Wymagania w Agile

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Wymagania w Agile


   Opis szkolenia

   Szkolenie Wymagania Agile przeznaczone jest dla osób pracujących w zespołach projektowych i zajmujących się procesem analizy wymagań: analitycy biznesowo-systemowi, analitycy IT, analitycy biznesowi IT, konsultanci, Product Ownerzy.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   • Zapoznanie się z różnicami między historyjką użytkownika a wymaganiem
   • Nabycie umiejętności dekomponowania oczekiwań klienta na wymagania biznesowe i systemowe
   • Nabycie umiejętności opisywania wymagań w podejściu zwinnym
   • Praktyczne spojrzenie na nadawanie priorytetów wymagań
   • Nabycie umiejętności opisu wymagań z wykorzystaniem modeli analitycznych
   • Omówienie procesu analizy w podejściu zwinnym

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:
   • Poprawnie zdefiniować historyjkę użytkownika
   • Poprawnie zdekomponować historyjkę użytkownika na wymagania systemowe
   • Opracować wymaganie systemowe (funkcjonalne i pozafunkcjonalne)
   • Poprawnie zdefiniować kryteria akceptacji
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w zespołach projektowych i zajmujących się procesem analizy wymagań: analitycy biznesowo-systemowi, analitycy IT, analitycy biznesowi IT, konsultanci, Product Ownerzy.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagane ukończone szkolenia: “Dobre praktyki analizy biznesowej I inżynierii wymagań – część 1: Podstawy”, bądź szkolenia: “Wprowadzenie do analizy biznesowej I inżynierii wymagań” lub wiedza z rego obszaru.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy opis szkolenia

   Agile to nie tylko SCRUM, ale jeśli mówimy o SCRUM to kilka podstawowych pojęć
   • Zależności między tematem, epick, user stories a taskiem
   • Gdzie odbywa się analiza w SCRUM?
   • DoD i DoR- jak zrobić to dobrze

   Persony, czyli jak zidentyfikować potrzebę biznesową interesariusza, kiedy jego nie ma?

   Impact Mapping

   User Story Mapping

   Historyjka użytkownika a wymaganie

   • Podstawowa konstrukcja historyjki użytkownika
   • Przegląd innych konstrukcji
   • Historyjka użytkownika a wymaganie

   Kryteria INVEST

   Najczęstsze błędy przy tworzeniu historyjek

   Dobre praktyki tworzenia historyjek użytkownika

   Techniki podziałów historyjek na mniejsze

   Dekompozycja historyjki użytkownika na wymagania systemowe i ich opracowanie

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia