Zrównoważone finansowanie: Czy wyniki ESG będą warunkować ofertę faktoringową dla przedsiębiorstw?

Branża finansowa coraz chętniej spogląda w stronę polityki zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wytyczne ESG (Environmental, Social, Governance) w działaniach nie tylko na poziomie funkcjonowania samych instytucji, ale także w sposobie budowania oferty dla swoich klientów.  

Faktoring, będący popularną formą finansowania dla przedsiębiorstw, coraz częściej dostosowuje swoją ofertę i podejście wobec korporacji na podstawie ich ratingu ESG. Wielu dostawców faktoringu rozumie, że firmy z silnymi zasadami w zakresie odpowiedzialności ekologicznej, społecznej i korporacyjnej mogłyby osiągać dodatkowe korzyści w ramach usług finansowych i wsparcia.  Skłania ich to do zmian oferty faktoringowej, aby lepiej odpowiadała ona na te potrzeby. Niżej przyjrzymy się nieco bliżej związkowi polityki ESG z branżą finansową, a konkretnie z faktoringiem.

E jak Environment, czyli Środowisko

W miarę jak wzrasta świadomość ekologiczna, inwestorzy oczekują, że przedsiębiorstwa będą podejmować działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firmy coraz częściej oceniane są pod kątem ich działań w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, zarządzania odpadami itd. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają tymi kwestiami, mają większą szansę na zdobycie kapitału i zyskanie zaufania inwestorów. Przykładowo, po dostarczeniu raportu i uzyskaniu odpowiedniej punktacji, firmy ubiegające się o faktoring mogą otrzymać tańsze finansowanie, np. o 0,25%–0,50 % w skali roku.

S jak Society, czyli Odpowiedzialność Społeczna

Wartości ESG wymagają, aby przedsiębiorstwa działały etycznie, przestrzegały praw człowieka, zapewniały bezpieczne warunki pracy i dbały o zróżnicowanie kadry. Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do tego, jak firma zarządza swoimi relacjami z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu w tym wypadku staje się czynnikiem wpływającym długoterminowo na sukces finansowy przedsiębiorstwa.

G jak Governance, czyli Zarządzanie Korporacyjne

Elementy zarządcze firmy, takie jak skład zarządu, struktura korporacyjna, polityka wynagrodzeń i przejrzystość raportowania, również mają duże znaczenie dla inwestorów, a w konsekwencji także instytucji finansowych. Dobrze zarządzane firmy często osiągają lepsze wyniki finansowe i są mniej podatne na ryzyko. 

Model raportowania ESG nie jest jeszcze obowiązkowy i na chwilę obecną dotyczy tylko dużych podmiotów. Od 2026 ma on jednak objąć wszystkie spółki działające na terenie Unii Europejskiej. Cieszy fakt, że instytucje finansowe czy faktoringowe zaczynają tworzyć – o ile już nie stworzyły – polityki, które także wynagradzają firmy dbające o wspomniane aspekty współdziałania przedsiębiorstw z otoczeniem, w którym się znajdują. Dostawcy oprogramowania już teraz modyfikują roadmapy swoich rozwiązań faktoringowych o nowe funkcjonalności związane z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju – zarówno takie dostarczane na poziomie produktu do wszystkich klientów, jak i na indywidualne zamówienia poszczególnych faktorów. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.