WMS

System magazynowy od Comarch ERP

Warehouse Management System (WMS) to kompleksowe rozwiązanie do koordynowania prac i zleceń magazynowych.

Zadaniem systemów WMS jest usprawnienie wszystkich procesów, które zachodzą w wielopoziomowych magazynach.

Magazynowy system informatyczny ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla średnich oraz dużych firm handlowych i produkcyjnych, które korzystają z magazynów o wielopoziomowej strukturze. W magazynach, w których codziennie wykonuje się mnóstwo wieloetapowych procesów dobre zarządzanie zadaniami jest kluczem do sukcesu.

Rozwiązanie Comarch WMS składa się z dwóch powiązanych aplikacji:

 • Comarch WMS Zarządzanie - narzędzia dla kierownika magazynu i administratora systemu,
 • Comarch WMS Magazynier - aplikacji dla pracownika realizującego zadania w magazynie.

Nasz system WMS pozwala na pełną kontrolę przepływu towarów w firmie, dzięki dostępnej w standardzie integracji z systemami Comarch ERP. W ten sposób możliwe jest m.in. wydawanie towarów według dat ważności, pełna kontrola traceabillity lub sprawne zaopatrywanie linii produkcyjnych w surowce oraz odbiór wyrobów gotowych.

Comarch WMS to m.in. wbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji (AI), dowolnie rozbudowana struktura magazynowa, kontrola nad aktualną i historyczną pracą magazynu oraz  zaawansowane algorytmy zarządzania położeniem. To także wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów na magazynie oraz ich wydawania i inwentaryzowania.

Poznaj naszych klientów

Przeczytaj opinie naszych klientów i dowiedz się dlaczego warto wybrać Comarch WMS do zarządzania gospodarką magazynową

System WMS - kompleksowe wsparcie procesów magazynowych

WMS to rozwiązanie stworzone z myślą o magazynach wyposażonych w wielopoziomową strukturę, na której towar może być składowany luzem lub w jednostkach logistycznych np. paletach. Struktura magazynu to nie tylko regały, to również odpowiednie odwzorowane stref w obszarze logistyki. Prawidłowe odzwierciedlenie strefy przyjęcia, przepakowania, wydania, składowana i kontroli jakości pozwala na precyzyjną ewidencję etapu obrotu towarami, a w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych surowcami, materiałami, prółproduktami oraz wyrobami gotowymi.

Oprogramowanie WMS scala, koordynuje i optymalizuje szereg procesów magazynowych odbywających się w tych strefach. Dodatkowo wbudowana integracja z systemami Comarch ERP pozwala na uwzględnienie na magazynie stopnia rotacji towarów np. w oparciu o kategorie ABC/XYZ. Wbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) wspierają kierownika magazynu w podejmowaniu kluczowych decyzji np. w optymalnym doborze pracownika do zadania lub najlepszym wyborze dyspozycji do zbiorczej kompletacji na magazynie.

Comarch WMS Zarządzanie

Zarządzanie magazynem wysokiego składu

Potrzebujesz narzędzia do zarządzania magazynem wysokiego składowania? Chcesz elastycznie definiować strukturę magazynową? Obsługa nośników na magazynie to konieczność? Chcesz optymalnie przydzielać pracownikom zadania do wykonania? Potrzebujesz narzędzia do łatwego zarządzania wieloetapowymi procesami magazynowymi? 

Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logistyką magazynową firmy oraz administracji magazynami. Daje możliwość zarządzania magazynami wysokiego składowania, pracownikami, którzy realizują przypisane im dyspozycje oraz inne zadania, a dzięki wbudowanym, graficznym konfiguratorom pozwala na elastyczne i przystępne zmienianie wyglądu aplikacji dla pracownika magazynu oraz kolejnych etapów jego pracy z zadaniami.

Poznaj korzyści

Comarch WMS Zarządzanie to centrum dowodzenia magazynem. Jest to aplikacja przeglądarkowa skierowana do dyspozytorów, kierowników magazynu oraz administratorów systemu. Umożliwia m.in.:

 • elastyczne budowanie struktury magazynowej,
 • zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie,
 • komunikację z automatyką magazynową za pomocą wbudowanych integracji,
 • monitorowanie realizacji dyspozycji dokonanej przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • wsparcie decyzji kierownika za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji (m.in. podział zadań na pracowników, podpowiadanie podobnych zamówień do grupowej kompletacji towarów),
 • realizację wieloetapowych procesów według specyfiki przedsiębiorstwa,
 • administrowanie uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów,
 • kontrolę stanów minimalnych oraz maksymalnych towarów,
 • weryfikację obciążenia oraz rankingu magazynierów,
 • konfigurację zlecenia wysyłki kurierem,
 • analizę danych magazynowych z wykorzystaniem raportów.
   

Wybrane funkcje Comarch WMS:

Kontrola procesu inwentaryzacji magazynu

Weryfikacja rzeczywistego stanu magazynu jest jednym z najważniejszych procesów logistycznych. Przeprowadzenie inwentaryzacji spełnia nie tylko obowiązek prawny, ale także zapewnia ciągłość pozostałych procesów magazynowych, dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów towarów oraz pozwala na wykrycie błędów i nadużyć.
Comarch WMS Zarządzanie zapewnia kierownikom magazynu:
 • dostosowanie obsługi procesu inwentaryzacji całego magazynu,
 • wybór sposobu realizacji inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier (spis z natury, porównanie stanów),
 • wskazanie do inwentaryzacji wewnętrznej położeń lub partii towarów,
 • automatyczne zakładanie inwentaryzacji po zgłoszeniu braku przez magazyniera,
 • monitorowanie postępu zliczania pozycji wybranych do sprawdzenia,
 • filtrowanie nadwyżek oraz niedoborów,
 • wybór pozycji do ponownego odczytu (tworzenie wieloetapowych inwentaryzacji),
 • możliwość zlecenia inwentaryzacji firmom zewnętrznym poprzez eksport pozycji oraz położeń magazynu oraz import wyników inwentaryzacji,
 • przekazanie wyników inwentaryzacji do systemu ERP w celu ewidencji różnic.

WMS: Konfiguracje i dostosowanie

Comarch WMS obsługuje procesy w magazynach przedsiębiorstw z różnych branż (m.in. medycznej, spożywczej, produkcyjnej, retail, chemicznej), z tego względu posiada bardzo dużo możliwości konfiguracji oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego magazynu.

Wśród ustawień dostępnych z poziomu Comarch WMS Zarządzanie warto wymienić:

 • tworzenie profili uprawnień pracowników w magazynie (dozwolonych oraz zabranych operacji dostępnych na kolektorze),
 • definiowanie wielu schematów obsługi procesów, w tym procesów wieloetapowych,
 • określanie wymiarów oraz limitów jednostek logistycznych (palet, kartonów, rur wieszakowych itp.) stosowanych w magazynie,
 • dostosowanie parametrów procesów magazynowych (ustawienie pojedynczego skanowania podczas pakowania zamówienia oraz automatyczna wysyłka zlecenia do kuriera po zakończeniu procesu kompletacji),
 • ustawienie dostępności drukarek oraz wydruków etykiet (położeń, palet wg standardu GS1),
 • konfiguracja komunikacji z kurierami, parametrów zleceń spedycji paczki oraz automatycznego pobrania i wydruku listu przewozowego,
 • sterowanie algorytmami przyjęcia oraz wydania przez wybór odpowiedniej strategii (FIFO, FEFO, LIFO oraz preferowania pustych lub maksymalizacji wypełnienia położeń magazynowych).

 

 

 

Comarch WMS Magazynier

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Realizacja dyspozycji magazynowych to Twój obowiązek? Na co dzień korzystasz z urządzenia typu kolektor danychObsługa nośników na magazynie to codzienność? Potrzebujesz aplikacji logistycznej która usprawni i przyspieszy pracę w magazynie typu WMS?

Poznaj Comarch WMS Magazynier!

Aplikacja dla magazyniera

Comarch WMS Magazynier to aplikacja umożliwiająca przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie oraz inwentaryzowanie towarów. Magazynier może realizować dyspozycje magazynowe, jakie zostały przydzielone przez kierownika w Comarch WMS Zarządzanie, jak również dodawać nowe dokumenty magazynowe bezpośrednio z poziomu kolektora danych.

Aplikacja Comarch WMS Magazynier jest zintegrowana bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL.

Zobacz jak Comach WMS sprawdza się w praktyce

Sprawdź w jaki sposób Comarch WMS Magazynier skutecznie eliminuje błędy magazynowe i optymalizuje pracę magazynu.

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania widzane oczami pracowników firmy BEMKO.

Proste i jasne polecenia dla magazyniera

Aplikacja logistyczna dzięki jasno i zrozumiale wyświetlanym informacjom na kolektorze usprawnia pracę całego magazynu, dzięki:

 • oszczędności czasu,
 • eliminacji pomyłek i błędów,
 • szybkiemu wdrożeniu nowego pracownika,
 • jednoznacznym poleceniom do wykonania w każdym momencie,
 • redukcji kosztów,
 • ograniczeniu papierologii.

Integracja z Comarch ERP

Comarch WMS to system do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Umożliwia m.in. zarządzanie położeniami towarów, nośnikami logistycznymi oraz realizowanie dyspozycji magazynowych. 

Aplikacja współpracuje z systemem Comarch ERP Altum
Comarch RETAIL oraz 
Comarch ERP XL.
Integracja z systemem Comarch ERP odbywa się na poziomie dokumentów magazynowych, które z sytemu są przekazywana do realizacji w Comarch WMS. Realizacja dyspozycji magazynowych odbywa się bezpośrednio w Comarch WMS w oparciu o zbudowaną w aplikacji strukturę magazynową, ustawione algorytmy zarządzania oraz przydzielone dyspozycje.

Aplikacja Comarch WMS jest oddzielnym rozwiązaniem od systemu Comarch ERP, w której odbywa sie całe zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Dzięki takiemu podejściu, gospodarka magazynowa została wyodrępniona od kwestii bezpośrednio związanych z księgowością.

Gdzie kupić?

Pakiety rozwiązań Comarch WMS są dostępne
poprzez sieć Partnerów Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza