Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą realizacji typowych czynności administracyjnych na serwerze SQL Server Analysis Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do zapewnienia optymalnej konfiguracji serwera, bezpieczeństwa danych na nim składowanych oraz zapewnienia wydajnego funkcjonowania serwera SSAS. Uczestnicy szkolenia będą potrafili efektywnie monitorować bieżące działanie serwera oraz szybko reagować na pojawiające się negatywne tendencje w szybkości działania.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL). Przydatna jest również wiedza o strukturze i działaniu wielowymiarowych baz OLAP oraz modeli tabelarycznych (zakres szkoleń poziomu podstawowego). Dodatkowo cenne mogą być umiejętności związane z administrowaniem serwerem relacyjnych baz danych SQL Server.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja serwera Analysis Services

  • wpływ konfiguracji systemu operacyjnego Windows,
  • plik konfiguracyjny SSAS.
  • najważniejsze opcje konfiguracyjne, zalecane ustawienia.

  Konfiguracja pamięci wykorzystywanej przez SSAS

  • limity pamięci,
  • ekonomiczny model zarządzania pamięcią.

  Konfiguracja wykorzystania CPU, ThreadPool. Konfiguracja sieci.

  Bezpieczeństwo serwera

  • firewall,
  • szyfrowanie transmisji w sieci,
  • szyfrowanie plików,
  • przydział kont,
  • zabezpieczenia na poziomie systemu plików.

  Monitorowanie aktywności SSAS przy pomocy Trace (Profiler) oraz Extended Events

  • typy śledzenia,
  • definiowanie procesu Trace,
  • Flight Recorder,
  • śledzenie procesowania obiektów,
  • śledzenie wykonywania zapytań.

  Monitorowanie wykorzystania zasobów przy pomocy widoków zarządczych (DMV) oraz wskaźników wydajnościowych.

  Optymalizacja działania serwera poprzez odpowiednie zaprojektowanie obiektów składowych bazy OLAP. 

  Optymalizacja skryptu kalkulacyjnego.

  Optymalizacja zapytań

  • fazy wykonywania zapytania,
  • komponenty SSAS zaangażowane w realizację zapytania,
  • rola buforów,
  • techniki optymalizacji zapytań,
  • kalkulacje blokowe,
  • kalkulacje cell-by-cell,
  • wykorzystanie agregacji.

  Optymalizacja procesowania obiektów.

  Blokady

  • typy blokad,
  • sytuacje, w których następuje blokowanie,
  • monitorowanie blokad,
  • zakleszczenia (deadlocks).

  Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Synchronizacja jako alternatywny sposób tworzenia kopii zapasowych.

  Strategie wdrażania wielowymiarowej bazy OLAP

  • wykorzystanie narzędzia Deployment Wizard,
  • synchronizacja baz danych.

  Język XMLA – komendy DDL i administracyjne.

  Automatyzacja czynności administracyjnych z wykorzystaniem SQL Server Agenta.

  Wykorzystanie PowerShell do wykonywania czynności administracyjnych na serwerze SSAS.

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Prawidłowo konfigurować serwer Analysis Services.
  • Zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych na serwerze SSAS.
  • Zabezpieczyć serwer przed utratą danych poprzez zdefiniowanie procesu wykonywania kopii zapasowych.
  • Automatyzować realizację typowych czynności administracyjnych z wykorzystaniem SQL Server Agent lub PowerShell.
  • Ocenić funkcjonowanie serwera pod kątem wydajności, lokalizować wąskie gardła lub długo wykonywane zapytania, identyfikować przyczynę długiego czasu wykonywania zapytań.
  • Tworzyć formuły i zapytania MDX pozwalające na wydajniejszą realizację zapytań.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
  • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33