E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR ...

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Płace i Kadry, by rozpocząć sprawnie pracę. Osobom już mającym z nim styczność poszerzyć i usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie zapewniającymi sprawną współpracę z instytucjami ZUS i US.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu?
   2. Cel szkolenia: 

    • E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Płace i Kadry, by rozpocząć sprawnie pracę. Osobom już mającym z nim styczność poszerzyć i usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie zapewniającymi sprawną współpracę z instytucjami ZUS i US. Materiał przybliży zagadnienia z zakresu generowania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych PIT. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

    Dzięki szkoleniu będziesz potrafił: 

    • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
    • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module Płace i Kadry; 
    • nabędzie umiejętności sprawnego generowania deklaracji ZUS i PIT.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie?
   4. Profil uczestników:

    E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecany także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

    Przygotowanie uczestników: 

    Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   5. Czas trwania
    • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
    • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

   6. Szczegółowy program szkolenia
   7. Szczegółowy program szkolenia

    Konfiguracja programu

    • Pieczątka firmy
    • Deklaracje
    • Indywidualny rachunek podatkowy firmy
    • Zobowiązania wobec ZUS/PFRON
    • Ścieżka do programu Płatnik
    • e-Deklaracje
    • Słowniki – Urzędy Skarbowe
    • Parametry
    • Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

    Deklaracje ZUS i PIT dla pracowników i zleceniobiorców

    • Tworzenie deklaracji ZUS dla pracowników i zleceniobiorców
    • Deklaracja ZUA
    • Deklaracja ZZA
    • Deklaracja ZCNA
    • Deklaracja ZIUA
    • Deklaracja ZSWA
    • Deklaracja RUD
    • Deklaracja ZWUA
    • Deklaracja RIA
    • Deklaracje ZUS seryjne
    • Tworzenie deklaracji PIT dla pracowników i zleceniobiorców
    • Deklaracja PIT-11
    • Deklaracja IFT-1/IFT-1R
    • Deklaracje podatkowe seryjne
    • Wydruk deklaracji podatkowych PIT
    • Wydruk listy naliczonych deklaracji PIT

    Miesięczne deklaracje ZUS i PIT

    • Miesięczne deklaracje ZUS i PIT
    • Tworzenie deklaracji rozliczeniowej DRA
    • Tworzenie deklaracji PFRON
    • Tworzenie zaliczki na podatek PIT-4R
    • Tworzenie potadku na PIT-8AR

    Roczne deklaracje ZUS i PIT

    • Deklaracja IWA
    • Deklaracja ZSWA
    • Deklaracja PIT-4R
    • Deklaracja PIT-8AR
    • Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje

    Metoda realizacji

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
    w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
    z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

    Pobierz program

   8. Ścieżka rozwoju
   9. Polecamy e-szkolenia: 

    • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
    • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia. 

    Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
    w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   10. Dodatkowe informacje
   11. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

    • Materiały: w formie elektronicznej.
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
    • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.
   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cel szkolenia: 

   • E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Płace i Kadry, by rozpocząć sprawnie pracę. Osobom już mającym z nim styczność poszerzyć i usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie zapewniającymi sprawną współpracę z instytucjami ZUS i US. Materiał przybliży zagadnienia z zakresu generowania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz podatkowych PIT. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

   Dzięki szkoleniu będziesz potrafił: 

   • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module Płace i Kadry; 
   • nabędzie umiejętności sprawnego generowania deklaracji ZUS i PIT.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników:

   E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecany także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

   Przygotowanie uczestników: 

   Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja programu

   • Pieczątka firmy
   • Deklaracje
   • Indywidualny rachunek podatkowy firmy
   • Zobowiązania wobec ZUS/PFRON
   • Ścieżka do programu Płatnik
   • e-Deklaracje
   • Słowniki – Urzędy Skarbowe
   • Parametry
   • Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

   Deklaracje ZUS i PIT dla pracowników i zleceniobiorców

   • Tworzenie deklaracji ZUS dla pracowników i zleceniobiorców
   • Deklaracja ZUA
   • Deklaracja ZZA
   • Deklaracja ZCNA
   • Deklaracja ZIUA
   • Deklaracja ZSWA
   • Deklaracja RUD
   • Deklaracja ZWUA
   • Deklaracja RIA
   • Deklaracje ZUS seryjne
   • Tworzenie deklaracji PIT dla pracowników i zleceniobiorców
   • Deklaracja PIT-11
   • Deklaracja IFT-1/IFT-1R
   • Deklaracje podatkowe seryjne
   • Wydruk deklaracji podatkowych PIT
   • Wydruk listy naliczonych deklaracji PIT

   Miesięczne deklaracje ZUS i PIT

   • Miesięczne deklaracje ZUS i PIT
   • Tworzenie deklaracji rozliczeniowej DRA
   • Tworzenie deklaracji PFRON
   • Tworzenie zaliczki na podatek PIT-4R
   • Tworzenie potadku na PIT-8AR

   Roczne deklaracje ZUS i PIT

   • Deklaracja IWA
   • Deklaracja ZSWA
   • Deklaracja PIT-4R
   • Deklaracja PIT-8AR
   • Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje

   Metoda realizacji

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
   w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
   z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia. 

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33