Comarch Bootcamp – Junior Java Developer

216 godzin nauki programowania w JAVA oraz 4 godziny z specjalistą HR. Dodatkowo dostęp do nagrań z zajęć ! Weź udział w szkoleniu oraz rekrutacji do pracy w Comarch

Zapraszamy do rekrutacji wybranych uczestników!

 

Niemożliwe? A jednak!

Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch. 
Od tej edycji każdy uczestnik bootcampu może wziąć udział w rekrutacji do Comarch po pierwszej części kursu i jeszcze w trakcie kursu podpisać umowę o zatrudnieniu.
Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji zyskują dofinansowanie do pozostałej części naszego kursu.

Zapisz się na kurs 

Bootcamp z rekrutacją do Comarch

Nasze Centrum Szkoleniowe jest częścią globalnej firmy informatycznej, która prowadzi projekty w ponad stu krajach na całym świecie i obecnie zatrudnia 6 500 specjalistów. Aktualnie w Comarch mamy otwartych kilkadziesiąt rekrutacji w obszarze Java .

Dlatego od teraz łączymy siły i oferujemy najlepszym uczestnikom Bootcampu Junior Java Developer możliwość pracy w naszych zespołach nie w rok od kursu, nie po zakończeniu kursu ale JUŻ W TRAKCIE BOOTCAMPU (po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego). Dodatkowo pokryjemy 75% kosztów kursu osobom, które zdecydują się dołączyć do naszych programistów. Nasz trener jest na co dzień programistą w Comarch, więc będziesz mieć pewność, że wiedza i umiejętności, które posiądziesz w trakcie kursu pozwolą Ci rozwijać karierę w naszej firmie.

Zapytaj nas o szczegóły

Warunki świadczenia usługi szkoleniowej Comarch Bootcamp Junior Java Developer


Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch

Nowa odsłona Comarch Bootcamp Junior Java Developer

Chcesz poznać szczegóły? Obejrzyj wywiad!

O tym, dlaczego warto wziąć udział w Comarch Bootcamp Junior Java Developer opowiada trener oraz dyrektor Centrum Szkoleniowego Comarch.

Zostań młodszym programistą Java

Dla kogo ?

 • Pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować
 • Chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów na stanowiska Java Developer
 • Jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt
 • Chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm
 • Masz już za sobą pierwsze kroki w programowaniu (np.inne języki) i chcesz wziąć udział w intensywnym kursie uczącym programować w Java
 • Brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w swoim rozwoju

 

Poznaj program i  harmonogram szkolenia

Narzędzia deweloperskie:

Przed napisaniem jakiegokolwiek kawałka kodu niezbędne jest poznanie narzędzi i oprogramowania, dzięki któremu wytwarzanie oprogramowania będzie proste i przyjemne. Konieczne jest również zapoznanie się z zasadą działania aplikacji napisanych w języku Java i sposobie zamieniania kodu napisanego przez programistę w działający program.

Środowisko programistyczne Intellij

 • instalacja
 • obsługa

Narzędzia języka Java

 • JDK
 • JRE
 • JVM
Java – podstawy:

Programowanie w dowolnym języku składa się z pewnych podstawowych koncepcji i założeń, dlatego naukę programowania rozpoczynamy od zapoznania się właśnie z nimi.

Pierwsza aplikacja

Struktura aplikacji w Java

 • struktura i znaczenie katalogów
 • pakiety
 • External Libraries
 • klasa startowa

Uruchamianie projektu

 • kompilacja
 • walidacja
 • uruchamianie pliku .jar

Typy danych w Java

 • liczbowe
 • zmiennoprzecinkowe
 • znaki i łańcuchy znaków
 • wartości logiczne

Zmienne

 • definicja zmiennych
 • przypisywanie, odczytywanie i zmiana wartości
 • inicjalizacja zmiennych

Operatory wbudowane w język Java

Instrukcje warunkowe

 • if
 • switch

Pętle

 • for
 • foreach
 • while
 • do-while
 • instrukcje break i continue

Tablice

 • definicja tablic
 • inicjalizacja tablic
 • iteracja po tablicach
 • tablice dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe
Obiektowość w Java:

Kiedy tworzone programy stają się coraz większe i bardziej skomplikowane podstawowe mechanizmy programowania przestają nam wystarczać. Tu do gry wchodzi idea programowania obiektowego. Musimy zapoznać się z tą techniką programowania, zasadami obiektowości w języku Java oraz narzędziami języka Java związanymi z obiektowością.

Klasy i obiekty

 • zawartość klas
 • konstrukcja obiektów
 • typy wyliczeniowe
 • referencje
 • typy niemutowalne
 • klasy wewnętrzne

Metody

 • definicja metod
 • funkcje i procedury
 • metody inline
 • przekazywanie parametrów
 • wartości zwracane
 • przesłanianie metod
 • przeciążanie metod

Enkapsulacja

 • modifikatory dostępu
 • getter’y
 • setter’y
 • ukrywanie metod

Dziedziczenie

Polimorfizm

Abstrakcja w języku Java

 • interfejsy
 • implementacja interfejsów
 • klasy abstrakcyjne
 • metody abstrakcyjne
 • klasy anonimowe

Static oraz final

Konwersja i rzutowanie

Narzędzia wbudowane w Java:

Oprócz samego sterowania aplikacją niezwykle ważne są również sposoby przetwarzania i przechowywania danych w pamięci komputera. Z tego właśnie powodu musimy zapoznać się ze strukturami danych w języku Java, sposobami wielowątkowego, równoległego przetwarzania tych danych i sposobem zarządzania pamięcią w Java. Poza działającą aplikacją wymiernym efektem pracy programisty jest jakość kodu, który wytwarza -poznamy również mechanizmy pozwalające upraszczać, skracać i porządkować kod który piszemy.

Kolekcje

 • listy
 • zbiory
 • mapy
 • operacje na kolekcjach
 • sortowanie kolekcji

Wyjątki

 • przechwytywanie wyjątków
 • przekazywanie wyjątków
 • tworzenie własnych wyjątków
 • podział wyjątków

Wielowątkowość

 • thread
 • runnable
 • executor’y wątków
 • pule wątków
 • synchronizacja wątków

Strumienie wejścia/wyjścia

Obsługa plików

Typy generyczne

Interfejs funkcyjny

Strumienie oraz wyrażenia lambda

Wartości opcjonalne w Java

Zarządzanie pamięcią –GC

Debugowanie aplikacji

Bazy danych:

Oprócz danych przechowywanych w pamięci aplikacji, musimy również przechowywać wiele danych “na stałe”. Do tego wykorzystujemy bazy danych. Musimy zapoznać się z działaniem baz danych oraz ich obsługą. Nauczymy się również sposobów łączenia aplikacji napisanych w języku Java z bazami danych wykorzystując nowoczesne biblioteki i API języka Java.

Relacyjne bazy danych

 • uruchamianie serwera baz danych
 • zasada działania
 • tworzenie baz danych
 • relacje

Język SQL

 • wstawianie rekordów do bazy
 • zapytania
 • modyfikacja danych
 • usuwanie rekordów

JOIN

 • operacje na zbiorach danych
 • grupowanie wyników
 • sortowanie
 • zapytania zagnieżdżone
 • klucze prywatne
 • auto inkrementacja
 • wartości domyślne

JDBC

 • połączenie Java z bazą danych
 • operacje na bazie danych przy użyciu Java
Technologie i narzędzia:

Będziemy również potrzebować narzędzi do utrzymywania i zarządzania projektami oraz kontroli wersji oprogramowania. Kiedy nasze aplikacje staną się bardziej skomplikowane sam język Java przestanie nam wystarczać. Nauczymy się wykorzystywać dodatkowe narzędzia zewnętrzne, nie wbudowane w język Java. Poznamy nowe idee i koncepcje tworzenia komercyjnych aplikacji. Aby zobaczyć efekty naszej pracy wprowadzimy interfejs użytkownika do aplikacji Java i napiszemy testy automatyczne sprawdzające poprawność ich działania.

Maven

 • zarządzanie zależnościami
 • budowanie aplikacji
 • wtyczki do Maven
 • etapy budowania projektu
 • zdalne repozytorium Maven

GIT

 • tworzenie repozytorium
 • inicjalizacja projektu git
 • dodawanie zdalnego repozytorium do projektu
 • tworzenie commit’ów
 • wrzucanie zmian do zdalnego repozytorium
 • pobieranie repozytorium
 • uaktualnianie lokalnych źródeł
 • gałęzie

Spring Boot

 • uruchamianie kontenera HTTP
 • kontenery wbudowane w Spring

Spring IoC

 • beany
 • konteksty
 • wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

Metody konfiguracji Spring

 • pliki XML
 • Klasy konfiguracyjne
 • Adnotacje

Spring MVC

 • wzorzec MVC
 • kontrolery
 • szablony widoków
 • mapowanie zapytań
 • metody zapytań HTTP
 • przekazywanie modelu do widoków
WebServices

Kiedy aplikacje stają się ogromne chcemy zmienić podejście do ich wytwarzania. Korzystamy w metody “dziel i zwyciężaj”, czyli dzielimy nasz wielki projekt na kilka mniejszych programów. Żeby te mniejsze “moduły” naszego systemu mogły ze sobą współpracować musimy nauczyć się sposobów na zaimplementowanie komunikacji między nimi.

REST

 • definicja API przy pomocy JSONSchema
 • generacja API przy pomocy Maven
 • klient REST API
 • provider REST API
Metodyki wytwarzania oprogramowania i dokumentacje

Oprócz wytwarzania oprogramowania programista musi również dokumentować wytwarzany kod oraz projekty aplikacji. Nauczymy się, jakie dokumenty funkcjonują w świecie IT i dowiemy się jak przekładać nasz kod na formę papierową w postaci diagramów UML. Poznamy również strategie pracy podczas wytwarzania oprogramowania.

Scrum

Dokumentacje w IT

 • LLD
 • HLD
 • CR
 • PID
 • UM
 • DoR
 • DoD

UML

 • diagramy przypadków użycia
 • diagramy klas
 • diagramy sekwencji
 • diagramy aktywności
Harmonogram
 • 30.09 - 01.10 - Pierwszy zjazd on-line
 • 14.10 - 15.10 - Drugi zjazd stacjonarnie
 • 21.10-  22.10
 • 04.11 - 19.11 - Stacjonarny egzamin
 • 02.12 - 03.12
 • 16.12 - 17.12
 • 13.01 - 14.01
 • 20.01 - 21.01
 • 03.02 - 04.02
 • 17.02 - 18.02
 • 02.03 - 03.03
 • 16.03 - 17.03
 • 23.03 - Ostatni zjazd
 • 24.03 - Dzień rezerwowy

 

Koszt
 • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

Dlaczego nasz BOOTCAMP JAVA?

Bootcampy stanowią bardzo intensywną formę kursów, która ma za zadanie pomoc uczestnikom w stosunkowo krótkim czasie przyswoić sporą dawkę wiedzy.

Zobacz, jak uczymy

Wiedza

Zaczynamy od podstaw a kończymy na ugruntowanej solidnej wiedzy z programowania pozwalającej Ci na skuteczne rozpoczęcie pracy jako JJD.

Samodzielne projekty aplikacji

Aplikacje utworzone podczas zajęć będą stanowić Twoje portfolio, którym będziesz mógł się pochwalić u przyszłego pracodawcy. Będą doskonałym potwierdzeniem umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

Testy w trakcie kursu oraz końcowe

Zależy nam na Twoim rozwoju, dlatego na bieżąco sprawdzamy efekty i rezultaty Twojego kształcenia i pomagamy, gdy jest taka potrzeba.

Mentoring trenerski

Nasz trener odkryje i rozwinie Twój potencjał. Jest nie tylko programistą Java i pracownikiem Comarch, ale przede wszystkim Twoim bezpośrednim wsparciem w trakcie kursu. Na każdym jego etapie będzie służył Ci pomocą

Zadania domowe

W ramach naszego intensywnego Bootcampu Java będąziesz miał do wykonania wyznaczane przez prowadzących zadania domowe sprawdzające i porządkujące wiedzę

Projekt końcowy

To w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii.

Konsultacja HR

Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie związane z rekrutacją, CV

Certyfikat

Certyfikat CSC jest powszechnie ceniony wśród pracodawców z branży IT

Nauka poprzez praktykę!

Stawiamy sobie za zadanie kompletksowe przygotowanie uczetsników naszych Bootcampów do wejścia na rynek pracy IT. Mamy pełną świadomość tego jakie umiejętności są ocbenie poszukowane przez pracodawnców tej branży - jeśli masz wątpliwości, czy Bootcamp Java jest dla Cebie, chętnie pomożemy i doradzimy !

Zadaj pytanie

W trakcie zajęć Bootcamp Java:
 • Poznasz specyficzne technologie,
 • Będziesz korzystał w stopniu zaawansowanym z narzędzi niezbędnych w codziennej pracy programisty, 
 • Zapoznasz się z metodami iteracyjnego rozwijania oprogramowania,
 • Będziesz korzystał z wielu technologii pozwalających na tworzenie profesjonalnych projektów komercyjnych. 
 • Zrealizujesz scenariusze, z którymi zetkniesz się w pracy na stanowisku 
Po bootcampie Java będziesz :
 • Tworzył aplikacje w języku Java
 • Korzystał z wielu bibliotek wbudowanych języka Java
 • Korzystał z systemu kontroli wersji GIT
 • Używał narzędzia Maven do zarządzania projektem
 • Stosował się do zasad programowania obiektowego
 • Tworzył aplikacje webowe przy użyciu Spring
 • Wykorzystywał wzorzec odwrócenia zależności (IoC)
Zgłębisz i rozwiniesz także umiejętności
 • Tworzenia i posługiwania się relacyjnymi bazami danych
 • Używania Hibernate oraz JDBC do operacji bazodanowych z poziomu Java
 • Tworzenia aplikacji okienkowych przy pomocy JavaFX
 • Tworzenia testów automatycznych aplikacji Java
 • Zarządzania swoją pracą w metodyce Agile
 • Tworzenia i konsumowania Web Services REST
 • Tworzenia podstawowych diagramy UML

Co to jest język Java ?

Mateusz Bereda, trener Comarch Bootcamp Junior Java Developer o tym czym jest Java, do czego ją stosować, gdzie jest najczęściej wykorzystywana i jakie są jej największe zalety.

Spotkajmy się na Bootcampie Java!

 • Mateusz Bereda

  Trener z zakresu programowania, w szczególności Java, Web Services, Spring; współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch od 2017, wykształcenie wyższe; na co dzień zatrudniony na stanowisku programisty; praktyk; autor programów szkoleniowych oraz bootcampu Java

  Potwierdzony profesjonalizm w opiniach uczestników!

  „Dużo przydatnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób i podpartej odpowiednio dobranymi przykładami praktycznymi ułatwiającymi ich przyswojenie.”

  Agnieszka

  „Prowadzący dokładnie wyjaśniał jak i dlaczego coś działa.Dobrze przekazuje wiedzę poprzez podawanie konkretnych przykładów”

  Sebastian

  „Prowadzący potrafi w umiejętny sposób przekazywać wiedzę, dzięki czemu szkolenie zostało przeprowadzone bardzo płynnie - kolejność zagadnień była idealnie dopasowana, świetne przykłady praktyczne, każde pytanie wyjaśnione w wyczerpujący sposób.” 

  Maciej

  „Mateusz zachęcał do zadawania pytań jak tylko się pojawią, na każde pytanie chętnie odpowiadał dając naprawdę dobre przykłady i odpowiedni kontekst. Szkolenie zorganizowane bardzo płynnie, pokryliśmy dużo tematów, w zasadzie nie wiem co można by poprawić :)”

  Szczepan

  • 5,7
  • NPS 86
  • 5,7
  • 5,7

   Średnia ocena trenera na podstawie ankiet uczestników szkoleń Centrum Szkoleniowego Comarch

  • 86

   Wysoka ocena lojalności uczetników szkolenia wg wskaźnika Net Promoter Score

  • 5,7

   Średnia ocena szkolenia na podstawie ankiet od uczestników.

  Szkolenia - programowanie w Java
  Java jest jednym z najczęściej używanych języków programowania na świecie. Sprawdź szeroką ofertę szkoleń z programowania w JAVA!
  Comarch Bootcamp
  Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!

  Opiekun Comarch Bootcamp

  Sylwester Woźniak
  Sylwester Woźniak

  Sylwester.Wozniak@comarch.pl

  +48 12 687 78 11