Dobre praktyki

Naszym celem jest satysfakcja Klientów osiągnięta poprzez zaspokajanie ich zidentyfikowanych potrzeb oraz rozwój naszej oferty i inwestycje.

Cechuje nas:


 1. realizm cenowy;
 2. gwarancja szkoleniowa;
 3. elastyczność w działaniu;
 4. asysta poszkoleniowa;
 5. wysoka jakość usług;
 6. komfortowe ośrodki szkoleniowe.


Weryfikacja potrzeb klienta


Dokładne sprawdzenie potrzeb Klienta jest z punktu widzenia szkolenia najważniejszym elementem, który powinien być zrealizowany przed właściwym kursem. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych jest kilkuetapowa i obejmuje zarówno osoby odpowiedzialne za szkolenia po stronie Klienta jak i samych uczestników szkoleń. Najważniejsze elementy tego procesu:

1) Weryfikacja potrzeb firmy.
Dzięki rozmowie z osobami odpowiedzialnymi za szkolenia po stronie Klienta mamy możliwość zakreślenia ogólnych celów szkolenia, bieżącego statusu firmy oraz możemy określić pożądany wynik szkolenia. Weryfikacja ta jest wspomagana przez ankietę elektroniczną.
2) Weryfikacja potrzeb przełożonych.
Kolejna ankieta elektroniczna bada potrzeby przełożonych uczestników szkoleń, co umożliwia zdefiniowanie dokładniejszych ram programowych.
3) Weryfikacja potrzeb uczestników szkoleń.


Potrzeby uczestników badane są za pomocą (do wyboru w zależności od szkolenia):

a. ankiety elektronicznej określającej obecny status uczestników i ich główne potrzeby szkoleniowe,
b. testu elektronicznego weryfikującego obecny stan wiedzy uczestników. W części testów dostępne są elektroniczne certyfikaty poświadczające stan wiedzy;
c. testu bezpośredniego (np. zadania do wykonania).
 
 
 
Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy.

Zajęcia prowadzimy w grupach do 10 osób, ponieważ tyko takie grupy, mogą zapewnić odpowiedni poziom szkolenia i zachować jego efektywność. Program każdego ze szkoleń został przygotowany w taki sposób, aby każde z zagadnień można było przećwiczyć na praktycznych przykładach. W szkoleniach IT każdy uczestnik ma osobne stanowisko pracy z komputerem i odpowiednim aktualnym oprogramowaniem.

 
Ewaluacja szkoleń

Procesy związane z podsumowaniem szkolenia są bardzo ważne dla uzyskania pełnej wiedzy o postępach w nauce i służą również weryfikacji jakości szkolenia. W ramach tych procesów wyróżniamy:
a. test końcowy – jest prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. W jego ramach sprawdzane jest przyswojenie materiału z najbardziej istotnych elementów szkoleń,
b. ankieta szkoleniowa – realizowana w formie elektronicznej. Pokazuje oceny uczestników szkoleń i weryfikuje jakość prowadzonego kursu,
c. raport szkoleniowy – realizowany elektronicznie i wysyłany do osób odpowiedzialnych za szkolenia po stronie Klienta. Zawiera wyniki ankiety, uwagi ze strony Comarch oraz propozycje dalszego kształcenia dla uczestników,
d. rozmowa telefoniczna - staramy się dowiedzieć od Klienta jak najwięcej o szkoleniu, w którym uczestniczył, stąd często w formie rozmowy \ ankiety telefonicznej sprawdzamy satysfakcję klienta.


Gwarancja szkoleniowa

Wszystkie szkolenia prowadzone w Centrum Szkoleniowym Comarch oceniane są przez uczestników w specjalnych ankietach. Oceny wystawiane są w skali 1-6. Szkolenia dla Państwa objęte są następującą gwarancją:

W przypadku średniej oceny poniżej 3,5 punktu, szkolenie jest powtarzane na koszt Comarch SA.
Gwarancja dotyczy szkoleń zamkniętych dla grup minimum 5 osób.

Asysta poszkoleniowa

W ramach asysty poszkoleniowej Klient otrzymuje szereg usług ułatwiających dbanie o utrzymanie i zwiększanie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń:

a. Kontakt z trenerem. Uczestnicy mogą drogą elektroniczną (e-mail) kontaktować się z trenerem w sprawie omówienia ścieżki szkoleniowej dla nich, tematów zawartych bezpośrednio w szkoleniu. Usługa polega na wskazaniu ścieżki rozwiązania problemu i pomocy w określeniu narzędzi służących jego rozwiązaniu. Usługa nie dotyczy realizacji i wdrażania zadań przydzielonych pracownikowi Klienta w ramach jego obowiązków pracowniczych. 

b. Asysta poszkoleniowa. Klient otrzymuje jeden dodatkowy dzień szkolenia, do pół roku po realizacji głównej grupy szkoleń. Po wymienionym okresie usługa nie jest odnawiana. Dodatkowy dzień może być wykorzystany na: przyspieszoną powtórkę części (do 30%) materiału szkoleniowego, konsultacje indywidualne z uczestnikiem \ uczestnikami szkoleń, przeprowadzenie dodatkowego testu wiedzy. Usługa jest dodatkowo płatna przy kontraktach do 30 tys. złotych. Przy kontraktach w wysokości 30 tys. złotych klient otrzymuje jeden dzień asysty bez dodatkowych opłat. Ilość usługi zwiększa się proporcjonalnie przy wielokrotności podanej kwoty.

c.  Diagnoza problemu. Forma konsultacji mająca na celu wykonanie całości lub części zadań sprawiających problemy pracownikom Klienta. Czas trwania usługi i jej zakres jest określony dodatkowymi ustaleniami z Klientem. Usługa w całości płatna. Jest realizowana w dwóch formach: outsourcingu zadaniowego i outsourcingu osobowego.

d.  Kontrola wiedzy. Roczny dostęp do pakietu testów sprawdzających wiedzę uczestników. Pozwala uzyskać certyfikaty elektroniczne potwierdzające stan wiedzy osób testowanych. Usługa występuje tylko w niektórych grupach tematycznych. Jest bezpłatna dla Klientów z kontraktami powyżej 15 tys. złotych i płatna dla kwot niższych. Wymaga dostarczenia ze strony Klienta odpowiednich danych do kont.

e.  Asysta kryzysowa. Prawo do przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego z tematyki objętej umową lub zamówieniami z przyspieszonym okresem rezerwacji, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

f.  Informacja promocyjna – uzyskiwanie dokładnych informacji na temat nowości szkoleniowych, wydarzeń szkoleniowych, trendów technologicznych.
 
 
Zapraszamy!

  Gwarancja jakości świadczonych usług

  1. I Certyfikat jakości ISO 9001:2000 na usługi szkoleniowe
  2. Oznacza to, że proces przygotowywania, prowadzenia oraz oceniania szkoleń podlega rygorom procedur, a nasi klienci mogą oczekiwać wysokich standardów.
  3. II MSUES
  4. Znak jakości MSUES przyznany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce.

   Pobierz certyfikat MSUES

  5. III Baza Usług Rozwojowych
  6. Ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług szkoleniowych, w tym dofinansowanych z UE. Wpis do BUR potwierdza spełnienie wymaganych kryteriów i najwyższych standardów szkoleniowych.
  7. IV Autoryzowane Centrum Microsoft
  8. Klienci otrzymują lepszą usługę i gwarancję efektywności zainwestowanych środków i czasu.
  9. V Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE
  10. Lider w przeprowadzaniu egzaminów dla branży IT. Egzaminy przygotowywane są przez organizacje certyfikacyjne (w nomenklaturze VUE: klienci lub sponsorzy).
  11. VI Centrum Egzaminacyjne Certiport
  12. Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT.

  Certyfikat jakości ISO 9001:2000 na usługi szkoleniowe

  Oznacza to, że proces przygotowywania, prowadzenia oraz oceniania szkoleń podlega rygorom procedur, a nasi klienci mogą oczekiwać wysokich standardów.

  MSUES

  Znak jakości MSUES przyznany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce.

  Pobierz certyfikat MSUES

  Baza Usług Rozwojowych

  Ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług szkoleniowych, w tym dofinansowanych z UE. Wpis do BUR potwierdza spełnienie wymaganych kryteriów i najwyższych standardów szkoleniowych.

  Autoryzowane Centrum Microsoft

  Klienci otrzymują lepszą usługę i gwarancję efektywności zainwestowanych środków i czasu.

  Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE

  Lider w przeprowadzaniu egzaminów dla branży IT. Egzaminy przygotowywane są przez organizacje certyfikacyjne (w nomenklaturze VUE: klienci lub sponsorzy).

  Centrum Egzaminacyjne Certiport

  Certiport to dostawca uznawanych na całym świecie certyfikacji w zakresie IT.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33