Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry

   Opis szkolenia

   Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ustawianiem parametrów systemu, obsługą wybranych funkcji, definiowaniem składników wypłaty oraz przeglądaniem zestawień i raportów.

   • Profil słuchaczy

    Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się  wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów Comarch ERP Optima. Od Uczestników wymagana jest znajomość modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry w stopniu podstawowym oraz podstaw zagadnień kadrowo-płacowych. Pomocne odbycie szkoleń: E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników oraz E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje. 

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
    • Koszt: 350.00 zł netto/osoba.
    • Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
    • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
    • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
    • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający pod koniec szkolenia.
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia (wstęp)

    •   (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

    Jak wdrażać moduł Płace i Kadry

    • Porównanie modułów PK i Excel 
    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

    Rozliczanie czasu pracy

    • Konfiguracja kalendarzy
    • Sposoby rozliczania czasu pracy – nadgodzin
    • (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 09:40-11:40)

    Rozliczanie nieobecności

    • Konfiguracja nieobecności PKP
    • Import danych kadrowych z arkusza
    • Rozliczanie własnej nieobecności
    • Limity nieobecności
    • (przewidywany czas modułu ok. 80 min., 11:40-13:00)

    Przerwa obiadowa

    • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

    Typy wypłat – konfiguracja

    • Algorytmy dostępne w module Płace i Kadry
    • Szczegółowe omówienie definicji typu wypłaty
    • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:00-15:00)

    Typy wypłat – zastosowanie

    • Definiowanie typów wypłat w oparciu o różne algorytmy
    • Zastosowanie elementów w wypłatach
    • (przewidywany czas modułu ok. 80 min., 15:00-16:20)

    Podstawy rozliczania nieobecności, podsumowania, deklaracje

    • Podstawy obliczeniowe dot. urlopu i zasiłku
    • Analiza podsumowań list płac, deklaracji PIT-4R i DRA
    • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:20-16:40)

    Podsumowanie, test, ankieta i zakończenie szkolenia

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:40-17:10)

     

     

   • Umiejętności

    o ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

    • usystematyzuje wiedzę w zakresie ustawiania parametrów systemu, obsługi wybranych funkcji, definiowania składników wypłaty, czy przeglądania zestawień; 
    • zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, a tym samym sprawnie przeprowadzać wdrożenia u Klientów.
   • Ścieżka rozwoju

    Polecamy inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa; 
    • Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace w praktyce; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

    Egzamin – nie dotyczy.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33