Dzielić czy nie - jak mechanizm podzielonej płatności wpływa na system faktoringowy

Metoda podzielonej płatności to mechanizm według którego płatność za usługę trafia do przedsiębiorcy na dwa osobne rachunki. Wartość netto z faktury księguję się na rachunku firmowym sprzedającego, a VAT kierowany jest na dedykowany do tego specjalny rachunek VAT-owski.  Model ten funkcjonuje na terenie kilku krajów np. Czech, Turcji, Włoch czy Polski. Mechanizm ten ma przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, co przełoży się na poprawę sciągalności podatków.  

Środki z rachunku VAT mogą być przeznaczone miedzy innymi na następujące zobowiązania:

 • Składki do ZUS
 • Płatność podatku VAT do urzędu skarbowego
 • CIT, cło, akcyzę

Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach metoda podzielonej płatności jest obowiązkowa gdy wystąpią następujące zdarzenia:

 • Wartość Faktury wynosi co najmniej 15 000 PLN
 • Strony transakcji są firmami
 • Na Fakturze znajduje się usługa lub towar wrażliwy

Towar wrażliwy to np. paliwa, stal, komputery oraz telefony komórkowe itd. Są to produkty które mogą wiązać się z nadużyciami i wyłudzeniami podatku VAT.

Firmy które korzystają z tej metody mogą liczyć także na szereg związanych z tym korzyści:

 • Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego 
 • Brak odpowiedzialności solidarnej 

Dostawcy oprogramowania także musza przygotować się na kilka możliwych scenariuszy z tym związanych:

 • Finansowanie faktury metodą podzielonej płatności, oraz spłata tą samą metodą przez kontrahenta
 • Finansowanie faktury metodą podzielonej płatności, spłata przez kontrahenta bez metody podzielonej płatności 
 • Finansowanie faktury bez metody podzielonej płatności, spłata przez kontrahenta z wykorzystaniem metody podzielonej płatności
 • Finansowanie faktury bez metody podzielonej płatności, spłata bez wykorzystania metody podzielonej płatności (zastosowanie mechanizmów sprzed wprowadzenia ustawy) 

Dodatkowo faktorzy muszą się liczyć z płatnościami częściowymi na towar które w faktoringu także występują dosyć często. Kolejną kwestią jest także konieczność zabezpieczenia się instytucji finansowych przez odpowiedzialnością solidarną. 

Plusem całego systemu dla faktorów może być niewątpliwie możliwość zwiększenia zarobków. Klienci którzy korzystają z metody podzielonej płatności liczą się z „zamrożeniem” 23% kwoty na rachunku VAT-owskim, a co się z tym wiąże powinni się na tą okoliczność zabezpieczyć i porozmawiać z faktorem czy inną instytucją finansową o możliwościach zwiększenia limitu faktoringowego.

Karol Leszczyński

Karol Leszczyński

Factoring Product Manager w Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.