Analiza wymagań to pierwszy etap wszystkich projektów informatycznych i bardzi często decyduje o ich powodzeniu. Im staranniej określi się  wymagania, tym prawdopodobnie mniej błędów powstanie w trakcie realizacji projektu.

Zdobądź z nami umiejętności w zakresie analizy w projekcie: identyfikacja wymagań biznesowych, identyfikacja interesariuszy, procesu biznesowego, dekompozycja wymagań biznesowych na wymagania systemowe, priorytetyzacja wymagań I opis wymagań z wykorzystaniem modeli analitycznych.

Analiza systemowa


Z myślą o Twoich potrzebach

Jezeli jesteś jedną z osób pracujących w zespołach projektowych i zajmujących się procesem analizy wymagań:
 • Analitykiem biznesowo-systemowym,
 • analitykiem IT,
 • analitykiem biznesowym IT,
 • konsultantem
 • lub chcesz po prostu rozwijać swoją wiedzę i umiejętności
 
zapoznaj się z naszym katalogiem szkoleń przygotowanym specjalnie dla Ciebie!

Sprawdź nasze szkolenia

Rola analityka systemowego w cyklu projektu

Analityk biznesowy to pośrednik pomiędzy klientem a programistą. To właśnie do analityka systemowego należy zebranie wymagań od klienta, doprecyzowanie ich, opracowanie, przełożenie na opis konkretnych rozwiązań, które następnie programista będzie implementował. Analityk na pewno musi zrozumieć potrzeby biznesowe klienta. Musi także potrafić zadawać pytania, analizować odpowiedzi

 • Jest odpowiedzialny  za zbieranie, opracowywanie, dokumentowanie i utrzymywanie wymagań
 • Bierze udział w całym procesie projektowym, zaczynając od etapu analizy biznesowej
 • Kluczowa jest jego rola w uszczegółowianiu wymagań, często również w ich projektowaniu
 • To osoba, do której adresowane są pytania i wątpliwości zarówno ze strony klienta, jak i zespołu projektowego
 • Dobry i zaangażowany analityk to komfort pracy zespołu deweloperskiego i testowego
 • Bardzo często rolą analityka jest też szkolenie użytkowników z nowego systemu

Analityk systemowy, pośrednik pomiędzy klientem a programistą

Jak zrozumieć klienta i przełożyć to na język biznesu? Wszystko o pracy analityka systemowego.

Przeczytaj na blogu
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę ?
Poznaj szkolenia z zakresu UML/BPMN/EA
Oferta szkoleniowa Comarch
Poznaj naszą ofertę szkoleń z zakresu zarządzania projektami- SCRUM