Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

Szkolenie także dostępne ZDALNIE

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia i obsługi procesów w aplikacji Comarch DMS. Uczestnicy szkolenia nabierają umiejętności pozwalających na konfigurowanie zaawansowanych obiegów wraz z wymianą informacji na linii Comarch DMS – Comarch ERP, a także wykorzystania dodatkowych funkcjonalności udostępnionych w aplikacji. Uczestnik będzie mieć okazje poznać jak:
  • prawidłowo skonfigurować poszczególne elementy karty obiegu;
  • wykorzystywać funkcje automatycznego generowania dokumentów;
  • wygenerować dokument w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch DMS;
  • powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP Optima do Comarch DMS;
  • wywoływać dynamiczny kod SQL w kontrolkach;
  • wykorzystywać dostępne procedury;
  • tworzyć zaawansowane mechanizmy w oparciu o kontrolki DMS;
  • implementować procesy biznesowe w DMS.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów oraz dla Klientów rozwiązań Comarch ERP (przede wszystkim Comarch ERP Optima), które współpracują z aplikacją Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm (m.in.: wdrożeniowcy lub/i administratorzy IT), którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.
 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP i pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Ze względu na zaawansowany charakter szkolenia, od uczestników wymagane jest:

  • ukończenie szkolenia podstawowego: Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL lub Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima;
  • w przypadku nie ukończenia szkoleń, dobra znajomość aplikacji Comarch DMS w ramach podstawowej konfiguracji (typy i zasady działania kontrolek, tworzenie prostych obiegów dokumentów);
  • znajomość języka dostępu do baz danych MS SQL;
  • podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima (wymiana danych na linii Comarch DMS – Comarch ERP będzie prezentowana w oparciu o Comarch ERP Optima.
 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  Czas trwania: 16 godzin zegarowych – 2 dni.
  Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób 
  Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń z systemów ERP
  Materiały: w formie elektronicznej 
  Certyfikat ukończenia szkolenia: tak
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Dzień 1

  Powitanie i omówienie programu szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Definicje typów obiegów
  Karta obiegu
  Typy kontrolek
  Funkcje obserwowania i inicjacji
  Schemat procesu
  Ustawienia typu obiegu
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:10-10:10)

  Praca z kontrolką typu lista
  Praca listy w różnych trybach
  Definiowanie wartości
  Praktyczne wykorzystanie kontrolki
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:10-10:40)

  Przerwa (10 minut)

  Praca z kontrolką typu Dane Tabelaryczne
  Definiowanie układu tabeli
  Automatyczne przeliczanie wartości
  Powiązanie tabeli z innymi elementami karty obiegu
  Generowanie dokumentów w odrębnych obiegach
  (przewidywany czas modułu ok. 100 min., 10:50-12:30)

  Przerwa obiadowa
  (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:30-13:20)

  Komunikaty
  Definiowanie komunikatów w systemie
  Praktyczne możliwości wykorzystania kontrolki
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:20-13:40)

  Mechanizm własnych akcji
  Przykłady wykorzystania mechanizmu
  (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 13:40-14:30)

  Konfigurowanie obiegu przy wykorzystaniu procedury OnDocumentPropagation
  Tworzenie własnych akcji w procedurze
  Automatyczne wprowadzanie i aktualizacja danych
  Nadawanie i zmiana uprawnień
  (przewidywany czas modułu ok. 150 min., 14:30-17:00)

  Dzień 2

  Utrwalenie wiedzy z pierwszego dnia szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:00-09:30)

  Konfigurowanie istniejących procedur Comarch DMS
  OnAfterDocumentSave
  OnAfterDocumentCreated
  SendMail
  (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:30-10:10)

  Punkt Automatycznego Generowania Dokumentów
  Konfigurowanie punktów
  Współpraca z OCR
  Współpraca z systemami ERP
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 10:10-11:10)

  Przerwa (10 minut)

  Warunkowe przekazywanie dokumentów
  Definiowanie warunków w oparciu o dane z dokumentu
  Tworzenie kontrolek na potrzeby warunków przekazania
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 11:20-11:50)

  Dodatkowe funkcjonalności Comarch DMS
  Repozytoria dokumentów
  Tworzenie i edycja wydruków oraz raportów
  (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 11:50-12:30)

  Przerwa obiadowa
  (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 12:30-13:20)

  Praca w trybie wielofirmowym
  Ustawienia konfiguracyjne
  Zmiany w karcie obiegu
  Zmiany w uprawnieniach
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:20-13:40)

  Praca na urządzeniach mobilnych
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 13:40-14:00)

  Praktyczne przykłady wykorzystania możliwości konfiguracji Comarch DMS
  M.in.: macierze reguł biznesowych, case study, tip&tricks
  (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 14:00-16:00)

  Podsumowanie oraz dyskusja
  (przewidywany czas ok. 30 min., 16:00-16:30)

  Test sprawdzający, ankieta, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
  (przewidywany czas ok. 30 min., 16:30-17:00)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:
  • Zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
  • Możliwości zastosowania aplikacji w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa;
  • Wykorzystania danych ze współpracujących systemów ERP;
  • Optymalizacji i uporządkowania procesów związanych z wymianą informacji;
  • Obsługi niestandardowych przypadków w obiegach i implementacji własnych reguł biznesowych.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom kursu rekomendujemy przede wszystkim szkolenia IT o tematyce BPMN i MS SQL Server, proponowane w ofercie: https://www.comarch.pl/szkolenia/.
  Polecamy także bogatą ofertę szkoleń z zakresu systemów Comarch ERP (w tym Comarch ERP Optima). Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający /Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.
 • Program szkolenie zdalne

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33