Comarch Bootcamp - Microsoft SQL Server - dla programistów baz danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp - Microsoft SQL Server - dla programistów baz danych

   Opis szkolenia

   Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie do roli specjalisty ds. przetwarzania danych oraz młodszego programisty baz danych MS SQL. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku specjalisty ds. przetwarzania danych lub jako młodszy programista baz danych Ms SQL. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana żadna wiedza dotycząca baz danych, natomiast wymagana jest ogólna, podstawowa wiedza dotycząca pracy na systemie Microsoft Windows.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Szkolenie  ma na celu praktyczne wprowadzenie do roli specjalisty ds. przetwarzania danych oraz młodszego programisty baz danych Ms SQL. Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe zagadnienia dotyczące relacyjnych baz danych oraz pozna niezbędne typy danych, implementacje zapytań oraz struktur bazodanowych, które pozwolą na przenoszenie logiki biznesowej do baz danych. Podstawowe zagadnienia takie jak programowanie procedur i funkcji oraz obsługa błędów i praca z transakcjami to konstrukcje, które także każdy programista baz danych musi znać bez względu na to, czy chce pracować na stanowisku typu Junior, Mid, Regular czy też Senior. Szkolenie to pozwoli każdemu uczestnikowi poznać tematykę dotyczącą baz danych od totalnych podstaw do umiejętności pozwalających na samodzielną pracę jako programista baz danych.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Znał zasady działania relacyjnych baz danych
   • Umiejętnie wykorzystywał język SQL i T-SQL.
   • Umiał programować bazy danych.
   • Wiedział jak przenosić logikę biznesową do baz danych.
   • Znał różnego rodzaju implementacje pozwalające na swobodną pracę z bazami danych.
   • Prawidłowo umiał zarządzać danymi zarówno z poziomu bazy danych jak i aplikacji klienckiej.
   • Umiał obsługiwać błędy w bazach danych oraz będzie wiedział jak korzystać z transakcji.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku specjalisty ds. przetwarzania danych lub jako młodszy programista baz danych Ms SQL. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana żadna wiedza dotycząca baz danych, natomiast wymagana jest ogólna, podstawowa wiedza dotycząca pracy na systemie Microsoft Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 8 dni – 64 godziny szkoleniowe (realizowane w blokach po 2 dni)

   Harmonogram

   Harmonogram spotkań:

   • 1 weekend:
    2024-07-06 - 2024-07-07
   • 2 weekend:
    2024-07-20 - 2024-07-21
   • 3 weekend:
    2024-07-27 - 2024-07-28
   • 4 weekend:
    2024-08-03 - 2024-08-04

   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   I. WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH (około 0,5 dnia)

   W module tym uczestnik zapozna się z ogólnie przyjętą nomenklaturą bazodanową oraz pozna podstawowe zasady działania relacyjnych baz danych, dowie się czym jest w ogóle język SQL i T-SQL oraz na jakie grupy się dzieli, ale także zostaną omówione również dostępne edycje oprogramowania.

   • Relacyjny model danych
   • Znaczenie skrótów: ddl, dml, dcl, dql, tcl
   • Rodzaje języków: sql, t-sql
   • Edycje mssql server

   II. ROZPOCZĘCIE PRACY Z BAZAMI DANYCH (około 0,25 dnia)

    Po zainstalowaniu już SQL Server’a uczestnik nauczy się jak uruchamiać środowisko bazodanowe oraz jak się poruszać po SQL Server Management Studio, ale także dowie się jak tworzyć skrypty SQL oraz pozna dobre praktyki pisania kodu.

   • Środowisko programistyczne ssms (sql server management studio)
   • Przygotowanie dbo i danych
   • Tworzenie skryptów w języku t-sql: wsady go, batch
   • Dobre praktyki pisania kodu

   III. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA BAZ DANYCH (około 3,25 dnia)

   W tym module uczestnik nabędzie obszerną wiedzę i konieczne umiejętności, aby móc swobodnie implementować rozwiązania bazodanowe począwszy od totalnych podstaw dotyczących typów danych, podstawowych operacji na danych, tworzenia tabel łącznie z regułami kontrolowania poprawności i formatowania danych, ale także nauczy się implementować podstawowe kwerendy, czyli zapytania do baz danych. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące grupowania oraz agregowania danych, operatory, operacje na zbiorach oraz wiele innych fundamentalnych implementacji zapytań z wykorzystaniem CTE, podzapytań oraz używając łączenia wielu tabel. W module tym nie zabraknie także wiedzy związanej z podstawowymi i najistotniejszymi wbudowanymi różnego rodzaju funkcjami.

   • Typy danych
   • Podstawowe operacje na danych: insert, update, delete
   • Różnice między delete i truncate
   • Tworzenie tabel (create) i ich zmiana (alter)
   • Reguły kontrolowania poprawności i formatowania danych
   • Podstawowa składnia zapytań: select, as, from, top, ties, distinct, where, order by
   • Grupowanie i agregowanie danych
   • Niby oczywiste: select 1/3 i znaczenie null
   • Operatory
   • Operacje na zbiorach: union, union all, except, intersect
   • Cte (common table expression)
   • Podzapytania
   • Typy złączeń tabel: join, inner, outer, left, right, full, cross, self, apply
   • Najistotniejsze wbudowane funkcje agregujące
   • Najistotniejsze wbudowane funkcje daty i czasu
   • Najistotniejsze wbudowane funkcje tekstowe
   • Najistotniejsze wbudowane funkcje bezpieczeństwa

   IV. FUNDAMENTALNE ZASADY RELACYJNYCH BAZ DANYCH (około 1,5 dnia)

   Relacyjne bazy danych charakteryzują się wieloma właściwościami, które są wymagane podczas implementacji, aby bazy danych działały prawidłowo i optymalnie oraz żeby nie dochodziło do różnego rodzaju anomalii w bazach danych, dlatego też uczestnik musi poznać automatyczną inkrementację, zagadnienia dotyczące implementacji kluczy głównych i obcych w tabelach oraz wiedzieć w jaki sposób doprowadzać bazy danych do wymaganych postaci normalnych, ale także konieczna jest znajomość indeksów oraz zasada ich działania, łącznie z ich monitorowaniem oraz fragmentaryzacją.

   • Automatyczna inkrementacja: identity
   • Klucze główne i obce: primary key i foreign key
   • Normalizacja baz danych
   • Zasada działania indeksów wierszowych
   • Analiza planu zapytania
   • Database engine tuning advisor

    V. KLUCZOWE IMPLEMENTACJE (około 1,0 dnia)

   Często w bazach danych zachodzi konieczność implementacji różnego rodzaju rozwiązań biznesowych, a żeby to zrobić, to są rozwiązania umożliwiające sprawne i przejrzyste implementacje oraz różnego rodzaju wyliczenia na danych, a czasami nawet jedyne możliwe do zastosowania, dlatego też każdy uczestnik musi też umieć wykorzystywać tabele tymczasowe jak i złożone typy kolumn. Ponadto migrując dane, co także jest bardzo częstymi operacjami w bazach danych konieczne jest umiejętne posługiwanie się korespondencją seryjną, czyli instrukcją MERGE. Każda baza danych nie istnieje sama dla siebie, ale jest obsługiwana z poziomu różnego rodzaju aplikacji, więc w tej kwestii fundamentalnymi zagadnieniami są również zapytania dynamiczne oraz tzw. SQL INJECTION, których nieumiejętne wykorzystywanie może doprowadzić do przejęcia przez niepowołane osoby całej bazy danych a nawet całego systemu, więc jest to temat niebywale istotny.

   • Tabele tymczasowe (lokalne i globalne) oraz zmienne skalarne i tabelaryczne
   • Korespondencja seryjna: instrukcja merge
   • Złożone typy kolumn: computed, persisted
   • Zapytania dynamiczne i sql injection

   VI. IMPLEMENTACJA LOGIKI BIZNESOWEJ (około 1,5 dnia)

   Programując bazy danych nie obejdzie się także bez implementacji różnego rodzaju struktur bazodanowych oraz procedur i funkcji wykonujących niezbędne operacje i wyliczenia na danych znajdujących się w bazach, które są wykorzystywane zarówno przez użytkowników systemu jak i przez mechanizmy automatyczne. Ponadto dostęp do baz danych ma wiele użytkowników w tym samym czasie, więc zapytania muszą być również odpowiednio obsługiwane, a żeby uczestnik wiedział, jakie są potencjalne problemy i umiał sobie z nimi radzić, to nie obejdzie się bez tematyki dotyczącej obsługi błędów, współbieżności oraz transakcji.

   • Widoki: view
   • Tworzenie procedur: create procedure
   • Tworzenie funkcji – udf function
   • Wyzwalacze: trigger
   • Obsługa błędów: error message, raiserror, try i catch, throw
   • Transakcje cz.1: właściwości acid
   • Transakcje cz.2: tran, transaction
   • Współbieżność i blokowanie

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie zarówno mini jak i relatywnie złożonych wykładów oraz ćwiczeń praktycznych i/lub wspólnie przerabianych case’ów. Szkolenie łączy w sobie zarówno fachową i specjalistyczną wiedzę merytoryczną z praktycznymi implementacjami i/lub case’ami możliwymi do wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   O trenerze

   • Andrzej Śmigielski

    Programista baz danych i trener z zakresu baz danych; w szczególności specjalista MS SQL Server. Współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch od 2021 roku, a doświadczenie trenerskie zdobywa już od 2017 roku. Autor bloga, kilkunastu kursów on-line oraz licznych publikacji.

    Szkolenia - Analiza danych z Power BI
    Ogarnia Cię nieMOC w starciu z danymi? Zrobimy wszystko, aby Ci pomóc! Rozwijaj swoje umiejętności dzięki naszym szkoleniom. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń z zakresu Power BI!
    Comarch Bootcamp
    Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!