Comarch Bootcamp – Junior Java Developer

Intensywny Weekendowy Bootcamp Java (stacjonarnie i zdalnie)
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp – Junior Java Developer

   188 h godzin nauki programowania w JAVA oraz 4 godziny z specjalistą HR. Dodatkowo dostęp do nagrań z zajęć !

   Wygrywamy doświadczeniem!

    11 edycja Bootcampu Java to gwarancja jakości i zadowolenia uczestników!

    Bootcamp jest intensywnym kursem od podstaw, który zapewni Ci solidną wiedzę z programowania i umożliwi start w roli Junior Java Developera. Naszym celem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, ale również umożliwienie samodzielnego tworzenia projektów aplikacji. Aplikacja, którą stworzysz podczas zajęć, będzie doskonałym wkładem do portfolio, które możesz zaprezentować przyszłemu pracodawcy. Będzie także potwierdzeniem praktycznych umiejętności zdobytych podczas kursu. 

    Trener Bootcampu to doświadczony programista i ceniony trener w Centrum Szkoleniowym Comarch. Oprócz przekazania merytorycznej wiedzy, będzie wspierał Cię na każdym etapie szkolenia. W ramach kursu otrzymasz konsultacje z działem HR a także imienny certyfikat. Nasz Bootcamp Junior Java Developer to nie tylko nauka, to kompleksowe doświadczenie, które przygotowuje do wyzwań zawodowych w dziedzinie programowania JAVA.

    Zostań młodszym programistą Java

    Dla kogo ?

    • Pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować
    • Chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów na stanowiska Java Developer
    • Jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt
    • Chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm
    • Masz już za sobą pierwsze kroki w programowaniu (np.inne języki) i chcesz wziąć udział w intensywnym kursie uczącym programować w Java
    • Brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w swoim rozwoju

     

    Poznaj program i  harmonogram szkolenia

    Narzędzia deweloperskie:

    Przed napisaniem jakiegokolwiek kawałka kodu niezbędne jest poznanie narzędzi i oprogramowania, dzięki któremu wytwarzanie oprogramowania będzie proste i przyjemne. Konieczne jest również zapoznanie się z zasadą działania aplikacji napisanych w języku Java i sposobie zamieniania kodu napisanego przez programistę w działający program.

    Środowisko programistyczne Intellij

    • instalacja
    • obsługa

    Narzędzia języka Java

    • JDK
    • JRE
    • JVM
    Java – podstawy:

    Programowanie w dowolnym języku składa się z pewnych podstawowych koncepcji i założeń, dlatego naukę programowania rozpoczynamy od zapoznania się właśnie z nimi.

    Pierwsza aplikacja

    Struktura aplikacji w Java

    • struktura i znaczenie katalogów
    • pakiety
    • External Libraries
    • klasa startowa

    Uruchamianie projektu

    • kompilacja
    • walidacja
    • uruchamianie pliku .jar

    Typy danych w Java

    • liczbowe
    • zmiennoprzecinkowe
    • znaki i łańcuchy znaków
    • wartości logiczne

    Zmienne

    • definicja zmiennych
    • przypisywanie, odczytywanie i zmiana wartości
    • inicjalizacja zmiennych

    Operatory wbudowane w język Java

    Instrukcje warunkowe

    • if
    • switch

    Pętle

    • for
    • foreach
    • while
    • do-while
    • instrukcje break i continue

    Tablice

    • definicja tablic
    • inicjalizacja tablic
    • iteracja po tablicach
    • tablice dwuwymiarowe oraz wielowymiarowe
    Obiektowość w Java:

    Kiedy tworzone programy stają się coraz większe i bardziej skomplikowane podstawowe mechanizmy programowania przestają nam wystarczać. Tu do gry wchodzi idea programowania obiektowego. Musimy zapoznać się z tą techniką programowania, zasadami obiektowości w języku Java oraz narzędziami języka Java związanymi z obiektowością.

    Klasy i obiekty

    • zawartość klas
    • konstrukcja obiektów
    • typy wyliczeniowe
    • referencje
    • typy niemutowalne
    • klasy wewnętrzne

    Metody

    • definicja metod
    • funkcje i procedury
    • metody inline
    • przekazywanie parametrów
    • wartości zwracane
    • przesłanianie metod
    • przeciążanie metod

    Enkapsulacja

    • modifikatory dostępu
    • getter’y
    • setter’y
    • ukrywanie metod

    Dziedziczenie

    Polimorfizm

    Abstrakcja w języku Java

    • interfejsy
    • implementacja interfejsów
    • klasy abstrakcyjne
    • metody abstrakcyjne
    • klasy anonimowe

    Static oraz final

    Konwersja i rzutowanie

    Narzędzia wbudowane w Java:

    Oprócz samego sterowania aplikacją niezwykle ważne są również sposoby przetwarzania i przechowywania danych w pamięci komputera. Z tego właśnie powodu musimy zapoznać się ze strukturami danych w języku Java, sposobami wielowątkowego, równoległego przetwarzania tych danych i sposobem zarządzania pamięcią w Java. Poza działającą aplikacją wymiernym efektem pracy programisty jest jakość kodu, który wytwarza -poznamy również mechanizmy pozwalające upraszczać, skracać i porządkować kod który piszemy.

    Kolekcje

    • listy
    • zbiory
    • mapy
    • operacje na kolekcjach
    • sortowanie kolekcji

    Wyjątki

    • przechwytywanie wyjątków
    • przekazywanie wyjątków
    • tworzenie własnych wyjątków
    • podział wyjątków

    Wielowątkowość

    • thread
    • runnable
    • executor’y wątków
    • pule wątków
    • synchronizacja wątków

    Strumienie wejścia/wyjścia

    Obsługa plików

    Typy generyczne

    Interfejs funkcyjny

    Strumienie oraz wyrażenia lambda

    Wartości opcjonalne w Java

    Zarządzanie pamięcią –GC

    Debugowanie aplikacji

    Bazy danych:

    Oprócz danych przechowywanych w pamięci aplikacji, musimy również przechowywać wiele danych “na stałe”. Do tego wykorzystujemy bazy danych. Musimy zapoznać się z działaniem baz danych oraz ich obsługą. Nauczymy się również sposobów łączenia aplikacji napisanych w języku Java z bazami danych wykorzystując nowoczesne biblioteki i API języka Java.

    Relacyjne bazy danych

    • uruchamianie serwera baz danych
    • zasada działania
    • tworzenie baz danych
    • relacje

    Język SQL

    • wstawianie rekordów do bazy
    • zapytania
    • modyfikacja danych
    • usuwanie rekordów

    JOIN

    • operacje na zbiorach danych
    • grupowanie wyników
    • sortowanie
    • zapytania zagnieżdżone
    • klucze prywatne
    • auto inkrementacja
    • wartości domyślne

    JDBC

    • połączenie Java z bazą danych
    • operacje na bazie danych przy użyciu Java
    Technologie i narzędzia:

    Będziemy również potrzebować narzędzi do utrzymywania i zarządzania projektami oraz kontroli wersji oprogramowania. Kiedy nasze aplikacje staną się bardziej skomplikowane sam język Java przestanie nam wystarczać. Nauczymy się wykorzystywać dodatkowe narzędzia zewnętrzne, nie wbudowane w język Java. Poznamy nowe idee i koncepcje tworzenia komercyjnych aplikacji. Aby zobaczyć efekty naszej pracy wprowadzimy interfejs użytkownika do aplikacji Java i napiszemy testy automatyczne sprawdzające poprawność ich działania.

    Maven

    • zarządzanie zależnościami
    • budowanie aplikacji
    • wtyczki do Maven
    • etapy budowania projektu
    • zdalne repozytorium Maven

    GIT

    • tworzenie repozytorium
    • inicjalizacja projektu git
    • dodawanie zdalnego repozytorium do projektu
    • tworzenie commit’ów
    • wrzucanie zmian do zdalnego repozytorium
    • pobieranie repozytorium
    • uaktualnianie lokalnych źródeł
    • gałęzie

    Spring Boot

    • uruchamianie kontenera HTTP
    • kontenery wbudowane w Spring

    Spring IoC

    • beany
    • konteksty
    • wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)

    Metody konfiguracji Spring

    • pliki XML
    • Klasy konfiguracyjne
    • Adnotacje

    Spring MVC

    • wzorzec MVC
    • kontrolery
    • szablony widoków
    • mapowanie zapytań
    • metody zapytań HTTP
    • przekazywanie modelu do widoków
    WebServices

    Kiedy aplikacje stają się ogromne chcemy zmienić podejście do ich wytwarzania. Korzystamy w metody “dziel i zwyciężaj”, czyli dzielimy nasz wielki projekt na kilka mniejszych programów. Żeby te mniejsze “moduły” naszego systemu mogły ze sobą współpracować musimy nauczyć się sposobów na zaimplementowanie komunikacji między nimi.

    REST

    • definicja API przy pomocy JSONSchema
    • generacja API przy pomocy Maven
    • klient REST API
    • provider REST API
    Metodyki wytwarzania oprogramowania i dokumentacje

    Oprócz wytwarzania oprogramowania programista musi również dokumentować wytwarzany kod oraz projekty aplikacji. Nauczymy się, jakie dokumenty funkcjonują w świecie IT i dowiemy się jak przekładać nasz kod na formę papierową w postaci diagramów UML. Poznamy również strategie pracy podczas wytwarzania oprogramowania.

    Scrum

    Dokumentacje w IT

    • LLD
    • HLD
    • CR
    • PID
    • UM
    • DoR
    • DoD

    UML

    • diagramy przypadków użycia
    • diagramy klas
    • diagramy sekwencji
    • diagramy aktywności
    Harmonogram

     Harmonogram spotkań:

     • 25-26.05
     • 08-09.06
     • 15-16.06
     • 29-30.06
     • 06-07.07
     • 20-21.07
     • 03-04.08
     • 17-18.08
     • 24-25.08
     • 07-08.09
     • 21-22.09
     • 05-06.10
     Koszt
     • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

     Dlaczego warto wybrać Bootcamp JAVA w Comarch?

     Bootcampy w Comarch są intensywnymi, skoncentrowanymi programami szkoleniowymi, które pozwalają szybko nabyć praktyczne umiejętności programowania. Są one zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli osiągnąć konkretne cele w stosunkowo krótkim czasie. Nasze Bootcampy skupiają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w projektach, co pozwala uczestnikom zbudować imponujące portfolio. Podczas Bootcampu masz zapewnione indywidualne wsparcie od doświadczonych Trenerów. Bootcampy Comarch są dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, co oznacza, że uczestnicy zdobywają umiejętności bardziej zgodne z oczekiwaniami pracodawców.

     Wiedza

     Zaczynamy od podstaw a kończymy na ugruntowanej solidnej wiedzy z programowania pozwalającej Ci na skuteczne rozpoczęcie pracy jako JJD.

     Samodzielne projekty aplikacji

     Aplikacje utworzone podczas zajęć będą stanowić Twoje portfolio, którym będziesz mógł się pochwalić u przyszłego pracodawcy. Będą doskonałym potwierdzeniem umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

     Testy w trakcie kursu oraz końcowe

     Zależy nam na Twoim rozwoju, dlatego na bieżąco sprawdzamy efekty i rezultaty Twojego kształcenia i pomagamy, gdy jest taka potrzeba.

     Mentoring trenerski

     Nasz trener odkryje i rozwinie Twój potencjał. Jest nie tylko programistą Java i pracownikiem Comarch, ale przede wszystkim Twoim bezpośrednim wsparciem w trakcie kursu. Na każdym jego etapie będzie służył Ci pomocą

     Zadania domowe

     W ramach naszego intensywnego Bootcampu Java będąziesz miał do wykonania wyznaczane przez prowadzących zadania domowe sprawdzające i porządkujące wiedzę

     Projekt końcowy

     To w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii.

     Konsultacja HR

     Każdy uczestnik otrzyma również wsparcie związane z rekrutacją, CV

     Certyfikat

     Certyfikat CSC jest powszechnie ceniony wśród pracodawców z branży IT

     Nauka poprzez praktykę!

     Stawiamy sobie za zadanie kompleksowe przygotowanie uczestników naszych Bootcampów do wejścia na rynek pracy IT. Mamy pełną świadomość tego jakie umiejętności są obecnie poszukiwane przez pracodawców tej branży - jeśli masz wątpliwości, czy Bootcamp Java jest dla Ciebie, chętnie pomożemy i doradzimy !

     Zadaj pytanie

     W trakcie zajęć Bootcamp Java:
     • Poznasz specyficzne technologie,
     • Będziesz korzystał w stopniu zaawansowanym z narzędzi niezbędnych w codziennej pracy programisty, 
     • Zapoznasz się z metodami iteracyjnego rozwijania oprogramowania,
     • Będziesz korzystał z wielu technologii pozwalających na tworzenie profesjonalnych projektów komercyjnych. 
     • Zrealizujesz scenariusze, z którymi zetkniesz się w pracy na stanowisku 
     Po bootcampie Java będziesz :
     • Tworzył aplikacje w języku Java
     • Korzystał z wielu bibliotek wbudowanych języka Java
     • Korzystał z systemu kontroli wersji GIT
     • Używał narzędzia Maven do zarządzania projektem
     • Stosował się do zasad programowania obiektowego
     • Tworzył aplikacje webowe przy użyciu Spring
     • Wykorzystywał wzorzec odwrócenia zależności (IoC)
     Zgłębisz i rozwiniesz także umiejętności
     • Tworzenia i posługiwania się relacyjnymi bazami danych
     • Używania Hibernate oraz JDBC do operacji bazodanowych z poziomu Java
     • Tworzenia aplikacji okienkowych przy pomocy JavaFX
     • Tworzenia testów automatycznych aplikacji Java
     • Zarządzania swoją pracą w metodyce Agile
     • Tworzenia i konsumowania Web Services REST
     • Tworzenia podstawowych diagramy UML

     Spotkajmy się na Bootcampie Java!

     • Mateusz Bereda

      Trener z zakresu programowania, w szczególności Java, Web Services, Spring; współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch od 2017, wykształcenie wyższe; na co dzień zatrudniony na stanowisku programisty; praktyk; autor programów szkoleniowych oraz bootcampu Java

      Potwierdzony profesjonalizm w opiniach uczestników!

      „Dużo przydatnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób i podpartej odpowiednio dobranymi przykładami praktycznymi ułatwiającymi ich przyswojenie.”

      Agnieszka

      „Prowadzący dokładnie wyjaśniał jak i dlaczego coś działa.Dobrze przekazuje wiedzę poprzez podawanie konkretnych przykładów”

      Sebastian

      „Prowadzący potrafi w umiejętny sposób przekazywać wiedzę, dzięki czemu szkolenie zostało przeprowadzone bardzo płynnie - kolejność zagadnień była idealnie dopasowana, świetne przykłady praktyczne, każde pytanie wyjaśnione w wyczerpujący sposób.” 

      Maciej

      „Mateusz zachęcał do zadawania pytań jak tylko się pojawią, na każde pytanie chętnie odpowiadał dając naprawdę dobre przykłady i odpowiedni kontekst. Szkolenie zorganizowane bardzo płynnie, pokryliśmy dużo tematów, w zasadzie nie wiem co można by poprawić :)”

      Szczepan

      Postaw na doświadczenie i praktykę

      Przed nami 11 edycja naszego flagowego bootcampu Junior Java Developer. Przez ten czas przygotowaliśmy do roli młodszego programisty ponad 100 osób, a zainteresowanie kursem ciągle rośnie. 

      Świetnie oceniany przez uczestników trener i udoskonalany z każdą edycją program to najlepsza gwarancja sukcesu!

      • 5,7
      • NPS 86
      • 5,7
      • 10
      • 5,7

       Średnia ocena trenera na podstawie ankiet uczestników szkoleń Centrum Szkoleniowego Comarch

      • 86

       Wysoka ocena lojalności uczetników szkolenia wg wskaźnika Net Promoter Score

      • 5,7

       Średnia ocena szkolenia na podstawie ankiet od uczestników.

      • 10

       Zrealizowanych dotychczas edycji

      Szkolenia - programowanie w Java
      Java jest jednym z najczęściej używanych języków programowania na świecie. Sprawdź szeroką ofertę szkoleń z programowania w JAVA!
      Comarch Bootcamp
      Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!

      Podobne szkolenia