Comarch Bootcamp – Junior Java Developer

Intensywny Weekendowy Bootcamp Java (stacjonarnie i zdalnie)
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp – Junior Java Developer

   216 godzin nauki programowania w JAVA oraz 4 godziny z specjalistą HR. Dodatkowo dostęp do nagrań z zajęć !

   Zostań młodszym programistą Java

   Dla kogo ?

   • Pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować
   • Chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów na stanowiska Java Developer
   • Jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt
   • Chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm
   • Masz już za sobą pierwsze kroki w programowaniu (np.inne języki) i chcesz wziąć udział w intensywnym kursie uczącym programować w Java
   • Brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w swoim rozwoju

    

   Poznaj program i  harmonogram szkolenia

   Narzędzia deweloperskie:

   Przed napisaniem jakiegokolwiek kawałka kodu niezbędne jest poznanie narzędzi i oprogramowania, dzięki któremu wytwarzanie oprogramowania będzie proste i przyjemne. Konieczne jest również zapoznanie się z zasadą działania aplikacji napisanych w języku Java i sposobie zamieniania kodu napisanego przez programistę w działający program.

   Środowisko programistyczne Intellij

   • instalacja
   • obsługa

   Narzędzia języka Java

   • JDK
   • JRE
   • JVM
   Java – podstawy:

   Programowanie w dowolnym języku składa się z pewnych podstawowych koncepcji i założeń, dlatego naukę programowania rozpoczynamy od zapoznania się właśnie z nimi.

   Pierwsza aplikacja

   Struktura aplikacji w Java

   • struktura i znaczenie katalogów
   • pakiety
   • External Libraries
   • klasa startowa

   Uruchamianie projektu

   • kompilacja
   • walidacja
   • uruchamianie pliku .jar

   Typy danych w Java

   • liczbowe
   • zmiennoprzecinkowe
   • znaki i łańcuchy znaków
   • wartości logiczne

   Zmienne

   • definicja zmiennych
   • przypisywanie, odczytywanie i zmiana wartości
   • inicjalizacja zmiennych

   Operatory wbudowane w język Java

   Instrukcje warunkowe

   • if
   • switch

   Pętle

   • for
   • foreach
   • while
   • do-while
   • instrukcje break i continue

   Tablice

   • definicja tablic
   • inicjalizacja tablic
   • iteracja po tablicach
   • tablice dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe
   Obiektowość w Java:

   Kiedy tworzone programy stają się coraz większe i bardziej skomplikowane podstawowe mechanizmy programowania przestają nam wystarczać. Tu do gry wchodzi idea programowania obiektowego. Musimy zapoznać się z tą techniką programowania, zasadami obiektowości w języku Java oraz narzędziami języka Java związanymi z obiektowością.

   Klasy i obiekty

   • zawartość klas
   • konstrukcja obiektów
   • typy wyliczeniowe
   • referencje
   • typy niemutowalne
   • klasy wewnętrzne

   Metody

   • definicja metod
   • funkcje i procedury
   • metody inline
   • przekazywanie parametrów
   • wartości zwracane
   • przesłanianie metod
   • przeciążanie metod

   Enkapsulacja

   • modifikatory dostępu
   • getter’y
   • setter’y
   • ukrywanie metod

   Dziedziczenie

   Polimorfizm

   Abstrakcja w języku Java

   • interfejsy
   • implementacja interfejsów
   • klasy abstrakcyjne
   • metody abstrakcyjne
   • klasy anonimowe

   Static oraz final

   Konwersja i rzutowanie

   Narzędzia wbudowane w Java:

   Oprócz samego sterowania aplikacją niezwykle ważne są również sposoby przetwarzania i przechowywania danych w pamięci komputera. Z tego właśnie powodu musimy zapoznać się ze strukturami danych w języku Java, sposobami wielowątkowego, równoległego przetwarzania tych danych i sposobem zarządzania pamięcią w Java. Poza działającą aplikacją wymiernym efektem pracy programisty jest jakość kodu, który wytwarza -poznamy również mechanizmy pozwalające upraszczać, skracać i porządkować kod który piszemy.

   Kolekcje

   • listy
   • zbiory
   • mapy
   • operacje na kolekcjach
   • sortowanie kolekcji

   Wyjątki

   • przechwytywanie wyjątków
   • przekazywanie wyjątków
   • tworzenie własnych wyjątków
   • podział wyjątków

   Wielowątkowość

   • thread
   • runnable
   • executor’y wątków
   • pule wątków
   • synchronizacja wątków

   Strumienie wejścia/wyjścia

   Obsługa plików

   Typy generyczne

   Interfejs funkcyjny

   Strumienie oraz wyrażenia lambda

   Wartości opcjonalne w Java

   Zarządzanie pamięcią –GC

   Debugowanie aplikacji

   Bazy danych:

   Oprócz danych przechowywanych w pamięci aplikacji, musimy również przechowywać wiele danych “na stałe”. Do tego wykorzystujemy bazy danych. Musimy zapoznać się z działaniem baz danych oraz ich obsługą. Nauczymy się również sposobów łączenia aplikacji napisanych w języku Java z bazami danych wykorzystując nowoczesne biblioteki i API języka Java.

   Relacyjne bazy danych

   • uruchamianie serwera baz danych
   • zasada działania
   • tworzenie baz danych
   • relacje

   Język SQL

   • wstawianie rekordów do bazy
   • zapytania
   • modyfikacja danych
   • usuwanie rekordów

   JOIN

   • operacje na zbiorach danych
   • grupowanie wyników
   • sortowanie
   • zapytania zagnieżdżone
   • klucze prywatne
   • auto inkrementacja
   • wartości domyślne

   JDBC

   • połączenie Java z bazą danych
   • operacje na bazie danych przy użyciu Java
   Technologie i narzędzia:

   Będziemy również potrzebować narzędzi do utrzymywania i zarządzania projektami oraz kontroli wersji oprogramowania. Kiedy nasze aplikacje staną się bardziej skomplikowane sam język Java przestanie nam wystarczać. Nauczymy się wykorzystywać dodatkowe narzędzia zewnętrzne, nie wbudowane w język Java. Poznamy nowe idee i koncepcje tworzenia komercyjnych aplikacji. Aby zobaczyć efekty naszej pracy wprowadzimy interfejs użytkownika do aplikacji Java i napiszemy testy automatyczne sprawdzające poprawność ich działania.

   Maven

   • zarządzanie zależnościami
   • budowanie aplikacji
   • wtyczki do Maven
   • etapy budowania projektu
   • zdalne repozytorium Maven

   GIT

   • tworzenie repozytorium
   • inicjalizacja projektu git
   • dodawanie zdalnego repozytorium do projektu
   • tworzenie commit’ów
   • wrzucanie zmian do zdalnego repozytorium
   • pobieranie repozytorium
   • uaktualnianie lokalnych źródeł
   • gałęzie

   Spring Boot

   • uruchamianie kontenera HTTP
   • kontenery wbudowane w Spring

   Spring IoC

   • beany
   • konteksty
   • wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

   Metody konfiguracji Spring

   • pliki XML
   • Klasy konfiguracyjne
   • Adnotacje

   Spring MVC

   • wzorzec MVC
   • kontrolery
   • szablony widoków
   • mapowanie zapytań
   • metody zapytań HTTP
   • przekazywanie modelu do widoków
   WebServices

   Kiedy aplikacje stają się ogromne chcemy zmienić podejście do ich wytwarzania. Korzystamy w metody “dziel i zwyciężaj”, czyli dzielimy nasz wielki projekt na kilka mniejszych programów. Żeby te mniejsze “moduły” naszego systemu mogły ze sobą współpracować musimy nauczyć się sposobów na zaimplementowanie komunikacji między nimi.

   REST

   • definicja API przy pomocy JSONSchema
   • generacja API przy pomocy Maven
   • klient REST API
   • provider REST API
   Metodyki wytwarzania oprogramowania i dokumentacje

   Oprócz wytwarzania oprogramowania programista musi również dokumentować wytwarzany kod oraz projekty aplikacji. Nauczymy się, jakie dokumenty funkcjonują w świecie IT i dowiemy się jak przekładać nasz kod na formę papierową w postaci diagramów UML. Poznamy również strategie pracy podczas wytwarzania oprogramowania.

   Scrum

   Dokumentacje w IT

   • LLD
   • HLD
   • CR
   • PID
   • UM
   • DoR
   • DoD

   UML

   • diagramy przypadków użycia
   • diagramy klas
   • diagramy sekwencji
   • diagramy aktywności
   Harmonogram
   • 14 - 15.10.2023 - Pierwszy zjazd on-line
   • 21 - 22.10.2023 – drugi zjazd stacjonarnie
   • 04 - 05.11.2023
   • 18 - 19.11.2023
   • 02 - 03.12.2023 Stacjonarny egzamin
   • 16 - 17.12.2023
   • 13 - 14.01.2023
   • 20 - 21.01.2023
   • 03 - 04.02.2023
   • 17 - 18.02.2023
   • 02 - 03.03.2023
   • 16 - 17.03.2023
   • 23 - 24.03.2023
   • 06.04.2023

    

   Koszt
   • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

   Comarch Bootcamp Junior Java Developer

   Chcesz poznać szczegóły? Obejrzyj wywiad!

   O tym, dlaczego warto wziąć udział w Comarch Bootcamp Junior Java Developer opowiada trener oraz dyrektor Centrum Szkoleniowego Comarch.

   Dlaczego nasz BOOTCAMP JAVA?

   Bootcampy stanowią bardzo intensywną formę kursów, która ma za zadanie pomoc uczestnikom w stosunkowo krótkim czasie przyswoić sporą dawkę wiedzy.

   Zobacz, jak uczymy

   Wiedza

   Zaczynamy od podstaw a kończymy na ugruntowanej solidnej wiedzy z programowania pozwalającej Ci na skuteczne rozpoczęcie pracy jako JJD.

   Samodzielne projekty aplikacji

   Aplikacje utworzone podczas zajęć będą stanowić Twoje portfolio, którym będziesz mógł się pochwalić u przyszłego pracodawcy. Będą doskonałym potwierdzeniem umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

   Testy w trakcie kursu oraz końcowe

   Zależy nam na Twoim rozwoju, dlatego na bieżąco sprawdzamy efekty i rezultaty Twojego kształcenia i pomagamy, gdy jest taka potrzeba.

   Mentoring trenerski

   Nasz trener odkryje i rozwinie Twój potencjał. Jest nie tylko programistą Java i pracownikiem Comarch, ale przede wszystkim Twoim bezpośrednim wsparciem w trakcie kursu. Na każdym jego etapie będzie służył Ci pomocą

   Zadania domowe

   W ramach naszego intensywnego Bootcampu Java będąziesz miał do wykonania wyznaczane przez prowadzących zadania domowe sprawdzające i porządkujące wiedzę

   Projekt końcowy

   To w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii.

   Konsultacja HR

   Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie związane z rekrutacją, CV

   Certyfikat

   Certyfikat CSC jest powszechnie ceniony wśród pracodawców z branży IT

   Nauka poprzez praktykę!

   Stawiamy sobie za zadanie kompletksowe przygotowanie uczetsników naszych Bootcampów do wejścia na rynek pracy IT. Mamy pełną świadomość tego jakie umiejętności są ocbenie poszukowane przez pracodawnców tej branży - jeśli masz wątpliwości, czy Bootcamp Java jest dla Cebie, chętnie pomożemy i doradzimy !

   Zadaj pytanie

   W trakcie zajęć Bootcamp Java:
   • Poznasz specyficzne technologie,
   • Będziesz korzystał w stopniu zaawansowanym z narzędzi niezbędnych w codziennej pracy programisty, 
   • Zapoznasz się z metodami iteracyjnego rozwijania oprogramowania,
   • Będziesz korzystał z wielu technologii pozwalających na tworzenie profesjonalnych projektów komercyjnych. 
   • Zrealizujesz scenariusze, z którymi zetkniesz się w pracy na stanowisku 
   Po bootcampie Java będziesz :
   • Tworzył aplikacje w języku Java
   • Korzystał z wielu bibliotek wbudowanych języka Java
   • Korzystał z systemu kontroli wersji GIT
   • Używał narzędzia Maven do zarządzania projektem
   • Stosował się do zasad programowania obiektowego
   • Tworzył aplikacje webowe przy użyciu Spring
   • Wykorzystywał wzorzec odwrócenia zależności (IoC)
   Zgłębisz i rozwiniesz także umiejętności
   • Tworzenia i posługiwania się relacyjnymi bazami danych
   • Używania Hibernate oraz JDBC do operacji bazodanowych z poziomu Java
   • Tworzenia aplikacji okienkowych przy pomocy JavaFX
   • Tworzenia testów automatycznych aplikacji Java
   • Zarządzania swoją pracą w metodyce Agile
   • Tworzenia i konsumowania Web Services REST
   • Tworzenia podstawowych diagramy UML

   Co to jest język Java ?

   Mateusz Bereda, trener Comarch Bootcamp Junior Java Developer o tym czym jest Java, do czego ją stosować, gdzie jest najczęściej wykorzystywana i jakie są jej największe zalety.

   Spotkajmy się na Bootcampie Java!

   • Mateusz Bereda

    Trener z zakresu programowania, w szczególności Java, Web Services, Spring; współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch od 2017, wykształcenie wyższe; na co dzień zatrudniony na stanowisku programisty; praktyk; autor programów szkoleniowych oraz bootcampu Java

    Potwierdzony profesjonalizm w opiniach uczestników!

    „Dużo przydatnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób i podpartej odpowiednio dobranymi przykładami praktycznymi ułatwiającymi ich przyswojenie.”

    Agnieszka

    „Prowadzący dokładnie wyjaśniał jak i dlaczego coś działa.Dobrze przekazuje wiedzę poprzez podawanie konkretnych przykładów”

    Sebastian

    „Prowadzący potrafi w umiejętny sposób przekazywać wiedzę, dzięki czemu szkolenie zostało przeprowadzone bardzo płynnie - kolejność zagadnień była idealnie dopasowana, świetne przykłady praktyczne, każde pytanie wyjaśnione w wyczerpujący sposób.” 

    Maciej

    „Mateusz zachęcał do zadawania pytań jak tylko się pojawią, na każde pytanie chętnie odpowiadał dając naprawdę dobre przykłady i odpowiedni kontekst. Szkolenie zorganizowane bardzo płynnie, pokryliśmy dużo tematów, w zasadzie nie wiem co można by poprawić :)”

    Szczepan

    • 5,7
    • NPS 86
    • 5,7
    • 5,7

     Średnia ocena trenera na podstawie ankiet uczestników szkoleń Centrum Szkoleniowego Comarch

    • 86

     Wysoka ocena lojalności uczetników szkolenia wg wskaźnika Net Promoter Score

    • 5,7

     Średnia ocena szkolenia na podstawie ankiet od uczestników.

    Szkolenia - programowanie w Java
    Java jest jednym z najczęściej używanych języków programowania na świecie. Sprawdź szeroką ofertę szkoleń z programowania w JAVA!
    Comarch Bootcamp
    Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!

    Opiekun Comarch Bootcamp

    Sylwester Woźniak
    Sylwester Woźniak

    Sylwester.Wozniak@comarch.pl

    +48 12 687 78 11