FINANSOWANIE SZKOLEŃ

Dowiedz się, z jakich źródeł możesz dofinansować nasze szkolenia oraz naukę w Comarch IT Akademii (IT Camp). 

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS 2020 

Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty: szkolenia, doradztwo, egzaminy.

SPRAWDŹ DOFINANSOWANIE Z MBON

RZĄDOWY PROJEKT OPEN

W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Więcej >

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ( KFS)

Dla osób posiadających umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić pracodawca. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Więcej >

Baza Usług Rozwojowych 

INFORMACJE O USŁUDZE >

Comarch jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich. Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorców, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). Więcej >

Pożyczka na kształcenie w ramach POWER WNIOSKI można składać - 2.09.2020

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo. Więcej >

UWAGA: Płatność  za udział w IT Camp z własnych środków dzielimy na kilka części (oprocentowanie 0%) !
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji: szkolenia@comarch.pl  z tematem: Dofinansowanie kursów w Comarch IT Akademii. 

KK, KKZ

UWAGA: 1 lipca 2020 r. WUP KRAKÓW wprowadza w projektach „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa” liczne zmiany z korzyścią dla uczestników projektu.

UWAGA: Nabór zgłoszeń na: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/8086802-kierunek-kariera-zawodowa  

ZAPYTAJ NA STRONIE

Pliki do pobrania

  • ULOTKA ŻRÓDŁA FINANSOWANIA IT CAMP

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33