Comarch Micro Camp - Programowanie, administrowanie i nadzór nad stronami WWW tworzonymi na potrzeby biznesowe

Szkolenie dostępne także w opcji ZDALNEJ

 • Cele

  1.   Poznanie zasad rzemiosła i sztuki programowania w tworzenia stron i serwisów www.

  2.   Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.

  3.   Zrozumienie konstrukcji używanych w programowaniu.

  4.   Poznanie technologii HTML5, CSS3, Javascript oraz bibliotek

  5.   Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Kurs ten przeznaczony jest dla nie programistów, biznesmanów, osoby które są na styku biznes, osoby które są na styku biznes – informatyka (np. sprzedawcy rozwiązań it), osoby, które są w trakcie wykonania poważnej zmiany odnośnie zawodu w ramach firmy i już wiedzą ze zetkną się z HTML\JS, Osoby\zespoły które dostały jakieś niewielkie zadania powiązane z aplikacjami\stronami opartymi o HTML\JS, ale te zadania nie są tworzeniem czegoś nowego tylko nazwijmy to kontrolą, testowaniem co najwyżej drobnymi modyfikacjami kodu w nowoczesnych technologiach.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia nie wymagana jest wiedza programistyczna a jedynie ogólna orientacja w komputerze.
 • Czas trwania

  10 dni po 8 godzin zegarowych (łącznie 80 godzin)
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Większość czasu poświęconego na szkolenie stanowią ćwiczenia \ warsztaty praktyczne.
 • Program

  Podstawy funkcjonowania stron www i całego serwisu w sieci Internet

  1. HTML i CSS

  2. Rozwiązania typu klient-serwer, klient-klient protokół HTTP.

  3. Rejestracja domeny,

  4. Frontend a backend – różnice wyjaśnienie

  5. Hosting, założenie konta, wybór hostingu, na przykładzie trenera

  6. Język HTML: elementy, atrybuty, komentarze — podstawowe tagi: tytuły, akapity, listy wypunktowane i numerowane, tabele, rysunki, linki, encje — kodowanie polskich liter

  7. Elementy blokowe i elementy liniowe

  8. Wewnętrzny podział dokumentu z podziałem na treść i opis

  9. Definiowanie podstawowych części dokumentu

  10. Kontrola i sprawdzanie dokumentu - walidacja dokumentu HTML i strony

  11. CSS: metody budowania kaskadowych arkuszy stylów

  12. CSS: Reguły, selektory, deklaracje, właściwości, wartości

  13. Metody Tworzenia Selektorów CSS (oraz selektory dodane w CSS 3)

  14. Drzewo DOM i pokrewieństwo w CSS

  15. klasy, identyfikatory - id, atrybuty wykorzystywane w drzewie DOM.

  16. Łączenie selektorów przy użyciu operatorów i selektory grupowe

  17. Pseudoklasy i pseudoelementy – wykorzystanie i metody stosowania

  18. Ważniejsze właściwości CSS i wartości, które mogą przyjmować

  • a. sposoby określania kolorów.
  • b. bezwzględne i względne jednostki definiujące strony www
  • c. określanie wyglądu tła, formatowanie i ustalanie tła
  • d. formatowanie wyglądu tekstu
  • e. skrótowe i grupowe zapisywanie niektórych właściwości
  19. Model pudełkowy i model formatowania wizualnego, sposoby definiowania przestrzeni pudełka
  • a. elementy pudełka, sposoby modyfikowania pudełka/bloku/przestrzeni formatowanej i blokowe, elementy pływające (właściwość float)

  20. Pozycjonowanie elementów na stronie

  • a. różne sposoby pozycjonowania elementów
  • b. problemy oraz pułapki i zachowania nietypowe

  21. Sposoby dołączania CSS-a do dokumentu

  22. Korzystanie z fontów typowych dostępnych na każdym komputerze i fontów nietypowych

  • a. umieszczanie fontów na stronie www
  • b. fonty importowane c. korzystanie z fontów udostępnianych przez Google fonts

  23. Standaryzacja w przeglądarkach -typowe problemy wynikające z niezgodności między przeglądarkami i ich rozwiązywanie

  24. Responsywność stron WWW

  25. fixed layout, flow layout, responsive layout – metody tworzenia stron

  26. Różne podejścia do wyświetlania stron na urządzeniach o różnej rozdzielczości: telefony, tablety, komputery

  27. Dynamiczna modyfikacja elementów HTML CSS – transformacja, przesunięcia, animacje

  28. Formularze – Tworzenie i projektowanie

  29. Przygotowywanie grafiki na potrzeby WWW — różne metody kompresji fotografii i ich zastosowanie w popularnych formatach graficznych — wady, zalety i typowe zastosowania różnych formatów graficznych — proste przetwarzanie grafiki: przycinanie, skalowanie, konwersja między formatami

  30. Ułatwienia w projektowaniu stron – na przykładzie frameworka CSS Twitter Bootstrap

  • a. Griid – metoda tworzenia komponowania i budowania stron i serwisów WWW
  • b. Gotowe komponenty: elementy animowane różne rodzaje menu i zakładek, formularze, typografia
  • c. Zastosowanie frameworka Twitter Bootstrap do tworzenia układów typu fixed layout, flow layout i responsive layout

  31. Analiza przykładowych projektów stron i serwisów WWW

  Javascript

  1. Nowe wersje Javascript - ES5 vs ES6

  2. Wprowadzenie do języka JavaScript - Struktury języka JavaScript

  • a. Podstawy programowania w JS
  • b. Typy danych
  • c. Zmienne
  • d. Operatory
  • e. Instrukcje sterujące
  • f. Tablice
  • g. Funkcje
  • h. Obiekty i klasy
  • i. Obsługa daty i czasu
  • j. Osadzanie instrukcji JavaScript w kodzie HTML
  • k. Używanie komentarzy

  3. Formularze HTML i ich obsługa

  • a. Tworzenie formularzy
  • b. Walidacja wprowadzonych danych w formularzu
  • c. Obsługa zdarzeń
  • d. walidacja formularzy

  4. Funkcje JS

  • a. Polecenia przy pomocy funkcji
  • b. Dynamizacja strony WWW

  5. Najpopularniejsze funkcje i atrybuty

  • a. Sortowanie
  • b. Filtrowanie
  • c. Zliczanie elementów
  • d. Redukcja
  • e. Odwoływanie się do elementów strony przy użyciu selektorów CSS
  • f. Tworzenie efektów wizualnych: ukrywania i odkrywanie elementów,
  • g. inne efekty dynamicznie
  • h. tworzenie animacji w JS przy pomocy właściwości CSS
  • i. obsługa zdarzeń

  6. Transpilery, polifile, NPM

  7. Popularne Frameworki i biblioteki JS

  • a. React
  • b. Angular
  • c. Bootstrap/Material
  • d. Vue
 • Umiejętności

  Praktyczne wykorzystanie języka JavaScript w tworzeniu stron/serwisów/aplikacji WWW
 • Materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe

  Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują materiały z zakresu kursu oraz opisy realizowanych ćwiczeń. W trakcie szkolenia wskazane są także dodatkowe materiały i zasoby za pomocą których można samodzielnie poszerzać wiedzę (szkolenia dodatkowe, źródła danych). Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu Comarch. Szkolenie zawiera ćwiczenia (projekty) realizowane w domu.
 • Usługi dodatkowo płatne

  W trakcie szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z dodatkowo płatnych usług. Informacje szczegółowe w tym względzie są dostępne u pracowników Centrum Szkoleniowego Comarch. Lista usług: 1) Dodanie modułu HR (3 godz.). Moduł w którym można zapoznać się z zasadami: - przygotowania aplikacji o pracę; - przygotowania profilu na portalu zawodowym, np. Linkedin; - zachowania się podczas spotkań rekrutacyjnych. 2) Asysta poszkoleniowa. Polega na wykupieniu dodatkowych dni pracy z trenerem, może być realizowana w miejscu pracy.

  Sprawdź finansowanie >

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33