e-Invoicing

 

 

 

Zastąp papierową fakturę jej elektronicznym odpowiednikiem – kompleksowe podejście do faktury zakupowej i sprzedażowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

 

Comarch e-fakturowanie  pozwala obniżyć koszty związane z wymianą i obsługą faktur, dzięki jednemu kompleksowemu rozwiązaniu. Wieloletnia współpraca z operatorami na całym świecie oraz wielojęzyczny Service Desk gwarantują elektroniczną komunikację z dostawcami i klientami na całym świecie. Zapewniamy walidację treści faktur oraz translację z/do wielu formatów oraz jej dystrybucję różnymi kanałami dostosowanymi do potrzeb partnerów.  Ponadto rozwiązanie usprawnia i automatyzuje  wewnętrzne procesy fakturowania. 

e-Fakturowanie korzyści

 • Wymiana e-faktur z każdym partnerem
 • Automatyzacja procesów fakturowych
 • Redukcja kosztów
 • Szybszy przepływ danych – optymalizacja cash flow
 • Poprawa jakości danych
 • Oszczędność zasobów (m.in. wpisywanie danych do systemów)
 • Szybkie wyszukiwanie faktur historycznych
 • Rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu

 

Korzyści

Funkcjonalności

OBSŁUGA PROCESÓW AP I AR (ACCOUNTS PAYABLE/ACCOUNTS RECEIVABLE)

kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami sprzedażowymi i zakupowymi w firmie

FORMATOWANIE DOKUMENTÓW

zmiana formatu faktury (np. XML) na format wymagany przez wszystkich partnerów (np. EDIFACT, XML, IDOC, VDA, PDF lub forma papierowa)

WALIDACJA

definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędów w dokumentach m.in. sprawdzanie wartości netto/brutto, kwoty VAT

PODPIS ELEKTRONICZNY

wsparcie dla technologii podpisu elektronicznego – dostarczanie podpisanych faktur na adres e-mail lub poprzez portal,. Możliwość podpisywania faktur w imieniu klienta

WIELOKANAŁOWOŚĆ

różne kanały dystrybucji dla odbiorców ( np. portal, Web-EDI, e-mail, poczta)

e- ARCHIWUM

bezpieczne i zgodne z prawem archiwum z szybkim dostępem do dokumentów tylko dla uprawnionych użytkowników

ZARZĄDZANIE PROCESAMI (WORKFLOWS)

pełne wsparcie dla całego procesu obiegu dokumentów w firmie. Zarządzanie procesami w różnych obszarach

e-fakturowanie schemat

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Jednym z większych wyzwań w procesie elektronicznego fakturowania, zwłaszcza przy wymianie danych z partnerami z wielu krajów, jest zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi. Rozwiązanie Comarch zapewnia wymagania w zakresie – integralności treści, autentyczności pochodzenia i czytelność dokumentu, oraz archiwizacji przez wymagany okres czas. Comarch współpracuje z firmą TrustWeaver, która gwarantuje zgodność z prawem w ponad 60 krajach.

Comartch jest członkiem międzynarodowej organizacji European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA).

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Multichannel/OCR

Mając świadomość różnorodnych możliwości systemów IT używanych przez przedsiębiorstwa, Comarch zapewnia rozwiązanie umożliwiające dostosowanie kanału komunikacji do danej firmy.

W przypadku faktur sprzedażowych proces zaczyna się od walidacji faktury, która trafi do platformy. W dalszej kolejności dokument, zostaje przekonwertowany na format wymagany przez partnera i dalej dystrybuowany przy użyciu różnych kanałów: integracja (np. AS2, SFTP, FTP/VPN, OFTP2), Web-EDI, portal klienta lub e-mail. Comarch posiada również możliwość elektronicznego podpisywania faktury w imieniu klienta.

Dla faktur zakupowych rozwiązanie gwarantuje odbiór faktur dostarczanych przez partnerów w wielu formatach, różnymi kanałami oraz ich walidację i translację do jednolitego formatu. W przypadku wykorzystania technologii OCR, czas związany z rejestracją dokumentu zostaje znacznie skrócony. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów oraz samouczącej się technologii, system zapewnia usprawnienie procesu niezależnie od wykorzystywanych szablonów faktur.

Multichannel/OCR

Wymiana danych

Rozwiązanie dostarcza pełne wsparcie przy wymianie danych w całym łańcuchu dostaw. System gwarantuje spójność danych – począwszy od wymiany informacji o produkcie, pakowanie, dostawę, aż po akceptację towarów przez partnera handlowego po fakturowanie.

Comarch zapewnia szeroki zakres usług dodanych, które zapewniają optymalizację procesów oraz minimalizują zaangażowanie zasobów, w tym walidację danych, bezpieczną i szybką transmisję, konwersję z/do wielu formatów, podgląd do aktualnych statusów oraz raportowanie danych.

Dowiedz się więcej

Wymiana danych

Walidacja 3-Way Match

Celem walidacji 3-Way Match jest uniknięcie zapłaty niewłaściwej kwoty bądź zapłaty za sfałszowaną fakturę. Podczas sprawdzania weryfikowana jest ilość, cena jednostkowa, terminy itd. znajdujące się na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz faktyczną dostawą.

Po zweryfikowaniu otrzymanej kontrahenta faktury przez proces 3-Way Match, może być ona dalej procesowana do zapłaty.

Proces 3-Way Match jest ważnym etapem zabezpieczającym aktywa przedsiębiorstwa.

Walidacja 3-Way Match

e-Archive

Comarch  pozwala na przechowywanie dokumentów przez okres wymaganym prawnie. Dostęp do faktur jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie poprzez internetowy dostęp do aplikacji webowej. Intuicyjne kryteria wyszukiwania, historia operacji wykonanych na dokumentach, podgląd dokumentu, dostęp do wersji do druku oraz narzędzie zarzadzania użytkownikami to tylko niektóre z dostępnych funkcjonalności.

e-Archive

Dedykowany portal

Comarch dostarcza intuicyjny i przyjazny użytkownikowi portal webowy dla dostawców i partnerów klienta, umożliwiając tym samym osiągnięcie 100% e-fakturowania w krótkim czasie. Portal zapewnia:

 • łatwy i szybki proces podłączania partnerów
 • funkcje samoobsługi (np. konfigurację techniczną i testowanie mapowania)
 • intuicyjne tworzenie dokumentów i przesył z załącznikami
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach
 • zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • raportowanie KPI

Dedykowany portal

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci

Aktualności

Comarch sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis
2017-05-19

Comarch po raz kolejny został sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis (E-Invoicing / E-Billing. Significant market transition lies ahead). Opublikowane sprawozdanie zwiera analizy dotyczące rynku faktur elektronicznych.

Czytaj więcej

Comarch EDI w raporcie The Paypers „B2B payments, Supply Chain Finance & E-Invoicing market Guide”
2017-05-09

B2B Payments, Supply Chain Finance & E-invoicing Market Guide” to kolejna edycja raportu The Paypers - wiodącego, międzynarodowego portalu poświęconego tematyce usług transakcyjnych i płatnościach, w tym e-fakturowaniu.

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności