowiem tworzenie reklam kontekstowych, generowanych indywidualnie dla każdego użytkownika na podstawie historii jego transakcji.

Comarch Investment Advisor to kolejne narzędzie Comarch Smart Finance, mające na celu wspieranie relacji banku z klientami oraz dopasowanie odpowiednich produktów inwestycyjno-emerytalnych do możliwości finansowych klienta i jego osobistych preferencji.

 

System dla banku spółdzielczego

Comarch Investment Advisor umożliwia zarządzanie danymi klienta, łącząc w sobie cechy systemu doradczego i CRM. Po analizie zarobków i wydatków aplikacja jest w stanie zaoferować klientowi taki portfel inwestycyjny, który będzie posiadał odpowiednią strukturę i zapewniał płynność finansową w długim okresie czasu. Narzędzie to pozwala wyliczać i prognozować ryzyko operacyjne, horyzont inwestycyjny oraz wymagany poziom oszczędności.

Comarch Smart Finance to także nowoczesna bankowość obsługująca takie mobilne platformy jak Android, iOS oraz Windows Phone. Jego zaletą jest prostota działania i wysoka użyteczność –większość operacji można wykonać w zaledwie trzech krokach. Comarch Smart Finance pozwala również na korzystanie z mobilnego portfela, który umożliwia dokonywanie płatności i zaciąganie  mikropożyczek za pomocą kodów QR i NFC.

Średni czas wdrożenia w banku rozwiązania Comarch Smart Finance ze standardowymi funkcjonalnościami wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jeżeli aplikacja ma zostać wyposażona w dodatkowe opcje, czas wdrożenia waha się od 6 do 9 miesięcy. Interfejs aplikacji może być dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Istnieje także elastyczny model licencjonowania, zależny od liczby użytkowników korzystających z aplikacji bankowej.

Rozwiązanie Comarch Smart Finance zostanie poszerzone o narzędzie Family Banking, które będzie upowszechniało świadomość finansową u najmłodszych. Niepełnoletni zyskają dostęp do własnego konta (subkonto rodziców), gdzie znajdą informacje na temat posiadanych środków finansowych, będą też mogli zarządzać własnymi oszczędnościami.

W planach jest także zwiększenie liczby kanałów, w których aplikacja Comarch Smart Finance będzie dostępna. Celem są przede wszystkim telewizory oraz wearables, czyli urządzenia noszone na ciele bądź przymocowane do ubrań.

Przewaga konkurencyjna

Wyróżnikiem Comarch Smart Finance jest zaawansowana pomoc w zarządzaniu finansami osobistymi, 24/7, niezależnie od dostępności systemów bankowych. Udziela jej mobilny, osobisty asystent wyposażony w funkcję inteligentnego planowania oraz doradztwa w zakresie oszczędności i prognozowania wydatków. Comarch Smart Finance umożliwia klientowi wykonywanie transakcji bankowych w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem urządzeń przenośnych tj. laptopów, tabletów i smartfonów.

Comarch Smart Finance jest aplikacją webową, zgodną z Responsive Web Design, oraz natywną, dostępną na wszystkich wiodących platformach mobilnych (Android, iOS, Windows Phone).

 

Wdrożenia

Comarch Smart Finance jest obecnie wdrażany w czołowych europejskich grupach bankowych, jak na przykład UniCredit Group.

UniCredit Group

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży  finansowej.