Jaspersoft

Tworzenie raportów z wykorzystaniem Jaspersoft iReports Designer

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Tworzenie raportów z wykorzystaniem Jaspersoft iReports Designer


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   • Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji Jaspersoft iReports Designer oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność projektowania oraz formatowania raportów. Będzie potrafił zdefiniować źródła danych oraz zestawy danych na potrzeby raportu. W trakcie zajęć omawiane i demonstrowane będą opcje formatowania elementów raportu, tworzenie wyrażeń oraz inne techniki tworzenia elastycznych wizualizacji danych.

   • Profil słuchacza

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z narzędziem tworzenia raportów iReports Designer.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

   • Czas trwania

    2 dni

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Jaspersoft iReports Designer.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Cykl życia raportu

    Nawigacja i obsługa iReports Designer

    Definiowanie źródeł i zestawów danych

    Tworzenie wyrażeń

    Dodawanie elementów do raportu

    Tworzenie subraportów

    Wykonywanie obliczeń w raporcie

    Tworzenie wykresów i innych wizualizacji graficznych

    Praca z grupami

    Wykorzystanie stylów i czcionek

    Podgląd i eksportowanie raportów

    Obsługa błędów

    Opcje regionalne

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Zaprojektować zawartość i układ raportu
    • Zdefiniować potrzebne źródła danych
    • Zdefiniować zestawy danych do użycia w raporcie
    • Wykorzystywać standardowe elementy raportu dostępne w iReports
    • Dostosowywać wizualne właściwości elementów raportu
    • Wprowadzać formuły i wyrażenia
    • Korzystać z szablonów
    • Zarządzać raportami
   • Ścieżka rozwoju

    Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem iReports Designer w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak całości platformy Business Intelligence firmy Jaspersoft.

    W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi platformy Jaspersoft rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

    • Platforma BI Jaspersoft – administracja i wdrożenie
    • Platforma BI Jaspersoft – tworzenie rozwiązań ETL.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia